ျမန္မာက သတ္မွတ္ေသာ “ပင္လယ္ေရျပင္မ်က္ႏွာျပင္” (Sea level) မွာ က်ဳိကၡမီတြင္ “သုည” ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီးမွ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကိုလိုက္၍ ယွဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။

>> မုိက္တယ္

sdfsdfsdf798413

——————————————————————————————————————————-

ဝိတိုရိယဘုရင္မႀကီး၏ သရဖူမွ ပတၱျမားငေမာက္သည္ ျမန္မာနန္းစဥ္ရတနာျဖစ္သည္။ ထိုပတၱျမားငေမာက္အား (၁၈၈၅ခု၊ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၂၉ )ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စေလဒင္က ယူေဆာင္ၿပီး ဆက္သထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဧကရီဘုရင္မၾကီးထံ ေပးပို႔သည့္ ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ သီေပါ၏ အေကာင္းဆုံး သရဖူတစ္ခု၊ ဒုတိယသရဖူမွ ျမေက်ာက္ၾကီးသုံးလုံး၊ သရဖူထဲမွ ကြၽတ္က်သည့္ ေက်ာက္အလြတ္ ၈ လုံးထည့္ထားသည့္ စကၠအိတ္တစ္လုံး၊ စိန္ေဒါင္း႐ုပ္ပါသည့္ ဘယက္တစ္ကုံး ႏွင့္ ေရႊဘီးတစ္ေခ်ာင္းတို႔ ပါသည္။

sdfsdfsdf798413

>>မြန္ေလးတုိ ့ရဲ  ့ပတၱျမားျကီးသူ တုိ ့ဆီေရာက္ေနတယ္။
——————————————————————————————————————————-
ျမန္မာႏိုင္ငရဲ႕ အစြန္ဆုံးၿမိဳ႕မ်ားမွာ
အေ႐ွ႕- မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕၊
အေနာက္ – ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၊
ေတာင္ – ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊
ေျမာက္ – ပန္နန္းဒင္ၿမိဳ႕ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
sdfsdfsdf798413
>>မိုငး္ေယာငး္ျမိဳ  ့နဲ ့ပန္နန္းဒင္ျမိဳ  ့ကုိခုမွပဲျကားဖူးေတာ့တယ္။
—————————————————————————————————————————–
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္မွာ
၁၂/ဗဟန(ႏိုင္)၁၀၉၄၅၈ ျဖစ္သည္။
sdfsdfsdf798413
>>ဗဟန္းမွာေနေတာ့လညး္ ဗဟျဖစ္တာေပါ့။
——————————————————————————————————————————-
ေရႊတိဂုံေစတီ ထီေတာ္တြင္ လက္ဝတ္ရတနာေပါင္း ၈၃၈၅၀ ႏွင့္ ေရႊဆည္းလည္းေပါင္း ၄၀၁၆ လုံး ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။ စိန္ဖူးေတာ္တြင္ စိန္လုံးေရ ၄၃၅၁ လုံး ပါရိွၿပီး အႀကီးဆုံးမွာ ၇၆ ကာရက္ရိွအထြတ္စိန္ႀကီး ျဖစ္သည္။
sdfsdfsdf798413
>>တန္ခိုးလညး္ျကီးပါေပ့…တန္ဖုိ းလညး္ရွိပါေပ့။
————————————————————————————————————————
မဲဇာေတာင္ေျခတည္ရိွရာအရပ္သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရိွပါသည္။
sdfsdfsdf798413
>>ေအာ္………..။
——————————————————————————————————————————-
ဘူမိေဗဒ ပညာ႐ွင္မ်ား၏ အဆိုအရ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးသည္ သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ သန္းရိွၿပီး “ဧရာဝတီ” ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခ့ဲသည္ပင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။
sdfsdfsdf798413
>>လူေတြနဲ ့ဘ၀ေပါငး္မ်ားစြာက်င္လည္ခဲ့ရမွာပဲ။
————————————————————————————————————————
ကမာၻပထမဦးဆုံးနွင္႔ ျမန္မာ့ပထမဆုံး ေလယာဥ္ျပန္ေပးဆြဲမႈသည္ ၁၉၅၄ ခု ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ကရင္လက္နတ္ကိုင္သုံးဦးက ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ပိုင္ ဒါကိုတာေလယာဥ္အမွတ္ (XYACT) ကို ျပန္ေပးဆြဲခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။
sdfsdfsdf798413
>>ကရင္ေတြကေတာ့ခုထိမေျပာငး္လဲေသးဘူး။
——————————————————————————————————————————
ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေတာင္မွ ေျမာက္သို႔ ေျပာင္းျပန္စီးဆင္းေသာျမစ္မ်ားမွာ…
ေသာင္းရင္းျမစ္၊ ဂ်ဳိင္းျမစ္၊ ေဇာ္ဂ်ီျမစ္၊ ျမစ္သာျမစ္၊ အတၱရံျမစ္၊ ျမစ္သားျမစ္၊ တနသၤာရီျမစ္ေလးျမစ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
sdfsdfsdf798413
>> ေကာင္းေပစြ။
——————————————————————————————————————————–

ထိုင္းႏိုင္ငံ Bosang ေဒသမွ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ pra Inttha ဟာ နယ္လွည့္တရားေဟာခ့ဲရာမွ ျမန္မာ့ပုသိပ္ထီးကို ေတြ႔ရိွ သေဘာက်ကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တို႔ကိုို သြားေရာက္ၿပီး ထီးလုပ္တဲ့ပညာကို ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့တယ္။ ထိုပညာရပ္မ်ားကို မိမိဇာတိျဖစ္တဲ့ Bosang ရြာကို ျပန္သယ္သြားကာ ရြာသားမ်ားကို ျပန္လည္သင္ၾကားခဲ့ရာမွ Bosang ထီးေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။

ယေန႔ဆိုလွ်င္ Bosang ထီးဟာ ကမၻာအေမြအႏွစ္တစ္ ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ Bosang ထီးပြဲေတာ္ကို က်င္းပေလ့ရွိတယ္။

ကမၻာအႀကီးဆံုးေသာ ဝါးထီးႀကီးျပဳလုပ္ကာ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္ေတာင္ တင္ႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။

sdfsdfsdf798413
>>ျမန္မာတဲ့ေဟ့..ဒါေပမဲ့ ျမန္မာကလုပ္သာလုပ္တတ္တာ..အုိင္ဒီယာရွိတဲ့သူကပုိေအာင္ျမင္သြားတယ္။
————————————————————————————————————————-
ခါကာဘိုရာဇီေတာင္သည္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတြင္ အျမင့္ဆုံးေတာင္ ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ေပေပါင္း ၁၉၃၁၅ ေပ ရိွသည္။
sdfsdfsdf798413
>>ျမန္မာတဲ့ေဟ့..။
——————————————————————————————————————————
ကမာၻေပၚတြင္ ေရႊအိုေရာင္ပုလဲထြက္ရိွသည့္ တစ္ခုတည္းေသာႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။
sdfsdfsdf798413
>>ျမန္မာတဲ့ေဟ့..။
————————————————————————————————————————–
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို ဝိုင္အမ္ဘီဆရာတင္က ေရးစပ္ၿပီး ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိႈင္ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ရာဟုေထာင့္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္သီဆိုခ့ဲသည္။
sdfsdfsdf798413
>>ေတာ္ပါေပတယ္..ဆရာတင္ရယ္။
——————————————————————————————————————————–
ကမာၻအႀကီးဆုံး ပတၱျမားႀကီးသည္ အေလခ်ိန္ ၂၀၄၅၀ ကာရက္ရိွၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးကုတ္ရတနာေျမ ကင္းရြာမွ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ တူးေဖာ္ရရိွသည္။
sdfsdfsdf798413
>>ျမန္မာဆုိတာေရႊျမန္မာအျပင္ပတၱျမားျမန္မာလုိ့ေတာင္ေျပာရမလုိလုိပင္။
——————————————————————————————————————————
ေဟာလီး၀ုဒ္ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားရုိက္ဖုိ႔
ပထမဆုံး ကမ္းလွမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာရုပ္ရွင္မင္းသမီးက
ေဒၚ၀င္းမင္းသန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာလီး၀ုဒ္ဇာတ္ကားတစ္ခုလုံးမွာ ရုိးရာ၀တ္စုံကုိပဲ ၀တ္ပါရေစလုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ေသြး။
ျမန္မာ့အလွ ကမာၻမွာျပခဲ့တဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည္
sdfsdfsdf798413
>>ဂုဏ္ယူပါတယ္..ဟုတ္တယ္..ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္..ျမန္မာဆုိတာမေမ့နဲ ့။
——————————————————————————————————————————
ပုဂံေခတ္တြင္ ပိဋကတ္သုံးပုံကို အသစ္လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ လက္ေရးျဖင့္ ကူးယူခစရိတ္မွာ…
ေငြ – ၂၀၃၇ က်ပ္၊
ဆန္ – ၅၀၄ ၉/၁၆ တင္း၊
ဆား – ၁၁၀ ပိႆာ၊
ျငဳပ္ေကာင္း – ၂၃/၃၂ ပိႆခ်ိန္၊
ကြမ္းသီး – ၄၈၇၀ ေပးၾကရသည္။
sdfsdfsdf798413
>>မနည္းပါလား။
—————————————————————————————————————————–
မႏၱေလးက်ဳံးသည္ အက်ယ္ ၂၂၅ ေပရိွၿပီး အနက္မွာ ၁၁ ေပ ရိွသည္။ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးမွ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၂၁ ခုႏွစ္တြင္ တည္ခ့ဲသည္။
tgwetgefgerf48d6f1
>>သိပ္မနက္ဘူးရယ္ :P။
——————————————————————————————————————————-
ျမန္မာ့ ေရတပ္မေတာ္၏ ပထမဆုံး တိုက္သေဘၤာကို ကေနာင္မင္းသားႀကီးမွ ဦးေဆာင္ၿပီး
ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၇၃ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရတနာပံု သေဘၤာ စက္ရံုေတာ္ႀကီးတြင္ျမန္မာ့ ပထမဆံုးသံထည္တိုက္သေဘၤာကို ေရခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ေရခ်ပြဲကို မကၡရာမင္းသား၊ေရ ႊကူမင္းသားတို႔တ က္ေရာက္ျပီး မင္းခန္းမင္းနား ႏွင့္ ႀကီးႀကယ္စြာ သေဘၤာေရခ်ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ ့ပါသည္။
tgwetgefgerf48d6f1
>>ကေနာင္မင္းသားျကီးအေျကြေစာသြားတာကိုတအားႏွေျမာတာပဲ..လူေတြရဲ  ့မနာလုိစိတ္ကေတာ္ေတာ္ေျကာက္ဖုိ့ ေကာငး္တယ္။
—————————————————————————————————————————-
ကမာၻ႔အိုလံပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပထမဆုံးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ဲသူမွာ လူသန္ႀကီးဦးေဇာ္ဝိတ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္က ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ကမာၻအိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ အေလးမၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ဲသည္။
fsdfsdfsd
>>ခုေတာ့ျမန္မာ့အားကစားကမၻာကုိလႊမ္းဖုို ့က်န္ခဲ့ျပီေရာ့ထင့္။
———————————————————————————————————————————
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္က တိုင္းတစ္ပါးေရာက္ေနေသာ ဦးသန္႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခ်ဥ္ေပါင္မ်ဳိးေစ့အား ယူၿပီး ႐ုံးေနာက္ရိွ ေျမကြက္လပ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးကာ စားသုံးခ့ဲသည္။
sdfsdfsdf798413
>>ဒါဆုိႏုိင္ငံျခားမွာခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ေတြရွိေနတာသူ ့ေျကာင့္ကုိး။
——————————————————————————————————————————-
၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ သူ႔ကြၽန္ဘဝက်ေရာက္ၿပီး ၁၈၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲေသာ စက္႐ုံသည္ မႏၱေလးဘီယာႏွင့္ အရက္ခ်က္စက္႐ုံ ျဖစ္သည္။
sdfsdfsdf798413
>>ထုတ္ႏုိင္ေသးတယ္ေနာ္။
——————————————————————————————————————————-
၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္ ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲသျဖင့္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ပုဂံျပတိုက္ (အေဟာင္း) မွ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးကို စစ္ေဘးဒဏ္လုံၿခံဳေစရန္အတြက္ ေျမျမႇဳပ္သိမ္းဆည္းခ့ဲရသည္။
sdfsdfsdf798413
>>ဒါဆုိအျပည့္အစုံမေတြ ့ႏို္င္ေတာ့ဘူးေပါ့။
——————————————————————————————————————————-
ကမာၻအ့ံဖြယ္စရင္းဝင္ ဂုတ္ထိပ္တံတားႀကီးကို (၁၉၀၃) ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခ့ဲသည္။ ေပ ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ နက္႐ိႈင္းၿပီး မတ္ေစာက္လွေသာ လွ်ဳိႀကီးႏွစ္ခုအေပၚတြင္ ျဖတ္ေက်ာ္တည္ေဆာက္ထားသည္။ တံတားႀကီး၏ အ႐ွည္ေပမွာ ၂၂၆၀ ျဖစ္သည္။
sdfsdfsdf798413
>>မစီးဖူးေသးဘူး..စီးခ်င္ပါဘိ။
——————————————————————————————————————————
ရခိုင္မ်ဳိးႏြယ္စုတြင္ ပါဝင္ေသာ ၿမိဳလူမ်ဳိးတို႔၏ ထူးဆန္းေသာဓေလ့တစ္ခုမွာ ခ်စ္သူရည္းစား ရရိွၿပီးေသာ ေကာင္ေလးႏွင့္ေကာင္မေလးသည္ တစ္ေယာက္မ်က္ခုံးကိုတစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ႏႈတ္ပစ္ၾကသည္။ မ်က္ခုံးေမႊးမပါေသာ ေကာင္ေလး/ေကာင္မေလးတို႔သည္ ပိုင္႐ွင္ခ်စ္သူ ရိွၿပီးသားသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ၿပီး အျခားမည္သူမွ် ရည္းစားစကား မေျပာၾကရျခင္းျဖစ္သည္။
sdfsdfsdf798413
>>တမ်ဳိးပဲ။
——————————————————————————————————————————–
တြင္းေတာင္ကန္ေရသည္ ေရညိွေရာင္ျဖစ္ၿပီး ၾကည္လင္မႈမရိွ ခြၽဲပစ္ပစ္ျဖစ္သည္။ ကန္အတြင္းေရဆင္းခ်ဳိးလွ်င္ ဆပ္ျပာတိုက္ရန္မလိုဘဲ ဆပ္ျပာတိုက္ၿပီးသလို ျဖစ္ေနသည္။ လက္ႏီွးစုတ္တစ္ခုကို ခ်ၾကည့္လွ်င္ ဆပ္ျပာတိုက္ေလ်ာ္သကဲ့သို႔ ျဖဴစင္သြားသည္။ တြင္းေတာင္ေရထဲတြင္ ဓါတ္ ၁၆ မ်ဳိးပါဝင္ေနသည္ဟု ေဟာ္လန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ပညာ႐ွင္မ်ားက ဆိုသည္။
tgwetgefgerf48d6f1
>>သဘာ၀အလွတစ္ပါးပဲ။
——————————————————————————————————————————–
ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ကို စတင္ေရးသား ျပဳ႕စုခ့ဲသူမွာ မကၡရာမင္းသားႀကီး ျဖစ္ၿပီး ၁၈၃၃ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကာလကတၱားၿမိဳ႕တြင္ ပုံႏိွပ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႏွစ္အုပ္သာက်န္ရိွၿပီး တစ္အုပ္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကြန္ဂရက္စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ က်န္တစ္အုပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားျပတိုက္တို႔တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရိွသည္။
sdfsdfsdf798413.
>>အိမ္မွာလညး္တစ္အုပ္၀ယ္သိမ္းထားပါတယ္လုိ့။
——————————————————————————————————————————
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး ဘဏ္သူေ႒းႀကီးမွာ ရခိုင္လူမ်ဳိးဦးရဲေက်ာ္သူ ျဖစ္သည္။ ေလွထိုးသားဘဝမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္႐ွင္ျဖစ္လာသူျဖစ္သည္။ အိႏိၵယအစိုးရကပင္ ဖိတ္ၾကား၍ သူေဌးဘဲြ႔ႏွင့္ က်က္သေရေဆာင္ ေ႐ႊစလြယ္ ခ်ီးျမွင့္ခံခ့ဲရသူ ျဖစ္သည္။

ဘဏ္သူေဌး ဦးရဲေက်ာ္သူ (၁၈၃၃-၁၉၁၀)

sdfsdfsdf798413
>>ဒါပဲ..ရခုိင္အမ်ိုးတဲ့ေဟ့(မြန္ေလးကရခုိင္ပါ)။
————————————————————————————————————————–
“မဂၤလာပါ” ဟူေသာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကို စတင္တီထြင္ခ့ဲသူမွာ ထြန္းေန႔စဥ္သတင္းစာမွ ဦးထြန္းေဖ ျဖစ္သည္။
sdfsdfsdf798413
>>ေတာ္ပါေပတယ္…အဓိပါၸယ္လညး္ရွိပါေပတယ္။
———————————————————————————————————————————-
အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္တို႔၏ မဂၤလာဧည္ခံပြဲအား ၁၃၀၄ ခု၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ ညေန ၅ နာအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ မင္တိုမင္႐ွင္ဟိုတယ္၌ က်င္းပခ့ဲပါသည္။
 sdfsdfsdf798413
>>အဲ့ဟုိတယ္ကခုဘာျဖစ္သြားျပီလဲေတာင္မသိေတာ့ပါ။
 #credit
Shar Thet Man

About Shar Thet Man

Shar Thet Man has written 377 post in this Website..

   Send article as PDF