လိုခ်င္ ေပးလိမ့္

ေလာကတြင္ေပးသူ/ယူသူမ်ားရွိသည္။ ေႏွာင္ၾကိဳးပါသည္/မပါသည္လည္းရွိ၏။ အက်ိဳးလို၍ေညာင္ေရေလာင္းၾကသလို “ငါ့လက္ကလြတျ္ဗြတ္” အလွဴလက္ခံသူဘာျဖစ္ျဖစ္လွည့္မၾကည့္ ျပီးျပီးေရာ ပစ္လွဴမ်ားလည္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လူ၏မူလအတြင္းစိတ္အရ “လုိခ်င္ေသာသူသည္ ေပးခ်င္ေနသည္”ဟုသာ ဆိုခ်င္သည္။ အေတြးနက္နက္ခ် စစ္ေဆးၾကည့္ပါေလ။

1st amendment

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

အေမရိကား၏အေျခခံဥပေဒအရ လူသားတဦးတေယာက္အား မိမိ၏စိတ္ဆႏၵရွိရာကို ပြင့္လင္းစြာထုတ္ေဖၚေျပာခြင့္ေပးထားေပသည္။
အစိုးရ/လူထုသည္ ထိုအေျခခံဥပေဒအား အေျခခံထား၍ အုပ္ခ်ဳပ္ဆံုးျဖတ္။ လိုက္နာေနထိုင္ရသျဖင့္ အေမရိကန္တို႔သည္ စိတ္အားျဖင့္ အေနအားျဖင့္လြတ္လပ္သည္။ မေနာကံျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေတြးသည္ကို ၀စီကံေျမာက္မိမိေျပာခ်င္ရာထုတ္ဖြင့္ေျပာႏိုင္သည္။
အေမရိကန္တိုင္းအား လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ သူတဖက္သားကိုကား တိုက္ရိုက္ၾကီး စိတ္နာေအာင္ေစာ္ကားျခင္းလည္း မျပဳ၀ံ့၊ မျပဳျဖစ္၊ လက္နက္ျဖင့္ကာယကံေျမာက္တံု႔ျပန္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ သို႔အားျဖင့္ လူသားဆန္စြာ ခြင့္တူညီမွ်ဟန္ခ်က္တည္ေလသည္။
အေျခခံဥပေဒအရ မီဒီယာတခုျဖစ္ပါရန္ အစိုးရထံတြင္မွတ္ပံုတင္ရန္မလိုေပ။ သို႔ႏွင့္ ယခုကဲ့သုိ႔အင္တာနက္ေခတ္၀ယ္ မိမိကိုယ္ပိုင္ Website ေထာင္၍ မီဒီယာအမည္ခံကာ မိမိဆႏၵ၊ အေတြးတို႔ကိုေရးထုတ္ၾကသည္။
ဆုိရွယ္ကြန္ယက္(Social Network)ေခတ္၀ယ္တြင္ကား ဆိုရွယ္မီဒီယာသံုးလွ်က္ စိတ္ၾကိဳက္တို႔ကို တင္ၾကျပင္ၾကေပရာ လူတိုင္း ႏိုင္ငံသားဂ်ာနယ္လစ္ ( Citizen Journalist) ျဖစ္ကုန္သည္။

တတိယမ်က္လံုး

မီဒီယာသည္ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္သည္။ Checks and Balances အစိုးရ၏အာဏာပါ၀ါကိုထိမ္းညိွေပးရာလည္း ျဖစ္သည္။
အစုိးရေထာက္လွမ္းေရး၏ တတိယမ်က္လံုးသဖြယ္လည္းျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္တို႔အရေကာက္၍ ဆန္းစစ္အေျဖထုတ္ရာ မူလရင္းျမစ္လည္းျဖစ္သည္။ မီဒီယာအားျဖင့္ လူထု၏စိတ္သေဘာအမွန္ကို ႏိုင္ငံေရးသမားမွေကာက္ယူႏိုင္သည္ျဖစ္ပါ၏။
သို႔ေသာ္မီဒီယာတို႔ဟူသည္ (အမ်ားအားျဖင့္)လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ၀င္ေငြေၾကာ္ျငာချဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပါတ္ေမာင္းႏွင္ရေပရာ ေငြေပးသူဘက္ လုိက္ရသည္မ်ားရွိခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးသမားလုပ္ငန္းရွင္တို႔သည္ တိုင္းျပည္၏အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္္ေပရာ ထိုသူတို႔အား ဦးစားေပး ဘက္လိုက္ျခင္းသည္ အစုိးရ၏ေပၚလစီႏွင့္လမ္းေၾကာင္းဦးတည္ရာတူပါ၏။
သို႔ေသာ္ယခုေခတ္ကဲ့သုိ႔ Social Network မ်ား၊ Search Engineမ်ားက ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြကို ခြဲေ၀မွ်ယူလာေသာေခတ္တြင္ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ တီဗီ၊ ေရဒီယိုမွတဆင့္ခံ လူထုကို အသိေပးရေသာ မီဒီယာတို႔ သိသာစြာျခံခုန္ရေတာ့သည္။
ေစ်းကြက္ကို စြမ္းသူတဦးခ်င္းဆီမွ ခြဲေ၀ယူႏိုင္လာေသာေခတ္တြင္ Mainstream Media ၾကီးမ်ားသည္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္မတူေသာအေျခအေန တင္ျပမႈတို႔ကိုဖန္တီးယူရသည္။ Fiction တို႔လည္းဖန္တီးရသည္။ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ိဳးစံုကို လူထုအားအသိေပးႏိုင္ရန္ ဆိုင္ရာပေရာဖက္ရွင္နယ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခန္းမ်ားကို ျပဳရေပရာ ဆိုင္ရာသတင္းဌာန၏ မူလေပၚလစီ ဘယ္ေလာ/ညာေလာ ရည္္ရြယ္ထုတ္ျပရပါသည္။

မီဒီယာတို႔ ဘက္ရွိသေလာ

အေမရိကားႏိုင္ငံေရးတြင္အထင္ရွားဆံုးဘယ္/ညာ၊ ဒီမိုကရက္/ရီပါဗလစ္ကန္င္ ပါတီၾကီးအားေထာက္ကန္ေပးသည့္ MSM သည္ MSNBC ႏွင္ ့Fox News ျဖစ္သည္။ ယခုလပိုင္းမ်ားတြင္ပင္ Fox News မွ ထိပ္တန္းသတင္းေဆာင္းပါးေၾကျငာဖန္တီးသူ၂ဦး (Megyn Kelly, Greta Van Susteren) ဘယ္ယိမ္းမီဒီယာဖက္သို႔ ျခံခုန္ကူးလာေပရာ မီဒီယာတို႔၏ ဘက္လိုက္မႈ၊ ျခံခုန္မႈတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးသက္ေသတို႔ျဖစ္၏။
အခ်က္အလက္ကို မူလအတိုင္းေဖၚျပကာ လူထုကိုအသိေပးေသာမီဒီယာတို႔ကားရွိ၏။ သို႔ေသာ္ ရွား၍ဤေခတ္တြင္
လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ႏိုင္ရန္လြန္စြာခက္ပါ၏။ အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေသာ မီဒီယာႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူ လွဴတန္းေငြႏွင့္ရပ္တည္ရေသာ မီဒီယာတို႔သည္ ဘက္လိုက္မႈနည္းသည္ဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္ျငား အစိုးရအေထာက္အပံ့တို႔ပါသည့္ VOA, BBC, NPR ႏွင့္ Al Jazeera တို႔ကိုၾကည့္လွ်င္ အေတြးတခ်ိဳ႔ ရႏိုင္ပါလိ့မ္မည္။ သတင္းေရာင္း၍ အသက္ေမြးေသာ AP, Reuters တို႔မွာသာ ဘက္ကပ္ျခင္းနည္းမည္ထင္ပါသတည္း။

Followers / Likes

 

အေမရိကားတြင္ သမၼတအိုဘားမားက သူ၏သမၼတကန္ပိန္းမ်ားအတြက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ထိေရာက္စြာသံုးခဲ့ျပီး အာရပ္ရုန္းကန္ထၾကြမႈ(Arab Spring) ႏွင့္ အစၥလမ္မစ္အၾကမ္းဖက္မ်ားကလည္း ဆိုရွယ္ နက္၀ပ္တို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္သံုးခဲ့ၾကသည္။
ဆိုရွယ္မီဒီယာ၏သေဘာမွာ ထိုထိုသူသည္ သူ၏အေတြးအေခၚ (သို႔) တင္ျပအသိေပးလိုသည္ကို ဆိုရွယ္ကြန္ယက္ေပၚတြင္တင္ေပးျခင္းမွစ,ပါ၏။
သို႔ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ အယူအဆအေတြးအေခၚေကာင္းသူမ်ား၊ လုပ္ရဲေရးရဲေဖၚရဲျပရဲသူမ်ား၏ ဆိုင္ရာ အေကာင့္၊ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ လူအ၀င္မ်ားလာသည္။ ဤသည္ကို Facebook ကLike ျဖင့္၊ Twitter က Follower ျဖင့္၊ google က ဆိုင္ရာKeyword မ်ားႏွင့္ Youtube က ဗီဒီယိုၾကည့္သူ အေရအတြက္ျဖင့္ ကိန္းထားဆံုးျဖတ္သည္။
ထုိအေရအတြက္ကိန္းဂဏန္းတို႔သည္ “ေငြ”ျဖစ္လာသည္။ လူစု၊လူေ၀းမ်ားေသာေနရာတို႔တြင္ ေၾကာ္ျငာထိုးရသည္၊ ေနရာရွင္ ေၾကာ္ျငာခရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုေငြကို ဆိုင္ရာဆိုရွယ္မီဒီယာ ဌာနၾကီးမ်ားက သူရေသာ ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြမွ ရာခိုင္ႏႈန္းခ်ခြဲေ၀ေပးေလသည္။
ဆိုင္ရာ ပိုင္ရွင္သည္ မ်ားမ်ားလိုခ်င္က မ်ားမ်ားေပးရမည္။
ေပးရင္း ယူရင္း အခ်က္အလက္တို႔ မွန္သည္မွားသည္ထက္ ေပၚျပဴလာျဖစ္မႈဖက္ႏွင့္ လူမ်ားမ်ား followers/Likes ရရန္သာ ဦးတည္ရသည့္အေျခအေနသို႔ဆုိက္ေရာက္တတ္သည္။

ေပၚျပဴလာျဖစ္ျခင္းကို ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေပးလာမႈအေပၚဆြဲတင္လိုက္လွ်င္ (အေမရိကျပည္ေထာင္စုဆိုပါက) သမၼတပင္တက္ျဖစ္ေလာက္ေသာ လမ္းေပၚအထိေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ေငြလည္းျဖစ္သည္။ အာဏာလည္းျဖစ္သည္။

Trump

ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲစ၀င္ျပီဆိုကထဲက သိုက္စကားမ်ားထုတ္ေျပာသည္။ အထိမခံကိစၥကို ဆြေဖၚသည္။ သို႔ႏွင့္ သူ၏ အဓိပၸါယ္ေဖၚရခက္အယူအဆႏွင့္ စကားမ်ားအား မီဒီယာတို႔တြင္ေဖၚျပေဆြးေႏြးၾကရေပရာ ေၾကာ္ျငာေပးေနရသလိုျဖစ္္လာသည္။
ဤနည္းႏွင့္ ေပၚျပဴလာျဖစ္ေရွ႔တန္းေရာက္ေအာင္ထိန္းထားႏုိင္ခဲ့သည္။ လူသားဟူသည္ စပ္စုမ်ားပင္မဟုတ္ပါလား။
စပ္စုစူးစမ္းခ်င္သည့္စိတ္သည္သာ လူသားအား တိရိစၦာန္အျဖစ္မွ ဘံုေျမွာက္ေပးလိုက္သည္မဟုတ္ပါလား။ ဤအခ်က္သည္ ထရမ့္အားသမၼတျဖစ္ရန္အထိဆြဲယူသြားေသာမူလအေၾကာင္းတရားျဖစ္ႏိုင္ေကာင္း၏။

Fake News

သမၼတျဖစ္ျပီးေနာက္၀ယ္ ဆြ၍ဖြသြားေသာကိစၥတို႔အား မီဒီယာတို႔က ဆက္လိုက္္ၾကရေပရာ သမၼတျဖစ္မႈကို အေႏွာက္အယွက္ျပဳႏိုင္သည့္ အေျခအေနဆိုက္ေရာက္လာဟန္ရွိသည္။ သို႔ႏွင့္ မီဒီယာတို႔အား ဦးတည္တိုက္ခိုက္လာသည္။ သမၼတျဖစ္ေအာင္ ဆြဲတင္ေပးလိုက္သည့္ မီဒီယာမ်ား ေက်းဇူးကမ္းသေလာ။ ဘုရားျပီးျငမ္းဖ်က္သေလာ။ သူ၏ Twitter @realDonaldTrump တြင္ Follower ၂၅သန္းေက်ာ္ရွိေနလာေပရာ မီဒီယာ(ၾကားခံ) မလိုေသာအျဖစ္ကို သူကိုယ္တိုင္သိလာ၍ က်ဴးသည္ေလာမသိ။ သတင္းဌာနၾကီးမ်ားကို Fake News ဟူ၍တြင္တြင္ေစာ္ကားလာကာ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ၾကိဳးပမ္းလာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။
ထိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေပၚ ရီပါ့ဗလစ္ကန္ပါတီ၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ စိနိတ္တာ မက္ခ္ကိန္းက ေအာက္ပါအတုိင္း တံု႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

‘That’s How Dictators Get Started’

ဟူသတည္း။

Bagan Cybertech

ယခုေခတ္တြင္ ျမန္မာတို႔အတြက္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ရေနျခင္းသည္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု၏ အေကာင္းဆံုးေသာေအာင္ျမင္မႈ ျပယုဂ္ျဖစ္ပါသည္။
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာတို႔၏အင္တာနက္အစ ပုဂံဆိုက္ဘာတက္ခ္ ကုမၸဏီမွဟုဆိုရမည္။ ပေရာ့ဆီဆာဗာ(ၾကားခံကြန္ပ်ဴတာ) ျဖင့္ထိမ္းခ်ဳပ္ကာ အလိုရွိသည့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တို႔ကိုသာ လူထုအား ေဖၚျပျခင္းျဖင့္စခဲ့သလို ဖိုရမ္တို႔ဖြင့္၍ အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကခ်ိန္ ၂၀၀၂ေလာက္တြင္လည္း ဆင္ဆာလုပ္ျပီးမွတင္ေပးခဲ့ေသာေခတ္မ်ားရွိခဲ့ပါ၏။
Yahoo mail, Gmail တို႔ကိုပင္ လြတ္လပ္စြာ ေပးပို႔ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္းမရွိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ဆိုရွယ္မီဒီယာတို႔တြင္ မိမိေရးေျပာခ်င္ရာကို တင္ခ်င္သလိုတင္ခြင့္ရေသာေခတ္ေရာက္ၾကကာ အေမရိကားကဲ့သုိ႔ ဒီမိုကေရစီဘိုးေအ ႏွင့္ တန္းတူအေျခအေနေရာက္ခဲ့သည္မွာ အားရစရာရွိပါသည္။

ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)

“ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳ ျခင္း၊ မတရား
တားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ
ထင္ရွားလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ နွစ္ ျဖစ္ေစ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ဒဏ္နွစ္ရပ္စလုံးျဖစ္ေစ က်ခံေစ ရမည္။”

ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ႏုနယ္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မခိုင္မာေသးသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုေပၚတည္ထားျခင္းျဖစ္ရကား သူတပါးအေပၚလြန္က်ဴးျခင္းရွိသလို မိမိကိုယ္တိုင္က ေဖါက္ထြင္းျခင္းလည္းရွိေနေသးသည္။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို သူတပါးအားလြတ္လပ္စြာ ေႏွာက္ယွက္ခြင့္ ထိခိုက္ခြင့္ ဆဲဆိုခြင့္ႏွင့္ထပ္၍ ေရာေထြးအသံုးျပဳေသာအခါ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒဟူသည္ၾကီးအသက္၀င္လာသည္။ ထိုအထဲမွ အဆိုပါ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ဟူသည္ကား လက္စြမ္းအထက္ဆံုးျဖစ္လာကာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟူေသာ NLD ၏အစိုးရကပင္ လိုရာသံုးေနခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာ့မီဒီယာႏွင့္ အတိုက္အခံ၊ Activist တို႔ကိုလည္း အဆိုပါပုဒ္မသံုး၍ ႏွိပ္ကြပ္အသံတိတ္ေစခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
အစုိးရက လူထုအား ပညာေပး ထိမ္းေၾကာင္းတည့္မတ္သြားရန္တာ၀န္ရွိသလို ၆၆(ဃ) တြင္တြင္သံုး၍ လူထု၏ လြတ္လပ္စြာေျပာျခင္းကို ေၾကာက္ရြံႏႈတ္ဆိတ္သြားေအာင္ကားမလုပ္သင့္။

မီဒီယာဟူသည္ လူအမ်ားစုအား အသိေပးျခင္းၾကားခံတခုသာျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ျခင္း ဒီမိုကေရစီ၏ ပင္စည္တခုလည္းျဖစ္သည္။
ေပးသူ/ယူသူ၊ ရသူ/မွ်သူတို႔ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ ဆက္လုပ္ၾကရန္သာျဖစ္သည္။
ထရမ့္ႏွင့္မီဒီယာ၊ ၆၆(ဃ) ႏွင့္ ျမန္မာ မည္သူႏိုင္မည္နည္း။ ေစာင့္၍ၾကည့္ၾကပါစို႔။ သုိ႔ေသာ္ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ကားမရွိ။    ။

kai

About kai

Kai has written 1005 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF