10 Interesing Facts About The Buddha

တေန႕က စီအန္အန္သတင္း တက္ဖတ္ေတာ႕ စိတ္ဝင္စားစရာ ေတြ႕တာနဲ႕ ေပးထားတဲပစ႕လင့္ခ္ ဝင္ဖတ္ပါတယ္။ ဗုဒ္ဓဘာသာအေပၚ ေခတ္အျမင္ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ပုံပါ။ ကုိေဘးႏြားကင္သခင္ မာမုခုိင္မ္ အမ်ဳိးၿဖစ္ပုံရတယ္။ တတ္သေလာက္ မွတ္သေလာက္ ဘာသာပ ်ံ မွီျငမ္း တင္လုိက္ပါတယ္။ မူရင္းအာေဘာ္ မေပါက္ရင္ အေနထုိင္မတတ္ ဘဂ ်ီးႏြားေက ်ာင္းသူ ေၾကာင့္အၿပစ္သာ ၿဖစ္ေၾကာင္းပါ။ ဝန္ခံပါတယ္ အၤဂုလိစာ စနစ္တက ် ေလ႕လာမႈ မရွိခဲ႕ပါ။ အားထုတ္မႈ ပုိေဝးပါတယ္။ အတိအက ် မဟုတ္ေတာင္ အရိပ္အေယာင္မ ွ် ရလိမ့္မည္ ယူဆလ ်က္ ပုိ႕စ္တင္ပါသည္။

ဖတ္ရင္းနဲ႕ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဦးေႏွာက္မုန္တုိငး္ brain storm လုပ္သြားႏုိင္ပါတယ္၊ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ႕ စိတ္အခါ Open Minded ထားဖတ္ၾကပါ။ ၾကိဳက္တာရွိသလုိ မၾကိဳက္တာလဲ ေတြ႕ပါမည္။ က ်ေနာ္ သေဘာမတူတဲ႕ အခ်က္ကေတာ႕ လက္ေတြ႕သိပ္ဆန္လြန္ျခင္းပါ၊ အဲတာလြန္ေတာ႕ ရုပ္ဝါဒီဖက္ ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။ သီလ သမာဓိ ပညာ စုံမွ သိႏုိင္ေကာင္းပါတယ္။ အထူးသၿဖင့္ သမာဓိနယ္ မေရာက္ဘဲနဲ႕ ကုိယ္ျမင္တာ သိတာ ပုိင္းၿဖတ္ေဝဖန္ ဆင္ျခင္မႈဟာ မလုံေလာက္ပါဘူး။ မွားသလားဆိုေတာ႕ မွားတယ္ မဆိုႏုိင္တဲ႕ တပုိင္းတစ အမွန္လုိ႕ သုံးသပ္ပါတယ္။ အထူးသၿဖင့္ သဘာဝလြန္ ကိစ္စေတြမွာ စိတ္ပုိင္းစြမ္းအင္ နားမလည္ဘဲ နားလည္ေအာင္လည္း မလုပ္ျခင္ဘဲ မရွိဘူး မဟုတ္ဘူး ဆိုသူမ်ားႏွင့္ ျငင္းရန္ အလြန္ခက္ပါတယ္။ ခက္တာက အဲဒီအရာေတြသည္ အမွန္သစ္စာ တရားဓမ မထုိက္ေလေတာ႕ အျငင္းပြားလည္း လုိရင္းမေရာက္ ပုိေဝးဖို႕သာ ရွိပါမည္၊ ဥပမာအားၿဖင့္ ေရကုိ ေရႊခြက္ၿဖင့္ၿဖစ္ေစ ေငြခြက္ၿဖင့္ၿဖစ္ေစ ရုိးရုိးခြက္ၿဖင့္ၿဖစ္ေစ မည္သုိ႕ ခပ္ေသာက္ေသာက္ ေရငတ္ေျပျခင္းကုိ ေရႊခြက္ေတာ႕ မရွိ၊ ေငြခြက္ေတာ႕မရွိ သံသယပြား ျပစ္မွားမိျခင္း သတိျပဳရန္လုိသည္။ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အရာတခုကို ဒါၿဖင့္ ဟုိဟာၿဖင့္ ကန္႕သတ္ေဘာင္ခတ္မႈသည္ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ ေျခတလွမ္းလ ်င္ စၾတာဝဠာတတုိက္ ေရာက္ေသာ ဈာန္ပ ံ်ရေသ႕ ေလာကအဆုံးရွာရန္ စၾတာဝဠာအျပင္ထြက္ ခရီးႏွင္ျခင္းႏွင့္ အလားတူသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္ပါသည္။

ပုံ ၾတားဓံမကုိ ယုန္ၾကည္သက္ဝံသူ သူေတာ္ေကာင္းေၾကာင္ၾကီး

 

10 Interesting Facts About The Buddha

သူ႕ရာဇဝင္က အံ႕ၾသမကုန္ႏုိင္ဖြယ္ရာပါပဲ။ ဟိမဝဏ္တာေတာင္ေျခရွိ ဘုရင့္ႏုိင္ငံေလးရဲ႕ အိမ္ေရွ႕စံမင္းသား ၿဖစ္သူ သိဒတ္ထေဂါတမဟာ ေလာကီစည္းစိမ္ စံစားဖို႕ ေမြးဖြားလာခဲ႕သူပါ။ သူအုိ၊သူနာ၊သူေသ အစရွိတဲ႕ လူ႕ဘဝဆင္းရဲျခင္းဒုတ္ခကုိ မ ်က္ျမင္ၾကဳံေတြ႕ရမႈက သူ႕ကုိ သတိသံေဝဂ ရေစတယ္။ အမွန္တရားအေၿဖ ရွာဖို႕ မိသားစုကုိ စြန္႕ခြာျပီး ေျခသလုံးအိမ္တုိင္ လွည့္လည္သြားလာခဲ႕တယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျပီးေနာက္ သပ္ဗညဳတေရႊညဏ္ေတာ ္ရကာ ဗုဒ္ဓဘုရား အၿဖစ္ေရာက္ရွိျပီး ဘာသာေရးအသိအျမင္ အသစ္တရပ္ ေဖၚထုတ္ညႊန္ျပခဲ႕တယ္။ ယခုတင္ျပခ်က္မ်ားဟာ ဗုဒ္ဓၿဖစ္စဥ္ကုိ ေက ်ာ္လြန္ျပီး သမုိင္းနဲ႕ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ႕ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အခ်က္၁၀ခ်က္ ၿဖစ္ပါသည္။

၁၀။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မဟုတ္

ဒီအခ်က္သည္ ဗုဒ္ဓနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ ဇေဝဇဝါ ၿဖစ္စရာ၊ လူအမ်ား နားမလည္ႏုိင္စရာ အေကာင္းဆုံး အျငင္းပြားဖြယ္ရာပါ။ ဗုဒ္ဓမူလပုိင္ရွင္ဟာ ဘယ္တုံးကမွ ဘာသာေရးတရပ္ တည္ေထာင္ခဲ႕တယ္လုိ႕ မေၾကြးေၾကာ ္ခဲ႕ပါ။ ဗုဒ္ဓဟာ သူ႕ကုိယ္သူ ဘာသာေရးဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ သုိ႕မဟုတ္ ဘာသာေရးအသစ္ တည္ေထာင္ထားရစ္ခဲ႕တယ္ ဆုိတဲ႕ ယုံၾကည္ေလာက္ဖြယ္ သမုိင္းအခ်က္အလက္ တေၾကာင္းတေလမ ွ် မေတြ႕ရဘူး။ သူ႕ကိုယ္သူ ေရွးရုိးစဥ္လာ ဟိန္ဒူဘာသာေရး သြန္သင္ဆုံးမခ်က္ကုိ ဆန္႕က ်င္သူ နဲ႕ အျခားနည္းလမ္းတခုကုိ လမ္းညႊန္ျပသူလုိ႕ သမုတ္တာ ပုိမွန္ပါလိမ့္မည္။ ဘာသာေရးအသစ္ တခုကုိ ဦးေဆာင္ျခင္းထက္ အဲဒီေခတ္အခါက အိန္ဒိယမွာရွိတဲ႕ အိမ္ယာထူေထာင္ ပစ္စည္းဥစ္စာ တြယ္တာမႈမဲ႕ က ်င့္စဥ္အားထုတ္သူ အုပ္စုမ်ားထဲက တခုကုိ ေခါင္းေဆာင္ခဲ႕တယ္။ သူပ်ံလြန္ေတာ ္မူျပီးမွ တည္ေထာင္ထားတဲ႕ အသုိင္းအဝန္းက ဘာသာေရး ဂုိဏ္းဂဏ အၿဖစ္သုိ႕ တၿဖည္းၿဖည္းျခင္း ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။

၉ မင္းသားမဟုတ္

ရာဇဝင္ေတြမွာ ဗုဒ္ဓကုိ သုေဒါဒနဘုရင္ၾကီးရဲ႕ သားေတာ ္မင္းသားလုိ႕ ဆုိတယ္။ ဒါေပမဲ႕ အဲဒီ မင္းသားတပါး ဆိုတဲ႕ ခုိင္လုံတဲ႕ သမုိင္းအခ်က္အလက္ အေျခခံမရွိတာမုိ႕ သူ႕ဖခမည္းေတာ ္ဟာ ပေဒသရာဇ္ဘုရင္ ဟုတ္ျခင္မွေတာင္ ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။ လူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္ သု႕မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ နယ္ေျမအၾကီးအကဲ အၿဖစ္သာ ယုံၾကည္ရပါတယ္။ ဗုဒ္ဓေခတ္ကာလ လူေနမႈစနစ္သည္ ပေဒသရာဇ္ ဘုရင္စနစ္မဟုတ္ဘဲ သမတႏုိင္ငံစနစ္ ၿဖစ္ပါသည္။ ၾသဇာတိကမရွိ မိသားစု အၾကီးအကဲမ်ား ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး အုပ္ခ ်ဳပ္ၾကပါတယ္။ ဗုဒ္ဓရဲ႕ မိသားစုဟာ အဲလုိ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မွ ေပါက္ဖြားလာတဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ မိသားစုမ်ားထဲမွ တခုပါ။

၈ ျငင္းခုံစရာ ၾကီးျပင္းရာ

ဗုဓဝင္က ်မ္းအရ  Kapilavastu ၿမဳိ႕သည္ ဗုဒ္ဓအေလာင္း အသက္၂၉ႏွစ္အထိ ေနခဲ႕ရာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါေတာ႕ အဲဒီေနရာကုိ Tilaurakot ေခၚျပီး  အိန္ဒိယ-နီေပါ နယ္စပ္နဲ႕ သိပ္မေဝးတဲ႕ နီေပါႏုိင္ငံေတာင္ပုိုင္း Terai ေဒသမွာ တည္ရွိတယ္။ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာရွင္မ်ား ေလ႕လာေတာ႕ တူးေဖၚရရွိတဲ႕ ပစ္စည္းပစ္စယမ်ားဟာ ဗုဒ္ဓအေလာင္းလ ်ာ ေခတ္ကာလ မဟုတ္တာ ေတြ႕ရတယ္။ Kapilavastu ျမဳိ႕ကုိ ဗုဒ္ဓ မဖြားခင္ ႏွစ္တရာ သုိ႕မဟုတ္ ပုိၾကာတဲ႕ကာလက တည္ေထာင္ခဲ႕တာလုိ႕ ယူဆရေပမဲ႕ အဲေလာက္ ေရွးက ်တဲ႕ အရာတခုမွ မေတြ႕ရ။ ဒီေတာ႕ အျငင္းပြားစရာ ၿဖစ္လာျပီး အျခားေတြးဆခ်က္ တခုတင္ျပလာပါတယ္။ Kapilavastuျမဳိ႕သည္ တကယ္ေတာ႕ အိန္ဒိယေျမာက္ပုိင္းမွာသာရွိျပီး ဗုဒ္ဓ ဇာတိၿမဳိ႕ဟာ Piprahwa အမည္ရွိ ရြာမတုိင္ခင္ ကနဦးေနရာၿဖစ္မယ္ ဆိုတာပါပဲ။ အတိအက ် ေနရာဟာ ေမ ်ွာ္မွန္းဆခ်က္အၿဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနျပီး ျငင္းခုံၾကဆဲပါ။ ပုိရႈပ္ေထြးသြားေစတဲ႕အခ်က္က ေအဒီ ေလးရာစုနဲ႕ ခုႏွစ္ရာစု အတြင္း မစ္ဇိမေဒသကုိ ဘုရားဖူးေရာက္တဲ႕ တရုတ္ဘုန္းၾကီး Faxian and Xuanzang တုိ႕ရဲ႕ ေရွးေဟာင္းမွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားပါပဲ။ Kapilavastu သည္ ဗုဒ္ဓဖြားျမင္ရာ လုမ္ဘဏီဥယ ်ာဥ္ရဲ႕ အေနာက္ဖက္ မည္မ ွ်ကြာေဝးသလဲ မွတ္၂ခုစလုံးနဲ႕ ကြဲလြဲပါတယ္။

