ျမန္ၾတံ႕တပ္မေဒၚကုိ ဂုံျပဳ ခ်ဥ္တာ စာသီဖြဲ႕ဖုိ႕ မတတ္ႏုိင္လုိ႕ အင္တာနက္ ဝဘ္ဆုိက္မွ တဆင့္ကူးယူထားတဲ႕ ပုံေတြနဲ႕ က ်ီး၊ ေယ၊ ေလွ တပ္ဖြဲ႕မ ်ားကုိ ေခ ်းမြမ္းေထာပဏွာ ျပဳလုိက္ပါသည္။ ရႈစားၾကပါ…

 

က ်ီးတပ္မေဒၚ ရီးမွတ္သေနာ္

ေယတပ္မေဒၚ ေလွခတ္ေလွာ္

ေလတပ္မေဒၚ ေငြထြက္ေဖၚ

 

 

 

 

 

 

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF