မဂၤလာပါလုိ႕ အလာရွင္ျမတ္သာမီးေလး အေပါင္းကုိ အီေနလ ွ်ာမွ မြပ္ဂဇက္သဂ ်ီး အယာတုိလာ မာမြတ္လ ွ်ာပြတ္ ခုိင္မ္ေမနီ ကုိယ္စား သူ႕သာမွတ္ မဒီနာသန္ဆင္ခုိင္မ္ေလး၏ဘဲ ဟာဂ ်ီေၾကာင္ၾကီးမွ အလာacatပါလုိ႕ အစ္ေန႔အခါသာမလ ် ႏႈတ္ခြမ္းဆက္ပါတယ္။

အလာacatပါ

အလာacatပါ

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF