ပရိတ္စြမ္းအင္ အသက္ရွင္

ကၽြန္မသည္ ၀န္ထမ္းတဦးျဖစ္၍ လပတ္၊ သံုးလပတ္ႏွင့္ ရံဖန္ရံခါ လိုအပ္သလို အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ ရ၏။ ထိုအစည္းအေ၀းမ်ားကို တက္ေရာက္ရာတြင္လည္း ကား၊
သေဘၤာ စသည္တို႔ျဖင့္ သြားေရာက္ရေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္၏။ ေရလမ္း၊ ကုန္းလမ္းမ်ား၏
လမ္းခရီးအႏၲရာယ္ကို ေၾကာက္ရြံ႔တတ္ေသာ ကၽြန္မသည္ ဓာရဏပရိတ္ကို စာအုပ္ၾကည့္၍
ရြတ္ဆိုသြားေလ့ရွိပါသည္။ တာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္အခ်ိန္မ်ား
အၾကားတြင္လည္း ဓာရဏပရိတ္ကို ေန႔စဥ္ အနည္းဆံုးတေခါက္ေတာ့ ရြတ္ဆိုမိသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အစအဆံုး အလြတ္ရျခင္းေတာ့ မရွိေသးပါ။

ဗုဒၶါနံ ဇီ၀ိတႆ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု၊ တထာ ေမ ေဟာတု-ဟူသည့္ ပထမအပိုဒ္ (အခ်ဳပ္) ကိုသာ ဌာန္ကရိုဏ္းက်က် မိမိရရ ဆိုမိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ရံုးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္လည္း ထိုပထမပိုဒ္ကို ႏႈတ္မွလည္းေကာင္း၊ စိတ္မွလည္းေကာင္း ရြတ္ဆိုမိတတ္ေပသည္။ တေန႔တြင္ ကၽြန္မ
အႀကီးအက်ယ္ ဖ်ားပါသည္။ သူငယ္ခ်င္း ဆရာ၀န္၏ ေဆးခန္းသို႕ သြား၍
ေဆးထိုးရပါသည္။ ဆရာ၀န္က ပယ္နယ္စလင္ တည့္မတည့္ စမ္းသပ္ပါသည္။ စမ္းသပ္ျပီး
တည့္သျဖင့္ ကၽြန္မကို ပယ္နယ္စလင္ ထိုးေပးပါသည္။

ဤသို႔ကုသသျဖင့္ ကၽြန္မ၏အဖ်ားေရာဂါလည္း သိသိသာသာ သက္သာလာပါသည္။ ေဆးပတ္လည္ေစရန္ သံုးရက္ေဆးထိုးေပးျပီးေနာက္ပို

င္းတြင္လည္း
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ဆရာ၀န္က ေနာက္တရက္ေဆးထပ္ထိုးဖို႔ ေျပာရာ
လိုလိုလားလားပင္ လက္ခံလိုက္ပါသည္။

စတုတၳေျမာက္ေန႔ ညေနတြင္ ထိုးလက္စ ပယ္နယ္စလင္ကို ကၽြန္မအား ထိုးေပးပါသည္။ ေဆးထိုးျပီး၍ ခုတင္ေပၚမွဆင္းရန္ ေျခခ်လိုက္စဥ္တြင္ ကၽြန္မလည္ပင္းတ၀ိုက္
ယားယံလာပါေတာ့သည္။ ဆရာ၀န္အား ေျပာျပေသာအခါ ခုတင္ေပၚသို႔ ျပန္တက္ေစျပီး
စမ္းသပ္မႈျပဳေပးပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ၌ မီးေလာင္ဖုမ်ားလို ျဖစ္ေပၚလာသည္။ နားရြက္မ်ားလည္း ထူပူလာ၏။ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားမွာလည္း ရြစိရြစိျဖစ္ေနသည္။
မ်က္စိမ်ားကလည္း ေ၀ေ၀၀ါး၀ါး ရွိေန၏။ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကလည္း
ထိန္းမရေတာ့ဘဲ တဆတ္ဆတ္တုန္ခါလ်က္ ေကြးခ်ည္ဆန္ခ်ည္ျဖင့္ အေၾကာမ်ား
ဆြဲသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ သတိေတာ့ မလစ္ပါ။

ဆရာ၀န္က ကၽြန္မကို အသားေဆးႏွစ္လံုးႏွင့္ အေၾကာေဆးတလံုး ထိုးေပးသည္။ ပါးစပ္တြင္းသို႔လည္း ပိုက္ဆင္၍ ခ်က္ခ်င္း ေဆးရည္မ်ားသြင္းေပးသည္။
ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို တခ်ိန္လံုး တိုင္းေနပါသည္။
ဆရာ၀န္၏ ႏႈတ္ကလည္း ကၽြန္မကို စိတ္အာရံုေျပာင္းေစေသာစကားမ်ား တတြတ္တြတ္ ေျပာေန၏။ ကၽြန္မကလည္း သူငယ္ခ်င္းဆရာ၀န္အား သူငယ္ခ်င္း၊ ကိုယ့္ကို
လိုအပ္သလို ဂရုတစိုက္သာ လုပ္ေပးပါ။ ကိုယ္မေၾကာက္ပါဘူး။ မင္းသာ သတိနဲ႔
ေဆာင္ရြက္ေပးပါ-ဟု ေျပာလိုက္သည္။

ကၽြန္မသည္ ခုတင္ေပၚ ျပန္တက္လိုက္ရသည့္အခ်ိန္ကတည္းကပင္ ဓာရဏပရိတ္ ပထမအပိုဒ္ကို ရြတ္ဆိုေနျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္လည္း ေခါက္တုံ႔ေခါက္ျပန္
မရပ္မနား ရြတ္ဆိုေနမိပါသည္။

ည ၇-နာရီခန္႔တြင္ ဆရာ၀န္က ကၽြန္မအား ေသာက္ေဆးမ်ားေပး၍ စိတ္ခ်ရျပီ၊ ျပန္ႏိုင္ျပီ-ဟု ဆိုျပီး ျပန္လႊတ္လိုက္ပါသည္။ အိမ္သို႔ေရာက္ျပီးေနာက္
ကၽြန္မသည္ တညလံုးပူေလာင္၍ လူးလိမ့္ေနရသည္။ မိုးလင္းခ်ိန္တြင္
ေနသာသြားပါသည္။ အသက္အႏၲရာယ္မွ ကင္းလြတ္ခဲ့ရပါသည္။ မ်က္ႏွာျပင္တြင္လည္း
မည္သည့္အဖုအပိန္႔မွ် မက်န္ရစ္ခဲ့ပါ။

ကၽြန္မ ယံုၾကည္ပါသည္။ ဓာရဏပရိတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ ကၽြန္မ အသက္ရွင္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆမိပါသည္။ ဓာရဏပရိတ္ေတာ္၏
ပထမအပိုဒ္ကေလး ရြတ္ဆိုႏိုင္ရံုမွ်ႏွင့္ပင္ မိမိအသက္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု
သိရသည္မွစႃပီး ဓာရဏပရိတ္တသုတ္လံုးကို ေန႔စဥ္ရြတ္ဆိုခဲ့ရာ
ယေန႔တိုင္ျဖစ္သည္။ ယခုမူ ဓာရဏပရိတ္ တသုတ္လံုး အလြတ္ရြတ္ဆိုႏိုင္ျပီ
ျဖစ္ပါသည္။

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 356 post in this Website..

I m web developer

   Send article as PDF