အေျခအေန မေကာင္းဗူး.. ေရြးေကာ ္အုတ္ကထ အူးတင္ေအး ျပဳတ္ေတာ႕မည္။ ဗုိလ္စုတ္မွူးဂ ်ီး အူးသမ္းေရႊက ေရြးေဂါက္ပြဲေရႊ႕ဖုိ႕ ထုိးေကၽြးမွာ…။ ၂၀၁၆ထဲမွ ေရြးေဂါက္ပြဲ ျဖစ္မဲ။ ေရြးေဂါက္ပြဲ အုပေဒ ျပန္ျပင္လိပ္မဲ.. အဲဒမွာ ျပည္ပေရာက္ နာမည္ၾကီး ဒီမုိေတြအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးလိပ္မဲ… ရွစ္ပူးမ ်ားလည္း သူတုိ႕ ရပ္တည္ခ ်က္ ျပန္သုံးသပ္ၾကလိမ့္မည္။ အူးေရႊေမာင္းတုိ႕လုိ႕ ႏုိင္ငံသား ျပသနာတက္ေနသူေတြေဒါ့ သိပ္မလြယ္။ တပ္တြင္း မျငိမ္မသက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေခ ် ပုိျမွားလာသည္။ ဆန္၊ ဆီ၊ ရိကၡာေျခာက္္မ ်ား စုထားပါ။ ရုတ္ျခည္း အေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ မဘသ ေနဝံခ ်ိန္ နီးလာျပီ သုိ႕ေသာ ္ မီးစာကုန္နီး ပုိေတာက္တတ္သည္ကုိ သတိျပဳ ..။ ဘယ္လုိျငိမ္းမလဲ… ေရေသာက္ျမစ္ ျပတ္လ ်င္ ဒင္းတုိ႕ နားကားျပီ။ အာရုံ မလြဲၾကနဲ႕.. တုိက္ပြဲကုိ ၾကိဳဆုိၾက.. သူရဲေကာင္း အသစ္ ေထြးေပြ႕ၾက.. ။ အသံနဲ႕အလံကုိေစာင့္… ေသျခာတာေဒါ့ ဘြားေဒၚအသံနဲ႕ အန္အယ္လ္ဒီအလံ မဟုတ္..။ ေအာင္ဗြဲဆုိဒါ အႏုိင္ယူရဲသူျမွား အတြက္သာ… ။  အိမ္မက္အရ ဦးေၾကာင္ၾကီး (ငါကြ)

မီးတုတ္ မီးတုတ္ ရႈိ႕ရႈိ႕.. ခုိနီခုိနက္ အလုိမယွိ.. သပ္ေခ ်ာင္ေလဆိတ္ ေတပါေစ..

မီးတုတ္ မီးတုတ္ ရႈိ႕ရႈိ႕..
ခုိနီခုိနက္ အလုိမယွိ..
သပ္ေခ ်ာင္ေလဆိတ္ ေတပါေစ..

ဤစာကုိ ဆယ္ေစာင္ ျဖန္႕သူ ရြာသားတအူး ပြိဳင့္တသိန္း ရသြားသည္။။။

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF