ယေန႔အခ်ိန္သည္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာတိုးတက္လာေသာေ

ခတ္ျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳမႈမွာလည္း တြင္က်ယ္လာခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ကြန္ပ်ဴတာစားပြဲ၌ ၈နာရီေလာက္အခ်ိန္ကုန္ေနၾကရသည္။ ဤတြင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပသာနတစ္ရပ္ ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာၾကည့္မႈလကၡဏာစုျဖစ္ပါ၏။ ကြန္ပ်ဴတာကိုအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ နားခ်ိန္မေပးဘဲ အသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ မ်က္စိအား မလိုလားအပ္ေသာ ဒဏ္ပိမႈျဖစ္ေစသည္။ မ်က္စိအား ႏြမ္းနယ္မႈ၊ တင္းက်ပ္မႈ၊ ဖိစီးမႈတုိ႔ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မ်က္စိေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ မ်က္စိကိုက္ျခင္း၊ အျမင္ေ၀၀ါးျခင္း၊ အနီးကပ္ၾကည့္ရာတြင္ မၾကည္လင္ျခင္း၊ ႏွစ္ထပ္၊ ႏွစ္ခုျမင္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အလင္းေရာင္ေတာက္ေတာက္ကို ေကာင္းစြာမၾကည့္ႏိုင္ျခင္း၊ မ်က္ကပ္မွန္တပ္သူမ်ားအတြက္ အေနရ၊ အထိုင္ရခက္ခဲျခင္းစသည့္ လကၡဏာမ်ား စတင္ခံစားလာရပါလိမ့္မရ္။ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ မ်က္ေတာင္ခတ္ႀကိမ္ နည္းသြားေၾကာင္းေတြ႕ရွိ၏။ ၾကာရွည္သံုးစြဲပါက အနီးမႈန္ျခင္း၊ အေ၀းမႈန္ျခင္း၊ မ်က္စိအၾကည္လႊာ အခံုးမညီျခင္း၊ စူးစိုက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ မ်က္စိ၏ ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအားနည္းျခင္းစသည္တုိ႔ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳသူမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ လကၡဏာမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ရည္သန္၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လုိက္နာသင့္ေၾကာင္း…
(၁)ကြန္ပ်ဴတာျမင္ကြင္း မ်က္ႏွာျပင္အား မ်က္စိေရွ႕ ၃၀ မွ ၆၀ စင္တီမီတာအကြာ၌ ထားရပါမည္။
(၂)ျမင္ကြင္းအလယ္ႏွင့္ ထိပ္ပိုင္းအတြက္ ျမင္ကြင္းေထာင့္မွ ၁၀ မွ ၂၀ ဒီဂရီအတြင္း ရွိသင့္ပါသည္။
(၃)ကြန္ပ်ဴတာကို ျပတင္းတံခါးအား ေက်ာေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာမူထားျခင္းထက္ ေဘးတို္ကအေနအထားသည္ ပို၍ ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္ပါသည္။
(၄)အခန္း၏အလင္းေရာင္ကိုလည္း သင့္တင့္မွ်တေစရပါမည္။
(၅)Resolutionျမင့္ေသာ ေမာ္နီတာေကာင္းကိုသာသံုးသင့္၏။
(၆)ျမင္ကြင္း၏ေတာက္ပမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ လိုသည္။ အေရာင္အေသြးေတာက္ပမႈကိုလည္း အျမင္အာရံုႏွင့္သင့္ေတာ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရပါမည္။
(၇)ေတာက္ပလြန္းျခင္း၊ ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာအသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ဳိး သုံးသင့္ပါသည္။
(၈)မိမိကုိယ္မိမိ သတိထား၍ မ်က္ေတာင္ခတ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မ်က္ေတာင္ကို အနည္းဆံုး မိနစ္သံုးဆယ္လွ်င္ ဆယ္ႀကိမ္ခတ္ေပးသင့္သည္။ မ်က္စိေျခာက္ေသြ႕မႈမွကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ၏။
(၉)မ်က္စိဆရာ၀န္အား မ်က္ရည္တု သို႔မဟုတ္ မ်က္စဥ္းအရည္ စြဲသံုးရန္ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံသင့္သည္။ မိမိသေဘာျဖင့္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲျခင္းထက္ ဆရာ၀န္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ သံုးသပ္၏။
(၁၀)အသက္ ၄၀ ေက်ာ္သူမ်ားျဖစ္လွ်င္ မ်က္စိဆရာ၀န္ႏွင့္ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈ ခံယူရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!