အုိ… ယာကြတ္ လ ွ်ာပြတ္ မာမြတ္သခင္ ဂဇက္သဂ ်ီး အလ ွွ်ာတုိလာ ခိုမ္ေမနီ အမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႕… ဇူလုိင္လ ၇ရက္ ဗုဒ္ဓဟူးေန႕သည္ကား ဥပုသ္သီတင္း သီလေဆာက္တည္ျခင္း လြန္ေျမာက္သည့္ ပထမဦးေန႕ အားလာဘ္ရက္ အခါသမယတည္း။ တနည္းဆိုေသာ ္ဇူလုိင္၆ရက္ေန႕ အဂၤါေန႕တြင္ ဥပုသ္တည္ျခင္း ျပီးေျမာက္ေပ၏ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္ဇူလုိင္၅ရက္ တနလၤာည၌ ျမင့္ျမတ္ေသာ လျခမ္းေကြး အဆင္းသ႑န္အား ေဆာ ္ဒီ၊ ကာတာ ႏွင့္ ယူေအအီး ႏုိင္ငံမ်ားရွိ မူလာအရွင္ၾကီးမ်ား ျမင္ျခင္းအလုိ႕ငွာ အလာရွင္ျမတ္ ခြင့္ျပဳေတာ ္မူၿခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။ ထုိရက္မတုိင္မွီ သင္တုိ႕ဆိတ္ကုိ ခါးဝတ္ပုဆုိး၊ ေဘာင္းဘီဇစ္ၾကဳိးကဲ႕သုိ႕ လုံျခဳံတင္းရင္းစြာ ထိန္းသိမ္းၾကေပေလာ႕။။ သင္တုိ႕အား အလာရွင္ျမတ္ ေမြးျမဴႏွစ္သက္ ျခစ္ခင္သနားပါေစ။။

သန္ဆင္ခုိမ္အား ေပးသနားေဒၚမူပါ

မဒီနာသန္ဆင္ခုိမ္ေလးအား ေပးသနားေဒၚမူပါ

 

Eid al-Fitr: Saudi, Qatari and Emirati Officials Declare Wednesday as 1st Day of Islamic Holiday
The announcement was made Monday after authorities failed to see the crescent moon that marks the start of the three-day festival. The starting date varies according to each country’s location.

 

အမိန္႕အရ

ဂဇက္ရြာသဂ်ီး/ဗလီဆရာ အလ ွွ်ာတုိလာ မာမြတ္ခုိမ္၏သာမွတ္ အလ ွွ်ာရွည္လာ မူလာေၾကာင္ၾကီး ၇၈၆၀

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF