ဖြတ္ပါတီတြင္း ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ပြဲမွာ အုတ္ကထ အူးေရႊမန္း ခံလုိက္ရတာ သိဂ ်ပီေနာ ္။ သမဒဘေျပာင္ကုိ တခ ်ိန္လုံး နားရြက္တံေတြးဆြတ္ေနသူ ဒီတခ ်ီ ျငိမ္သြားတာ အၾကံကုန္ ဂဠဳ န္ဆားခ ်က္တယ္ ထင္သလား။ ဟုတ္ဖူးဗ ်ဳိ႕ ဘုိသမး္ေရႊဂ ်ီး အမိ္န္႕နဲ႕ ေစာ ္မွန္းသိလုိ႕ ဝပ္သြားတာ။ အခု ပါတီတြင္း အာဏွာသိမ္းပြဲက လာဘ္ရွိ ႏုိင္ငံေရး၊ အနာကပ္ ႏုိင္ငံေရးျမင္ဂြင္းကုိ မီးေမာင္းထုိးျပတယ္။ ဘေျပာင္ သူ႕အစုိးမရအဖြဲ႕တခုထဲ အားကုိးနဲ႕ က ်ယ္ရဲမလား… ေဝးပါေသး။ ရွင္းပါတယ္ ဖက္စစ္တပ္ ေနာက္ခံနဲ႕ ေဆာ ္တာ။ ဒါဆုိ ကာခ ်ဳပ္ မအလဆုိတဲ႕ သပ္တဝွာက ကင္းမိတ္ကာလား.. လဖြတ္.. ဘိုသမ္းေရႊ မပါဘဲ မလႈပ္ရဲဘူးဗ ်ဳိ႕..။ ဒါဆုိ အူးေရႊမန္း စြာစြာ စြာစြာ ဘာလုိ႕ လုပ္သလဲ။ ဘုိးသမ္းေရႊ ရူးဂ ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနလုိ႕ျဖစ္မဲ။

ပါတီဌာနခ ်ဳပ္ကုိ စစ္တပ္၊ ရဲ အင္အား၂၀၀ေက ်ာ္နဲ႕ ဝုိင္းပီး အာဏွာသိမ္းတာမုိ႕ အဲဒီတခ ်က္နဲ႕ဒင္ အုပေဒ ညွိစြန္းျပီ။ ေနာက္ပီး ညီလာဂံ မေခၚပဲ တဖက္သတ္ အေျပာင္းအလဲလုပ္တာမုိ႕ ဒီအခ ်က္ေတြ ေရြးေဂါက္ပြဲေကာ ္မရွင္ဆီ တင္ျပပီး အေရးယူခုိင္းလုိ႕ရတယ္။ တရားလည္း စြဲလုိ႕ရတယ္။ ေဘာင္အတြင္းက သြားမည္၊ ဘေျပာင္တုိ႕ကုိလည္း ျပန္ခ ်မည္ဆုိလ ်င္ ေျပာတာ။ ႏိုင္ဖုိ႕ေတာ ့မရွိ…။ ကုိယ့္ဖက္က ျပန္ဖြလုိလ ်င္ လုပ္ႏုိင္တဲ႕ နည္းလမ္းျဖစ္၏။ ဟုိကလည္း သိလုိ႕ မင္းလႈပ္ရင္ မင္းတုိ႕မိသားစု စီးပြားေရး ဖ ်က္ဆီးပစ္မည္၊ ပုဒ္ထီးပုဒ္မ မ ်ဳိးစုံတပ္ ဖမ္းပစ္မည္ ေလသံပစ္ထားပါသည္။ ဗုိခင္ညႊန္႕တုံးက ခံရျပီးပီ။ သူ႕မတုိင္ခင္ကလည္း မ ်က္မွန္ၾကီးတင္ဦး နာခဲ႕ပီးျပီ။ အူးေရႊမန္းလည္း ဒီခြင္ထဲက မလြတ္ဆုိလ ်င္ေတာ႕ … ရွင္းပါသည္ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈ တခုသာ အေျပာင္းအလဲ ေဖာ ္ေဆာင္ႏုိင္မည္။

လႊတ္ေတာ ္တြင္းမွေန ဒီမုိကေရစီရေရး ဆိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္း ျပည္ဖုံးကား အခ ်ခံလုိက္ရတဲ႕ သေဘာပါပဲ။ ပါတီဒြင္း ဆုိေပမဲ႕ ဒီခ ်ဳပ္ အာဏွာရပါပီဒဲ႕.. တခ ်ိန္မွာ ဒီလုိပဲ လာပါလိပ္ျမည္း။ ပါတီပ ်က္ဆီးေနလုိ႕ ငါတို႕ အီးစီအသစ္ဖြဲ႕ ကယ္ရပါတယ္ ေျဗာင္လုပ္အုံးမွာ။ ကုိယ့္ေဒသဂ ်ီးေတြမွာ အစုိးရဖြဲ႕ေရး ၾကစည္ေနတဲ႕ တုိင္းရင္းသားပါတီမ ်ားလည္း ငုတ္တုပ္ေမ႕ကုန္ေရာေပါ့။ အာဏွာ ေသနတ္ေျပာင္းဝမွာ ရွိသည္ဆုိတဲ႕ ႏုိင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ ္တြင္း ႏုိင္ငံေရးဆုိသူမ ်ား အမွား ဝန္ခံသင့္ျပီ။ ဒီခ ်ဳပ္နဲ႕ ဒီမုိကရက္မ်ားနိုင္လုိ႕ လႊတ္ေတာ ္မွေန ေျခဥ ျပင္ပါျပီတဲ႕..။ လုိအပ္တဲ႕မဲ ရဖုိ႕ အေျခအေနေကာင္းပါပီတဲ႕.. ေရွ႕ဆက္ဖုိ႕ ျဖစ္ႏုိင္မည္ ထင္သလား။ ဒါ အေကာင္းဆုံး ေမ ွ်ာ္လင့္ပီး ေျပာတာေနာ ္။ ခုပုံနဲ႕ဆုိ ေရြးေဂါက္ပြဲ ျဖစ္ဖုိ႕ေတာင္မလြယ္၊ ေရွ႕ႏွစ္ထဲ ေရႊ႕ပါလိပ္ျမည္း။ လႈပ္ေတာ ့ေရာ တရားနည္းလမး္ၾကမည္ထင္သလား။ ဖြတ္၂၅% အနည္းဆုံး ႏုိင္ေအာင္ နည္းမ ်ိဳးစုံ ၾကံမွာမုိ႕ ဒီမုိေခါင္းေဆာင္ ဘြားေဒၚအေနနဲ႕ ရသေလာက္ ဝင္တုိးယူ ျဖစ္လာမွ မီးစင္ၾကည့္ကမည္ဆုိတဲ႕ ကစားကြက္ ေျပာင္းသင့္ပီျဖစ္ပါေဂ ်ာင္း အီေနရာမွ ေဆာ ္ဩလုိက္ရပါသီ။ ဒူ ေဝ ေဝ….

ဒီမုိေၾကာင္ၾကီး… ငါကြ

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး