မဲစာရင္းအပုိမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ဖုိ႔နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ
မဲေပးသည့္ေန႔တြင္ မဲရုံထဲ၀င္သြားသူအေရအတြက္ကုိ
တာလီခ်ဳိးမွတ္ထားရန္ျဖစ္သည္။
ထုိသုိ႔စာရင္းမွတ္ယူျခင္းကုိ တရား၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရန္
.ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႔ အမွန္တရား လိုလားသည့္ တတ္စြမ္းသူမ်ား တင္ျပျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္း အၾကံျပဳ လိုပါသည္။

အဲဒီ တစ္ရက္ ေလးအတြက္ ရပ္ကြက္ အလိုက္ ေဗာ္လန္တီယာ လုပ္ေပးၾက မဲ့ သူမ်ား ရွိမယ္ထင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ လူ ေတြ အရမ္းမ်ားျပီး ဗရုတ္ဗရက္ လုပ္လို႕ လဲ မျဖစ္ပါ။
ဒီခ်ဳပ္ အပါအဝင္ တစ္ျခား ဘာပါတီ ေတြ နဲ႕ မွ မသက္ဆိုင္တဲ့ ျပင္ပ ပညာရွင္ လူ ေတြ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။
ဥပမာ ရန္ကုန္တို႕ မႏၲေလးတို႕ မွာ ဆိုရင္ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းအဖြဲ႕ ေတြ က လူမ်ိဳး ေတြ ကူညီ ေပးၾကပါ။
(ခင္ဗ်ားတို႕ ပရိုဂရမ္ မွားလဲ က်ဳပ္တို႕ လူအား နဲ႕ မွန္ေအာင္ ကူလုပ္ေပးတယ္ ေပါ့။)
ဟိုး နယ္ဖက္ ေတြမွာေတာ့ ပရဟိတ စိတ္ဝင္စားသူ လူငယ္ ေတြ အကူအညီ ရႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီ အတြက္ စရိတ္ ေတြကို ေရြးေကာ္ မွ က်ခံေပးသင့္ပါတယ္။ မဟုတ္လဲ အေႂကြးမွတ္ထားပါ။

တရားမွ်တ မႈ ရလာဒ္ ကို စိတ္ရွင္းရွင္း သိႏိုင္ဖို႕ ဝိုင္းဝန္း ေပးၾကဖို႕ အခ်ိန္ပါ။
တတ္ႏိုင္သူမ်ား ကူ ၾကပါ။ပံ့ပိုးေပးၾကပါ။ ေရြးေကာ္ ကို နားေဖာက္ေပးႏိုင္ရင္ တြန္းျပီး နားေဖာက္ေပးၾကပါ။

 

 

About ျမစပဲ႐ိုး

Khin Latt has written 240 post in this Website..

   Send article as PDF