၇ ၿဖစ္စဥ္မွတ္္တမ္း မေသခ ်ာ

ေရွးအစဥ္လာ ယုံၾကည္မႈမွာ ဗုဒ္ဓအေလာင္းလ ်ာကုိ ဘီစီ၅၆၀ ဝန္းက ်င္ ဖြားျမင္သည္။ ထုိႏွစ္အပုိင္းျခားသည္ အိန္ဒိယ မွတ္တမ္း အစီအစဥ္ အေျခခံတာၿဖစ္ျပီး ဘီစီ ၂၆၈ ကေန ဘီစီ ၂၃၂ အထိ အုပ္စုိးသြားတဲ႕ အိန္ဒိယႏုိင္ငံရဲ႕ အထင္ရွားဆုံး အေသာက မင္းၾကီးေခတ္ မွတ္တမ္းတင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားနဲ႕ လုိက္ေလ ်ာညီေထြမႈ မရွိတာေၾကာင့္ ေခတ္သစ္ပညာရွင္မ်ား လက္မခံၾကပါ။ အေသာကေခတ္ကာလ အတိအက ်ကုိ ပညာရွင္မ်ား သိလာတဲ႕အခါ အိန္ဒိယေခတ္ေဟာင္း မွတ္တမ္းကာလသည္ မွားယြင္းတြက္ခ်က္မႈအၿဖစ္ ေပၚထြက္လာတယ္။ ဗုဒ္ဓ ပ ်ံလြန္ေတာ္ မူတာ အေသာကေခတ္ မတုိင္ခင္ ႏွစ္တရာေလာက္က ဆိုတဲ႕ အေစာပုိင္း ဗုဒ္ဓက ်မ္းစာမ်ားကုိ ပညာရွင္အမ်ားစု ကုိးကားလက္ခံၾကတယ္။ အားလုံးသေဘာတူတာက သက္ေတာ္ရွစ္ဆယ္ ပရိနိဗာန္ျပဳ ေတာ႕ ဖြားေတာ ္မူခ်ိန္သည္ ဘီစီ ၄၅၀ ဝန္းက ်င္ခန္႕ေလာက္။ ခုိင္လုံတဲ႕ သမုိင္းအခ်က္အလက္ အရင္းခံမွာ အေစာပုိင္း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင္မ်ားဟာ ဗုဒ္ဓေခတ္ကာလ အခ်ိန္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ေနာက္တုိးေရႊ႕ဖို႕ လုိလားဟန္ရွိတယ္။ ေရွးၾကေလ အျခားျပဳိင္ဖက္ အယူဝါဒေတြထက္ ကုိယ့္အယူ ပုိင္စုိးမႈကုိ ပုိယုံၾကည္ဖြယ္ၿဖစ္ေလမုိ႕ ဟုိးအရင္ထဲက ဒါေတြ ရွိလာတာ လုပ္ၾကပုံပါ။ အေစာပုိင္း ဗုဒ္ဓဘာသာ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈမ်ားနဲ႕ ဆန္႕က ်င္လုိ႕ ေနာက္ပုိက ်တဲ႕ အခ်ိန္မွတ္တမ္းမ်ား သမုိင္းအျမင္အရ ခုိင္လုံတိက ်ပါတယ္။

၆ ရုိးရုိးက ်င့္ ျမင့္ျမင့္ၾကံ

သမိုက္အခ်က္အလက္နဲ႕ တူးေဖၚေတြ႕ရွိရတက္ အေထာက္အထားမ်ားအရ ေျပာႏုိင္တာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အေစာပုိင္းမွာ အေရအတြက္အားၿဖင့္ ယုံၾကည္သက္ဝင္သူ သိပ္မ်ားမ်ား မရွိဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဗုဒ္ဓ ပ ်ံလြန္ျပီးေနာက္ပုိင္းထိ ေသးငယ္တဲ႕ သာမန္ အုပ္စုဖြဲ႕ က ်င့္စဥ္အၿဖစ္ တည္ရွိခဲ႕ပါတယ္။ အဲဒီကာလ အေထာက္အထားမ်ားအရ အစပုိင္း သာမန္ ရုိးရုိးေလးပါ။ ဘီစီသုံးရာစုမွာေတာ႕ လုံးဝေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ အေသာကဘုရင္က ဗုဒ္ဓဘာသာကုိ အိန္ဒိယရဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအၿဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္လုိက္ပါျပီ။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေလာကကိုလည္း ဗုဒ္ဓအဆုံးအမ ခံယူဖို႕၊ သာသနာျပဳဖို႕၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာမ်ားမွာ ပါဝင္ပက္သက္မႈရွိဖို႕ အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳခဲ႕ပါတယ္။ ဗုဒ္ဓ ပ်ံလြန္ခ်ိန္နဲ႕ အေသာကေခတ္ကာလမွာ ဗုဒ္ဓယဥ္ေက ်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား လြန္စာရွားပါး ေတြ႕ရခဲျပီး အေသာကေခတ္အလြန္မွာေတာ႕ အေျမာက္အမ်ား ထြက္ေပၚလာပါေတာ႕တယ္။

၅ ဖန္ဆင္းအၾကံ ဒုိ႕လက္မခံ

ဘာသာတရား အေျမာက္အမ်ားမွာ မူလတည္ေထာင္သူမ်ားဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား၊ ဘုရားသခင္ အေစအပါး အႏြယ္ဝင္၊ တမန္ေတာ ္စသၿဖင့္ ေၾကြးေၾကာ ္ခံယူၾကတယ္။ ဗုဒ္ဓသည္ ဖန္ဆင္းရွင္လုိ႕ ဘယ္တုံးကမွ မေျပာခဲ႕ဘူး။ ဘယ္တုံးကမွ တမန္ေတာ ္ သို႕မဟုတ္ ဖန္ဆင္းရွင္ ကုိယ္စားလွယ္ အၿဖစ္ မခံယူခဲ႕ဘူး။ လူသားတဦးအၿဖစ္နဲ႕ လူသာမန္ထက္ ပုိျမင့္ျမတ္ေသာ မဟာလူသားအၿဖစ္သာ ယုံၾကည္သက္ဝင္ေစခဲ႕တယ္။ ပူေဇာ္သက္ကာရ ျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ အသိညဏ္ပညာနဲ႕ လုံလစုိက္ထုတ္မႈကသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္း အမွန္လုိ႕ ဟစ္ေၾကြးခဲ႕တယ္။ ဒါေပမဲ႕ သူဘယ္လုိ လူလူျခင္း တူညီျခင္း လူသားဆန္မႈကုိ ႏႈိးေစာ္ခဲ႕ေပမဲ႕ အနန္တတန္ခုိးေတာ္ရွင္ လူသားမဆန္တဲ႕ ဘုရားအၿဖစ္နဲ႕ ဘာသာတရား ထြန္းကားလာသည္။

၄ သက္သတ္မလြတ္

ဗုဒ္ဓကုိ လုံးဝသက္သတ္လြတ္သမားအၿဖစ္ က ်ယ္က ်ယ္ျပန္႕ျပန္ ပုံေဖၚမႈမ်ား ရွိတယ္။ သမုိငး္အခ်က္အလက္ အတည္ျပဳစရာ မေတြ႕ပါ။ အေစာပုိင္း ဗုဒ္ဓက ်မ္းစာမ်ားမွာေတာင္ ဗုဒ္ဓကုိ သက္သတ္လြတ္စားသူအၿဖစ္ မေဖၚျပထားဘူး။ ဒါ့အျပင္ ဗုဒ္ဓ အသားစားေၾကာင္း၊ နာမက ်န္းၿဖစ္တဲ႕အခါ အသားျပဳတ္ရည္ အဟာရအၿဖစ္ မွီဝဲဖို႕ တုိက္တြန္းခ် က္မ်ားကုိပင္ ေရးသားထားသည္။ ဗုဒ္ဓ ပ ်ံလြန္ေတာ ္မမူခင္ ေနာက္ဆုံးဘုမ္းေပးေသာ အစာမွာ ေတာဝက္သားဟု က ်မ္းဂန္အခ်ဳိ႕တြင္ ေဖၚျပပါတယ္။ အေစာပုိင္း ဗုဒ္ဓဘာသာ ယုံၾကည္သက္ဝင္သူမ်ားမွာလည္း တင္းျပည့္ၾကတ္ျပည့္ သက္သတ္လြတ္ဝါဒီမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ဗုဒ္ဓပ ်ံေတာ္မူျပီး ႏွစ္ေပါင္းၾကာျပီးေနာက္ က ်င့္စဥ္မ်ားတြင္ သက္သတ္လြတ္အယူဝါဒ ပူးတြဲထည့္သြင္းလာေတာ႕တယ္။

၃ ဘုရားေလာင္း

အေပၚမွာ ေျပာခဲ႕သလုိ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အေစာပုိင္း ေန႕ရက္မ်ားမွာ သူ႕ထက္ပုိ ဝါရင့္ျပီး ငါတုိ႕က မူလအစလုိ႕ ေၾကြးေၾကာ ္စညး္ရုံးတဲ႕ အျားေသာ အယူမ်ားနဲ႕ ယွဥ္ျပဳိင္ခဲ႕ရပါတယ္။ အဲေတာ႕ သူတုိ႕လုိပဲ ကိုယ္လည္း ဘုရားေလာင္းဇာတ္ထုပ္ ခင္းရတာေပါ့။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဗုဒ္ဓ သြန္သင္ခ်က္မ်ား မေန႕တေန႕ကမွ ေပၚလာတာမဟုတ္၊ အခ်ိန္ကာလ ကန္႕သတ္မဲ အျမဲမွန္တဲ႕တရားလုိ႕ ဆိုျခင္ပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားဖို႕ေကာင္းတာ အဲဒီဇာတ္ေတာ္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အေျခခံအခ်က္မ်ား ထပ္တူေနျခင္းပါ။ မိခင္ဝမ္းထဲမွာ ဘုရားေလာင္းခေလး ေျခတင္ပလင္ခ်ိတ္ထုိင္တယ္၊ ဖြားျပီးျပီးျခင္ ေျမာက္အရပ္ မ်က္ႏွာမူလ ်က္ ေျခခုႏွစ္လွမ္း လွမ္းတယ္။ သူအုိ၊ သူနာ၊ သူေသနဲ႕ အလွဴခံပုဂ္ဂိုလ္ ျမင္ျပီးေနာက္ ေတာထြက္တယ္။ ျမက္ဖ ်ာ ေပၚထုိင္ရင္း ဘုရားညဏ္ရတယ္။ သြန္သင္ဆုံးမခ်က္မ်ား မျပီးဆုံးမွီ ဘယ္ေတာ႕မွ ပရိနိဗာန္မျပဳ။ ေနာက္ဆုံးမွာ အသားဟင္း ဆြမ္းဘုမ္းေပးျပီး ပ်ံလြန္တယ္။

၂ နတ္ဘုရား မွတ္မွား

လူသားဝါဒနဲ႕ လူသားအၿဖစ္သာ သြန္သင္ဆုံးမခဲ႕သူ တဦးဟာ တၿဖည္းၿဖည္းနဲ႕ ေနာက္ဆုံးမွာ သဘာဝလြန္ နတ္ဘုရားသဖြယ္ သတ္မွတ္ပူေဇာ ္ေနၾကတာ တကယ္ပဲ သေရာ္စရာ ကုိ႕ယုိ႕ကားယားႏုိင္လွပါတယ္။ အျမဲတမ္း တုိးပြားေနေသာ နတ္ဘုရားမ်ားရွိတာ ဟိန္ဒူဝါဒမွာလည္း ဗုဒ္ဓကုိ နတ္ဘုရားတဆူလုိ႕ Vishnu ဘုရားရဲ႕ အသြင္သ႑ာန္ တမ်ဳိးအေနနဲ႕ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ပုိရယ္စရာေကာင္းတာ ဗုဒ္ဓကုိ လူအၿဖစ္ထက္ပုိ ျမွင့္တင္လုိက္လုိ႕ ပုိျပီး တန္ခုိးရွိ ျမင့္ျမတ္မလာျခင္းပါ၊ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ နတ္ဘုရားမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနတဲ႕ ဟိန္ဒူဘာသာလုိမ်ဳိးမွာ လူကေန နတ္ဘုရားအၿဖစ္ ေျပာင္းလုိက္လဲ ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ႕ နတ္ဘုရားေတြထဲက သာမန္နတ္ဘုရားတပါးသာ ၿဖစ္လာလုိ႕ပါပဲ။

၁ ဓါတ္ေတာ ္ေမြေတာ ္

မဟာပရိနိဗာန္သုတာန္မွာ ေဖၚျပတာ ဗုဒ္ဓ ပ်ံလြန္တဲ႕အခါ ရုပ္ကလပ္ေတာ္ကုိ သူေနာက္လုိက္သာဝကမ်ား မီးသၿဂိဳလ္ ပူေဇာ ္တယ္။ ၾကြင္းက ်န္ ဓါတ္ေတာ္ကုိ ရွစ္စိတ္ စိတ္ခြဲယူတယ္၊ ဗုဒ္ဓ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ ၾကြေတာ္မူေသာ ရွစ္တုိငး္ရွစ္ငွာေနသုိ႕ တစိတ္ျခင္းဆီ ပုိ႕တယ္။ ပုထိုးရွစ္ဆူလည္း အဲဒီရွစ္တုိငး္ေဒသမွာ ဓါတ္ေတာ္ဌာပနာ တည္တယ္။ အခ်ိ႕မွတ္တမ္းမ်ားအရ အေသာကမင္းလက္ထက္ ဘီစီ ၃ရာစုတြင္ အဲဒီ ပုထုိးရွစ္ဆူကုိ ဖြင့္ျပီး ဓါတ္ေတာ္ေတြ ပုိရေအာင္ ထပ္စိတ္လုိက္ျပီး ဗုဒ္ဓဘာသာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ပုထုိးေတာ္ ေျမာက္မ်ားစြာ ဓါတ္ေတာ္မ်ား ဌာပနာ တည္တယ္။ ဓါတ္ေတာ္ ပူေဇာ္မႈဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင္မ်ား လုိက္နာေစာင့္ထိန္းတဲ႕ က ်င့္ဝတ္ၿဖစ္လာတယ္။ ထင္ရွားတဲ႕သာဓကအေနနဲ႕ သီရိလကၤာက စြယ္ေတာ္ေစတီ နဲ႕ စကၤာပူက ဗုဒ္ဓ အံေတာ ္ေစတီ ျပတုိက္တုိ႕ ေတြ႕ရသည္။

10 Interesing Facts About The Buddha

Cristian Violatti September 19, 2016

His legend is timeless: Siddhartha Gautama, the prince of a small kingdom at the foot of the Himalayas, is born into a world of luxury. A close encounter with human suffering shakes him. He leaves his family in search for answers and becomes homeless. After years of searching, he attains enlightenment, becomes the Buddha, and sets in motion a new religion. This list goes beyond the legend of the Buddha and presents ten interesting facts linked to this important historical figure.

10 Not A Religious Leader

 

Photo via Wikimedia

This is arguably one of the most ironic facts surrounding the life of the Buddha: The so-called “founder” of Buddhism never claimed to be founding a religion at all. There isn’t a single line of reliable historical data expressing the notion that the Buddha saw himself as a religious leader or that he consciously decided to lay the foundations of a new religious movement. It would be more accurate to say that the Buddha considered himself a teacher who rejected the ways of traditional Hindu religious orthodoxy and offered an alternative path.

Rather than leading a new religion, the Buddha led a sect of wandering homeless ascetics, one of many such sects that existed at that time in India. It was only after his death that the community he founded gradually turned into a religious-like movement.

9 Not A Prince

 

Photo via Wikimedia

The many legends of the Buddha present him as a prince, the son of King Suddhodana Gautama. However, there is no historical basis for believing that the Buddha was a prince, since his father couldn’t have been an actual king. It’s believed that the Buddha’s father was actually a regional leader, similar to a tribe’s chief.

The social organization in which the Buddha lived resembled a republican system as opposed to a monarchy. Regular meetings were held between the members of the most influential families. The family of the Buddha was one of the leading families within this political system.

8 Controversy Over His Hometown

 

Photo credit: Unesco via The New York Times

Buddhist sources mention the city of Kapilavastu as the hometown of the Buddha, where he lived until the age of 29. The site was identified in present-day Tilaurakot, in the Terai region of Southern Nepal, not far from the Indian-Nepalese border.

When archaeologists began to study the site, the material they found did not date to the time of the city. Kapilavastu is supposed to have been founded a century or more before the birth of the Buddha, but nothing at the site suggested a date that early. As the controversy kicked in, another version was put forth—that Kapilavastu is actually located in Northern India and that the hometown of the Buddha is an earlier phase of occupation of the Piprahwa village.

The dispute is still ongoing, and the exact location of the Buddha’s hometown remains speculative. Further compounding the issue are reports from the ancient Chinese pilgrims Faxian and Xuanzang, who traveled around the area in the fourth and seventh centuries AD, respectively. Both disagree on how far west of Lumbini (the birthplace of the Buddha) Kapilavastu was located

 

7 Uncertain Chronology

 

Photo credit: Sacca

The traditional date for the birth of the Buddha is somewhere around 560 BC. This date is based on the Indian Chronology, which has been rejected by modern scholars on the basis that in is inconsistent with an important “fixed point” in said chronology, namely the reign of Ashoka, one of India’s most renowned rulers, who ruled from 268 to 232 BC. When scholars came to know the exact dates for Ashoka, it turned out that they were miscalculated in the traditional chronology.

Most scholars today support a date that is inferred from early Buddhist sources, which claim that the Buddha died 100 years before the reign of Ashoka. All sources agree that the Buddha died at the age of 80, which would place his birth somewhere around 450 BC.

There is a good historical reason to support this date: Early Buddhists were interested in pushing the dates of the Buddha further back in time. An early date meant more credibility over some rival religious schools that supported their authority by claiming to have originated a long time ago. Going against the natural tendency of early Buddhists and claiming a later date means that the source in question is more credible from a historical standpoint.

6 Humble Beginning

From what we can tell based on archaeological and historical records, the early stages of the sect founded by the Buddha did not have any considerable success in terms of gaining followers. After the Buddha died, the movement he founded was a relatively minor tradition in India. The scarcity of written documents, inscriptions, and archaeological evidence from that time suggests a humble beginning.

By the third century BC, however, this picture changed completely. Ashoka turned Buddhism into the state religion of India. He encouraged a social and political climate for the acceptance of Buddhist ideas, sponsored Buddhist missionary activity, and involved many Buddhist monks in the political decision-making processes of his government. Between the death of the Buddha and the time of Ashoka, Buddhist material evidence is scarce; after the time of Ashoka, it is abundant.

5 Not A ‘Man Of God’

 

Photo credit: Sacca

A great number of religious founding figures have claimed to be either gods, manifestations of gods, or prophets of gods. The Buddha, on the other hand, never claimed to be a god. He never claimed to be a prophet or an agent of the gods, either. He merely claimed to be a man, convinced of the supreme position of humans. He claimed that knowledge and personal effort, not devotion to the gods, are the true means of salvation.

Although he insisted in the equality of all humans, the Buddha has become almost a “super-human” in popular religion.

4 Not A Vegetarian

There is a widespread image of the Buddha being a strict vegetarian. This is also a claim with no historical support. Not even the early Buddhist sources mention the Buddha being a vegetarian in any way.

Moreover, many accounts describe the Buddha eating meat and also advising on meat broths as a way to treat some illnesses. There are also some accounts mentioning that the last meal of the Buddha was wild boar. Even the earliest followers of the Buddha were not strict vegetarians.

Vegetarianism became attached to Buddhist practices years after the Buddha passed away.

3 Belief In Previous Reincarnations

 

Photo credit: Sacca

As previously mentioned, during its early days, Buddhism had to “compete” with several traditions that supported their authority by claiming to have originated a long time ago. In order to claim a level of credibility similar to these older traditions, early Buddhists created a number of literary works about “past Buddhas.” The goal was to stress the idea that what the Buddha taught was nothing new but rather a timeless truth.

Interestingly, the general outline of many of these stories is identical: All the past Buddhas sit cross-legged in their mother’s womb. They all take seven steps to the north immediately after birth. They all renounce the world after witnessing an old man, a sick man, a dead man, and a mendicant. They all attain a state of enlightenment seated on the grass. They never die before their teaching is complete. And finally, they all die after eating meat.

2 The Buddha As A Deity

How ironic is it that a person who based his teaching on the oneness of mankind and the equality among people eventually came to be regarded as a god? Many of the flexible and tolerant circles of Hinduism, with their ever-growing pantheon of gods and goddesses, consider the Buddha to be a deity, one of the multiple manifestations of the god Vishnu.

Even more ironic is the fact that by elevating the Buddha’s status over the human realm, his image did not become more powerful in any way: In a tradition like Hinduism, filled with countless deities, turning the Buddha into a god also made him ordinary, just one more god among thousands.

1 The Remains Of The Buddha

 

Photo credit: AKS.9955

The Mahaparinirvana Sutra (an ancient Buddhist text on the last days of the Buddha) describes how his followers cremated the Buddha after he passed away. The remains were divided into eight portions. Each of these portions were sent to eight different states visited by the Buddha during his lifetime. A stupa was erected in each state in order to house the remains. Other sources claim that during the third century BC, Ashoka ordered these eight stupas to be opened, the cremated remains of the Buddha redistributed into a higher number of portions, and more stupas to be built all over the expanding Buddhist world to house the relics.

The Buddhist relic-cult has been an important dimension of Buddhist ritual. Even today, there are several temples and museum that claim to hold “relics” of the Buddha. Two famous examples are the “Temple of the Sacred Tooth Relic” in Sri Lanka and the “Buddha Tooth Relic Temple & Museum” in Singapore.

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး