ေဆာ္ဒီအာေရဗ် နုိင္ငံရွိ မိသားစုဦးေရမ်ားၿပားသည္ ့အိမ္တစ္အိမ္တြင္ အိမ္ေဖာ္အၿဖစ္ ၅ လႀကာသြးေရာက္
အလုပ္လုပ္ကုိင္ခဲ ့သည္ ့သီရိလကၤာနုိင္ငံမွ အသက္ ၅၀ အရြယ္ရွိ အမ်ဴိးသမီးႀကီးတစ္ဦးအား အိမ္ရွင္မ်ားမွ
သူမ၏ကုိယ္ခႏၶာအတြင္းသံုး သံေခ်ာင္းမ်ား ထုိးစုိက္ရုိက္သြင္းၿပီး ႏွိပ္စက္ေစခုိင္းခဲ ့ႀကသည္ဟုဆုိပါသည္…

 ရဲတပ္ဖဲြ ့ကစစ္ခ်က္ယူ…

လြန္ခဲ ့သည္ ့စေနေန ့ညက ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံ၊ ရီယာ ့့ဒ္ ၿမဳိ ့ေတာ္မွ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ ကုိလံဘုိၿမဳိေတာ္သို ့ေလ
ယာဥ္ၿဖင္ ့ၿပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္ ့အရိယာ၀ါသီ အမည္ရွိတဲ ့( သူေတာ္ေကာင္းကဲ ့သုိ ့ေနသူလို ့မ်ားအ
ဓိပၸါယ္ၿပန္ယင္ ရမယ္ထင္ပါတယ္…) ထုိအမ်ဴိးသမီးႀကီးကုိ စုိးရိမ္ပူပန္ေနႀကတဲ ့သူမရဲ ့သားသမီးမ်ားက လြန္
ခဲ ့တဲ ့တနလၤာေန ့ကပဲ ေဆးရံုကုိ ေခၚေဆာင္လာခဲ ့ႀကပါတယ္…
ဓါတ္မွန္ရုိက္ကူးစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ သူမကုိယ္ခႏၶာမွာ သံေခ်ာင္းေပါင္း ၂၃ ေခ်ာင္းအထိ ထုိးစုိက္နစ္၀င္
ေနခဲ ့တယ္လို ့ၿမင္ေတြ ့ခဲ ့ရပါတယ္…

တစ္ခ်ဴိ ့သံေခ်ာင္းေတြဆုိ ၅ စင္တီ ( ၂ လက္မနီးပါး ) အထိရွည္ပါတယ္ လို ့ ကမဘူရူပိတီယ ေဆးရံုးမွ ဆ
ရာ၀န္ ပရာဘတ္ဂဂ်ာဒီရာ က AOL သတင္းဌာနကုိေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္…
“သံေခ်ာင္းအမ်ားစုဟာ ေၿခေထာက္နဲ ့လက္မ်ားမွာထုိးသြင္းထားခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး သူမကုိဘယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းအထိ
ထုိးသြင္းႏိွပ္စက္ခဲ ့တယ္ဆုိတာေတာင္ သူမအေနနဲ ့မမွတ္မိနုိင္ခဲ ့ပါဘူး..
သူမက သူတုိ ့အာရပ္ဘာသာစကားမေၿပာတတ္တာမုိ ့သူတုိ ့ဟာ သူမဘာကိုဆုိလုိတယ္ဆုိတာ မသိနုိင္
ႀကပါဘူး…” လို ့ေဒါက္တာ ဂဂ်ာဒီရာ ကဆက္ေၿပာၿပပါတယ္…

Sri Lankan maid L.T. Ariyawathi, left, talking to a nurse while receiving treatment at a hospital in Batticaloa on Wednesday - AFP/Getty
 ေဆးရံုမွာေဆးကုသမွဳခံယူေနတဲ ့အရိယာ၀ါသီ ….
Sri Lankan maid L.T. Ariyawathi, left, talking to a nurse while receiving treatment at a hospital in Batticaloa on Wednesday – AFP/Getty

ဒါေပမယ္ ့သူမက သီရိလကၤာ၊ သီရိလကၤာ လို ့ပဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ေၿပာဆုိေနခဲ ့လို ့သူမအိမ္ကုိၿပန္ခ်င္တယ္
ဆုိတာသေဘာေပါက္သြားႀကလို ့သူမကုိ ေလဆိပ္သုိ ့ပုိ ့ေဆာင္ခဲ ့လုိက္ႀကပါတယ္…
ထုိအမ်ဴိးသမီးႀကီးဟာ ေဆာ္ဒီေလဆိပ္မွာေရာ၊ သီရိလကၤာနုိင္ငံေလဆိပ္မွာပါ သူမကုိ သံေခ်ာင္းေတြနဲ ့ထုိး
သြင္းနွိပ္စက္တယ္ဆုိတဲ ့အေႀကာင္း တစ္ခြန္းမွ မေၿပာခဲ ့ပါဘူး လို ့လည္း ဆရာ၀န္ကေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္…
ထုိခႏၶာကုိယ္ထဲက သံေခ်ာင္းေတြကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မ်ားရဲ ့လံုၿခံဳေရးအရစစ္ေဆးတဲ ့စက္ကိရိ
ယာမ်ားက မေတြ ့ရွိခဲ့ႀကပံုရပါတယ္…

သူမအိမ္ကုိၿပန္ေရာက္ေတာ ့မွ သားသမီးေတြကုိ ဒါဏ္ရာဒါဏ္ခ်က္ေတြအေႀကာင္းေၿပာၿပခဲ ့လို ့၎တုိ ့က
သူမကုိ ေဆးရံုသို ့ေခၚေဆာင္လာခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္…

သီရိလကၤာနုိင္ငံ၏ ၿပည္ပအလုပ္အကုိင္မ်ားဆုိင္ရာဌာန ကေတာ ့ထုိအမ်ဴိးသမီးႀကီးတက္ေရာက္ရာေဆး
ရံုသုိ ့အဖဲြ ့တစ္ခုေစလႊတ္ၿပီး သူမထံမွ ထြက္ဆုိခ်က္ရယူကာ ရီယာ ့့ဒ္ၿမဳိရွိသီရိလကၤာသံရံုးႏွင္ ့သီရိလကၤာ
နုိင္ငံရွိ ေဆာ္ဒီသံရံုးတုိ ့ကုိ ထုိၿဖစ္ရပ္အားအေႀကာင္းႀကားကာ အမ်ဴိးသမီးႀကီးအား ေခၚယူအလုပ္ခန္ ့အပ္
ေစခုိင္းခဲ ့သည္ ့ေဆာ္ဒီနုိင္ငံမွ မိသားစုအား အေရးယူနုိင္ရန္စီစဥ္ေနပါတယ္ လို ့သီရိလကၤာေန ့စဥ္သတင္း
မွာ ဗုဒၶဟူးေန ့ကေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္…

” ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ၿပည္ပအလုပ္အကုိင္ မ်ားဆုိင္ရာ ( ႀကီးႀကပ္ေရး ) ဌာနအေနနဲ ့ထုိအိမ္ေဖာ္အမ်ဴိးသမီးႀကီး
အားလူမဆန္စြာ သံေခ်ာင္းမ်ားထုိးၿပီး ႏွိပ္စက္ခဲ ့သသည္ ့အလုပ္ရွင္နွင္ ့၎၏မိသားစုထံမွ အၿမင္ ့မားဆံုး
ေသာေလွ်ာ္ေႀကးေငြရရွိေစဖုိ ့နည္းလမ္းမ်ဴိးစံု၊ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္…” လို ့အဆုိပါဌာ
နရဲ ့အႀကီးအကဲ ဘာတာဂုိဒါ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္…

An X-ray of Ariyawathi's palm showing the imbedded nails - AFP/Getty
လက္ထဲမွာပါ သံေခ်ာင္းေတြစုိက္သြင္းႏွိပ္စက္ခဲ ့ႀကတယ္…
An X-ray of Ariyawathi’s palm showing the imbedded nails – AFP/Getty

သူမကုိ သံခြ်န္ေတြနဲ ့မထုိးခ်င္မွာ ထုိသံေတြကုိ မီးနဲ ့အပူေပးတတ္ႀကပါေသးတယ္ လို ့လည္းသူမကေၿပာ
ၿပခဲ ့ပါတယ္…
သီရိလကၤာနုိင္ငံ၊ မာတာရာ ၿမဳိ ့မွာေနထုိင္တဲ ့အရိယာ၀ါသီ က သူမအလုပ္လုပ္ခဲ ့တဲ ့မိသားစုမွာမိသားစု၀င္
ေတြအမ်ားႀကီးရွိၿပီး ထုိသူမ်ားအားလံုးအတြက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးရတာမုိ ့သူမအေနနဲ ့အနားမရွိပဲအ

ၿမဲမၿပတ္တရစပ္အလုပ္လုပ္ေနခဲ ့ရေႀကာင္း၊ ပင္ပန္းလြန္းလို ့အနားယူမယ္ႀကံလုိက္တုိင္း သူတုိ ့ကအၿပစ္ေပး
တဲ ့အေနနဲ ့သံေခ်ာင္းေတြကုိခႏၶာကုိယ္ထဲကုိ ထုိးသြင္းခဲ ့ႀကတာၿဖစ္တယ္လုိ ့သူမက သတင္းဦးသတင္းထူး ရုပ္သံသတင္းဌာနကုိေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္…

 
” ကြ်န္မဟာမုိးလင္းကမုိးခ်ဴပ္တစ္ခ်ိန္လံုးအလုပ္လုပ္ခဲ ့ရပါတယ္…အိပ္စက္ခ်ိန္မရွိသေလာက္ပါပဲ…သူတုိ ့
က ကြ်န္မကုိ ရုိက္ႏွက္ႀကၿပီး သတ္ပစ္ကာအေလာင္းကုိေဖ်ာက္ၿပစ္မယ္လုိ ့လည္း ၿခိမ္းေၿခာက္ခဲ ့ႀကပါေသး
တယ္… လို ့အရိယာ၀ါသီက ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္…
သူမဟာ သီရိလကၤာနုိင္ငံကုိ သူမရဲ ့စားရိတ္နဲ ့ၿပန္လာခဲ ့ရတာၿဖစ္ပါတယ္…

 ရက္စက္ခ်က္ကေတာ ့ကမ္းကုန္….

 
” သူတုိ ့အားလံုးဟာ အႀကင္နာတရားလံုး၀မရွိတဲ ့မေကာင္းဆုိး၀ါးေတြၿဖစ္ပါတယ္…ကြ်န္မက သူတုိ ့ဘာ
သာစကားမေၿပာတတ္လို ့အခုလုိပိုၿပီးႏွိပ္စက္တာလုိ ့ပဲ ယံုႀကည္ပါတယ္…
သူတုိ ့ဘာကုိခုိင္းတယ္ဆုိတာနားမလည္ေလ သူတုိ ့ကစိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ေလပါပဲ…အိမ္ရွင္အမ်ဴိးသားက
သူမရဲ ့ကုိယ္ခႏၶာထဲကုိ သံေခ်ာင္းေတြထုိးသြင္းတာကို မိန္းမၿဖစ္သူကလည္း ၀င္ေရာက္ကူညီတာပါပဲ…က
ေလးေတြကလည္း ဓါးေတြနဲ ့ကုိင္ၿပီးကြ်န္မကုိ ၿခိမ္းေၿခာက္ႀကပါတယ္…”  လို ့သူမကရွင္းၿပခဲ ့ပါတယ္…

ေဆာ္ဒီနုိင္ငံမွာ နုိင္ငံၿခားသားအလုပ္သမားေပါင္း ၈ သန္းရွိၿပီး အမ်ားစုကေတာ ့အာရွတုိက္နုိင္ငံမ်ားမွပဲ
ၿဖစ္ႀကပါတယ္…( အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ သီရိလကၤာ၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ဘဂၤလားေဒ ့ရွ္ စတဲ ့နုိင္ငံေတြကအမ်ားစုပါ )
ထုိအလုပ္သမားမ်ားဟာ အလုပ္ရွင္မ်ားရဲ ့ေခါင္းပံုၿဖတ္ၿခင္း၊ ေက်းကြ်န္မ်ားကဲ ့သုိ ့ဆက္ဆံေစခုိင္းၿခင္းေတြ
ခံႀကရပါတယ္…

လြန္ခဲ ့တဲ ့ႏွစ္တစ္ခုထဲမွာပဲ သီရိလကၤာနုိင္ငံသား ႏွစ္သန္းခန္ ့ဟာ ၿပည္ပနုိင္ငံမ်ားသို ့သြားေရာက္အလုပ္
လုပ္ကိုင္ဖုိ ့ထြက္ခြာခဲ ့ႀကပါတယ္…
ထုိအထဲက ၁.၄ သန္းဟာ အိမ္ေဖာ္မ်ားၿဖစ္ႀကၿပီး အေရွ ့အလယ္ပုိင္းအာရပ္နုိင္ငံမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ေနႀက
တာၿဖစ္ပါတယ္…ေဆာ္ဒီတစ္နုိင္ငံတည္းမွာပဲ အိမ္ေဖာ္ေပါင္း ၄ သိန္းခန္ ့ရွိေနႀကပါတယ္…
ထုိအထဲကအမ်ားစုေသာအိမ္ေဖာ္ေတြဟာ သူတုိ ့ကုိ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားႏွိပ္စက္တာခံႀကရပါ
တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္…

နုိင္ငံၿခားသားအိမ္ေဖာ္မ်ားဟာ တစ္ေန ့လွ်င္ ၁၂ နာရီမွ ၁၅ နာရီအထိၿဖင္ ့တစ္ပါတ္ ၇ ရက္လံုး နားရက္
မရွိ အလုပ္လုပ္ႀကရၿပီး လုပ္ခလစာမ်ားမရၿခင္း၊ အစားအေသာက္မ်ားမစားမေသာက္ပဲေနရၿခင္း တုိ ့အၿပင္
တစ္ခါတစ္ရံ လိင္မွဳဆုိင္ရာ ေစာ္ကားက်ဴးလြန္ၿခင္းမ်ားပင္ခံႀကရတယ္လို ့ေဆာ္ဒီနုိင္ငံရွိ နုိင္ငံၿခားသံရံုးမ်ား
မွ တုိင္ႀကားစာမ်ား ေထာင္ႏွင္ ့ေသာင္းႏွင္ ့ခ်ီၿပီးႏွစ္စဥ္ ရရွိခဲ ့ႀကပါတယ္…
တရားဥပေဒလမ္းေႀကာင္းအရ အေရးယူနုိင္ဖုိ ့ႀကဳိးပမ္းလွ်င္လည္း ေဒသခံဘာသာစကားသို ့ၿပန္ဆုိေပးမည့္
ဘာသာၿပန္မ်ားအလံုအေလာက္မရွိၿခင္း၊ ဥပေဒေႀကာင္းအရ ကူညီေထာက္ပံ ့မွဳမရွိၿခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာသံရံုး၊
ေကာင္စစ္၀န္ရံုးမ်ားမရွိၿခင္း၊ ( ရွိၿပန္ေသာ္လည္းအခြန္ေကာက္ခံၿခင္းမွလြဲၿပီးတစ္ၿခားအကူအညီေတာင္းမရ
ၿခင္း ) တုိ ့ေႀကာင္ ့ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္အလုပ္ရွင္မ်ားကုိ အမွဳတင္တရားစဲြဆုိနုိင္ခဲ ့မွဳမ်ားလြန္စြာနည္းပါး
လွပါတယ္…
အကယ္၍၎တုိ ့နုိင္ငံသားအလုပ္ရွင္ကုိ တရားဆြဲဆုိဖုိ ့ႀကဳိးစားခဲ ့လွ်င္လည္း ထုိအလုပ္သမားဟာ အမွဳရင္
မဆုိင္ရခင္မွာပဲ နုိင္ငံအတြင္းမွ ၿပန္ပုိ ့ၿခင္းခဲ ့ရပါေတာ ့တယ္…

၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာလည္း သူမကုိ ေရေႏြးပူ၊ မီးအပူမ်ားႏွင္ ့အပူတုိက္ခဲ ့တဲ ့အၿပင္ သူမရဲ ့သြားမ်ားကုိပါ အဓမၼ
ႏွဳတ္ပစ္ခဲ ့ႀကသည္ ့အလုပ္ရွင္မ်ားကုိ တရားစဲြဆုိရန္ႀကဳိးပမ္းခဲ ့သည္ ့အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံမွ အိမ္ေဖာ္မေလး
ကီနီဘင္တီကာဒါ ကုိ အမွဳမလုပ္နုိင္မွီမွာပဲ ေဆာ္ဒီအာဏာပုိင္မ်ားက သူမနုိင္ငံသုိ ့ၿပန္ပုိ ့ခဲ ့ႀကပါတယ္…
မိမိတုိ ့ရဲ ့မိသားစုအဆင္ေၿပေရးအတြက္ နုိင္ငံရပ္ၿခားတုိင္းတစ္ပါးမွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ရသူေတြရဲ ့
ရင္နင္ ့ဖြယ္ရာၿဖစ္ရပ္တစ္ခုပါပဲ…
ဒါေႀကာင္ ့ေရႊၿပည္ႀကီးက ၿပည္ပအလုပ္အကုိင္ေအဂ်င္စီမ်ားကုိလည္း အေရွ ့အလယ္ပုိင္းအာရပ္ႏုိင္ငံမ်ား၊
အထူးသၿဖင္ ့ေဆာ္ဒီနုိင္ငံကုိ အမ်ဴိးသမီးမ်ားအတြက္အလုပ္အကုိင္အခြင္ ့အလမ္းဆုိယင္ ေသေသခ်ာခ်ာ
စိစစ္သင္ ့ပါတယ္…
အိမ္ေဖာ္အလုပ္ဆုိယင္ေတာ ့ဘယ္ေလာက္ပဲ လခေကာင္းတယ္ဆုိပါေစ မလုပ္သင္ ့၊ မသြားသင္ ့ပါဘူး….

from http://blog.kopeter.com/

About kotoethet

Ko Toe has written 2 post in this Website..

   Send article as PDF