ဘဝတစ္ေလ်ာက္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာနည္း (သို႕) သဘာဝတရား (သို႕) အရိယ သစၥာတရား ကို မွန္ကန္စြာနားလည္ေစရန္ ဗုဒၶ ေဒသနာ ႏွင့္ ေခတ္ သစ္ သိပၸံ ရွဳေထာင့္မွ ရွင္းလင္းတင္ျပထားေသာ စာအုပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ျဖန္႕ခ်ိ။

ဘဝတစ္ေလ်ာက္စိတ္ေအးခ်မ္းသာနည္း လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္မွဳ သင္တန္း စခန္းမ်ားလည္း စရိတ္ၿငိမ္း ဓမၼဒါန တက္ေရာက္ႏိုင္ပါၿပီ။

My book & retreat adv in eleven copy

my retreat first copy

About True Answer

True Answer True Answer has written 60 post in this Website..

I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand. My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar. ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရရွိ သိရွိ နားလည္ေရး ...မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားနည္း ( ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ကို သိရွိေရး တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။