အရိပ္အာဝါသေကာင္း၍ ႀကီးမားအံုမိႈင္းေသာ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားမွ တဆင့္ ေပါက္ဖြားရွင္သန္လာၾကေသာ အပင္ငယ္ေလးမ်ားသည္ ထိုအပင္ႀကီးအား မွီတြယ္၍ ရွင္သန္ၾကသည္။ ထိုအပင္ႀကီး၏ မ်ားျပားလွေသာ အကိုင္း အခက္အလက္မ်ားႏွင့္ အ႐ြက္ေတြက အပင္ေပါက္ေလးမ်ားအား ေလဒဏ္မိုးဒဏ္မ်ားမွ ကင္းလႊတ္ေစသည္။ သက္သာေစသည္။ ေအးျမေသာ အရိပ္ကိုလည္း ေပးသည္။ အပင္ႀကီး၏ အရိပ္ကို သိပ္မရေသာ အပင္ငယ္ေလးမ်ားသည္ ေနေရာင္ျခည္ကို အျပည့့္အဝ ရေသာေၾကာင့္ ႀကီးထြားႏႈန္းျမန္ဆန္ပီး အေရာင္အေသြးစံုလင္ လွပေသာ အၫြန္႔မ်ားေဝဆာစြာျဖင့္ ရွင္သန္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအပင္ငယ္ေလးမ်ားသည္ ေလဒဏ္မိုးဒဏ္ကိုေတာ့ အနည္းအမ်ား ခံၾကရရွာသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ အပင္ငယ္ေလးမ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ ေနေရာင္ျခည္ကိုေတာ့ အျပည့္အဝ မရၾကေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အပင္ႀကီး၏ ႀကီးမားေသာအရိပ္သည္ သူ႔အေပၚသို႔ အုပ္မိုးထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအပင္ငယ္ေလးမ်ားသည္ ရွင္သန္မႈ ေႏွးေကြးၾကသည္။ အေရာင္းအေသြး မစိုမေျပျဖင့္ အၫြန္႔တက္တာေႏွးသည္။

တခ်ိန္ခ်ိန္ ထိုအရိပ္ေကာင္းေသာအပင္ႀကီးအား ခုတ္လွဲပစ္လိုက္တဲ့ တေန႔၊ ဒါမွ မဟုတ္ ႏွစ္ၾကာေညာင္းလာ၍ ေျခာက္ေသြ႕သြားေသာ တေန႔တြင္မႈ အပင္ႀကီး၏ အရိပ္ေအာက္မွာရွိေသာ ေနေရာင္ျခည္ကိုအျပည့္အဝ မရေသာ အပင္ငယ္ေလးမ်ားသည္ ေလဒဏ္ မိုးဒဏ္ကို စတင္ခံစားလာၾကရသည္။ တခ်ဳိ႕ ေလဒဏ္မိုးဒဏ္ မခံႏိုင္၍ က်ဳိးပဲ့ ပ်က္စီးၾကသည္။ ေနေရာင္ျခည္ကိုေတာ့ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ခြင့္ရၾကေပမယ့္ ခ်က္ျခင္းႀကီး ထိေတြ႕ရေတာ့ တခ်ဳိ႕အပင္မ်ားသည္ ေျခာက္ေသြ႕ပီး ေသသြားတက္ၾကသည္။

ထိုအပင္ငယ္ေလးမ်ားနည္းတူ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူငယ္မ်ားသည္ အရိပ္အာဝါသေကာင္းေသာ ေအးျမမႈေပးေသာ မိဘ၏ အရိပ္ေအာက္တြင္ မွီခို၍ အတူတူႀကီးျပင္းလာၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ရွင္သန္ႀကီးထြား လာရျခင္းမ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ ေလာင္းရိပ္မိေသာ အပင္ငယ္ေလးမ်ားနည္းတူ တခ်ဳိ႕က မိဘမ်ား၏ အုပ္မိုးမႈ အရိပ္ေအာက္တြင္ တည္ရွိၾကသည္။ အုပ္စိုးမႈ ခ်ယ္လွယ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးမ်ား အေတြးအေခၚမ်ား အရည္အခ်င္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးကုန္ၾကပီး လူေပ်ာ့ လူည႔ံ လူအ မ်ားျဖစ္သြားၾကသည္။

မိဘမ်ား၏ ညဏ္ရည္နိမ့္ပါးျခင္း အသိညဏ္ နည္းပါးျခင္း ဗဟုသုတ မရွိျခင္း မိရိုးဖလာ အစြဲအလမ္းမ်ားစြာေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားသည္ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ၾကပဲ မိဘမ်ား၏ ေလာင္းရိပ္မိပီး ရွင္သန္ႀကီးထြားမႈ နည္းေကြးၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ မိဘမ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ား လြဲမွားေနၾကသည္။ ဆံုးမသြန္သင္မႈ လြဲမွားေနၾကသည္။ ခ်စ္တာေတြ စိုးရိမ္တာေတြ လြဲမွားေနၾကသည္။

About thihayarzar

thiha yarzar has written 76 post in this Website..