ေၾကးမုံဂ်ီး ေရေရလည္လည္ တင္းေနသည္၊ သူ႕အား ငမုိက္သား ေၾကာင္ၾကီးမွ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးဟု ေစာ္ေစာ္ကားကား ႏွိမ့္ခ်ေၿပာဆုိ ခဲ႕ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္၏။ ေၾကးမုံဂ်ီးကား ႏွယ္ႏွယ္ရရမဟုတ္ သြားေလသူ သမဒဂ်ီး ခ်ီးေျမွာက္ခဲ႕ေသာ မုံးဝန္းျမန္မာဂုိဏ္း၏ တပ္ခ်ဳပ္ၿဖစ္သည္။ ဟူးေကာင္းေတာင္ၾကားရွိ က်ားမ်ဳိးတုန္းေအာင္ တရုတ္ျပည္သုိ႕ အိပ္စ္ပုိ႕လုပ္ခဲ႕ေသာေၾကာင့္ က်ားၾကီးဟုလဲ အမည္နာမတြင္၏။ ထုိသုိ႕ေသာသူအား ျမန္မာျပည္တြင္ လူမ်ဳိး၁၃၅မ်ဳိးသာရွိေၾကာင္း၊ မုံးဝန္းျမန္မာဆုိသည္မွာ သြားေလသူ ဘေျပာင္ဂ်ီး မဲရေအာင္ တီထြင္ဖန္တီးခဲ႕သည့္ လူအုပ္စုတစုသာ ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသာင္းဂဏန္း အနည္းငယ္သာရွိသၿဖင့္ ၄င္းဂုိဏ္းခ်ဳပ္အဆင့္သည္ ရက္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္ညီေၾကာင္း သုိ႕ေသာ္ တရုတ္မၾကဳိက္သည္ကုိ သိသြားမည္စုိးေရြ႕ ဟန္မပ်က္ ေဖာေရွာလုပ္ေနရေၾကာင္း ေၾကာင္ဝံၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေၾကာင္ၾကီမွ ပမာမခန္႕ ေျပာခဲ႕ေလသည္။ ေၾကးမုံဂ်ီးတပည့္မ်ားၾကား ကလားသုိက္ က်ားဝင္ကုိက္သလုိ ဆူညံပြက္သြားရာ၊ စကပ္လွန္ျပသူ၊ စပ စပ၊ ဖလမ ေျပာသူမ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္တမွ် စည္ကားေနေပေတာ႕သည္။

ေၾကးမုံဂ်ီး၏အဖုိး ပထမမုံးဝန္းဗမာဂ်ီး

တရုတ္မၾကဳိက္သူ ေၾကာင္ၾကီးကား ၿပတာၾကည့္လုိက္၊ ေျပာတာနားေထာင္လုိက္၊ ေရးတာဖတ္လုိက္ႏွင့္ လွ်ာၾကီးသပ္ခါ သြားေရတျမွားျမွား ၿဖစ္ေနေပေတာ႕သည္။ မုံးဝန္းျမန္မာဂုိဏ္းမွလည္း ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ အိမ္တြင္မရွိခုိက္ ငါးေၾကာ္အလစ္ဝင္ႏႈိက္သည္ဟု ကန္႕ကြက္စာထုတ္သည္။ ဟုတ္၏ ေၾကးမုံဂ်ီးကား အိမ္တြင္မရွိ သစ္ႏွင့္ေက်ာက္စိမ္း ေမွာင္ခုိ အဖမ္းအဆီးမ်ားေသာေၾကာင့္ ကုိယ္တုိင္ အျပင္ထြက္ ၾကီးၾကပ္ေနရေပသည္။ ၾကာင္ၾကီး မၿဖဳံမွန္း သိသည့္အခါ သူ႕သခင္မထံ တုိင္တန္းေလသည္။ “ေၾကာင္ၾကီးသခင္မ ဘြားေဒၚဂ်ီးရွင့္ သာမီးဂုိ ငေၾကာင္ဂ်ီး ေစာ္ဂါးသြားပါဒယ္ (ပါးစပ္နဲ႕ပါ)၊ လုေၾကာင္ကုိ ဝ စပဖဲ၊ ဒင္းကုိသတ္ အရပ္ေဝေပးပါ။ ပုံ – မုံးဝန္းျမန္မာဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ေၾကးမုံဂ်ီး”။ ကုိယ့္လူနာနာေထာင္း သူ႕လူသာယာေၾကာင္း ေပၚလစီႏွင့္ ဘြားေဒၚချမာ မေနသာျပီ၊ စကားနဲရန္စဲ ခေလးအငုိတိတ္ေစရန္ေၾကာင္ၾကီးအား ခ်က္ျခင္း ေတာင္းပန္စာေရးခုိင္းေတာ႕သည္။ ဘြားေဒၚက အေကာင္းေျပာေသာ္လဲ ေၾကာင္ၾကီးတမ်ဳိးၾကားသည္။ ေၾကာင္ၾကီးကား ရုပ္မာသူတည္း၊ ကေလကဝတည္း၊ ၂ဗူးၾကီးတည္း… ဆင္ျခင္တုံမဲ႕သူတည္း။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ေၾကာင္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူး ငွဲ႕လ်က္ ေရွ႕မ်က္ႏွာေနာက္ထား ေတာင္ပန္းရေတာ႕သည္။ လူကုိယ္တုိင္ ေတာင္ပန္းခ်င္ေသာ္လည္း မဖြယ္မရာ ျပဳက်င့္သည္၊ ညစ္ညမ္းသည္ႏွင့္ ပုိမုိဆုိးရြားမည္ စုိးေသာေၾကာင္ ခုိင္းသည့္အတုိင္း စာထဲေတာင္ပန္း ရေတာ႕သည္။ စာကား စုိစုိရႊဲလ်က္… ျပြတ္ ဖတ္….. ေရးရင္း ထြက္ေသာအသံၿဖစ္သည္။……. (ႏွာရည္ပါ၊ မစုိးရိမ္နက္)။ စာအိတ္ကုိ အလြယ္ရသည့္ ေကာ္ရည္ႏွင့္ပိတ္ေရြ႕ အားၿခင္းစာပို႕ရန္ စုိင္းျပင္းရေတာ႕သည္။ သိတဲ႕အတုိင္း စာေရးျပီးေတာ႕ အားကုန္ေနျပီ၊ ခ်က္ျခင္းပုိ႕ရန္ ၿဖစ္ေသာ္လည္း တေရးေမွးလုိက္သည္မွာ ႏုိးလာေတာ႕ စာတုိက္ဖြင့္ခ်ိန္လြန္သြားျပီ။ ေနာက္တေန႕မနက္ စာတုိက္ၾကီးသြားရာ ဝုိင္ဘီအက္စ္ ဘတ္စ္ကားက မလာ၊ လာေတာ႕လဲ လူျပြတ္သိပ္က်ပ္ေနလုိ႕ မတုိးႏုိင္၊ ရျပန္ေတာ႕လည္း အဆင့္ဆင့္စီး…။ စာတုိက္ေရာက္ေတာ႕ စာေရးမ အေဟာက္အဟမ္းခံၿပီး အျမန္ေခ်ာပုိ႕ ဝယ္ရသည္။ ဒါေတာင္ စာတုိက္ စာေရးမက မုံးဝန္း ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ မၾကားဖူးဘူး၊ သုိင္းဝတ္ထုထဲကလားႏွင့္ မယုံသကၤာ ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာ္ရွင္းယူရသည္။

စာေရးေတာင္းပန္ ႏွာေရးေဗ်ာင္းစံ


 
ေၾကးမုံဂ်ီးကား လည္တစန္႕စန္႕ႏွင့္ စာေမွ်ာ္ေနေပသည္။ တရက္လည္း မလာ၊ ႏွစ္ရက္လဲ မလာ.. ဒီမွာ သစ္ကုလားအုပ္ လည္ပင္းၿဖစ္ေနျပီ၊ ျပန္မေတာင္းပန္မျခင္း အိမ္ျပင္မထြက္ဝံ႕။ လူေတြ၏ အၾကည့္ကုိ သူဘယ္လုိ ရင္ဆုိင္ရမလဲ။ တေန႕က အျပင္ထြက္ေတာ႕ လူေတြက.. ဧည့္စာရင္း မစစ္ေတာ႕ဖူး ဆုိတာ ဟုတ္လား ဥကဌ၊ ရက္ကြက္ထဲ ေျမာင္းပိတ္တာ လာၾကည့္ပါဦး၊ ဓမာရုံ ရံပုံေငြ ရွင္းတမ္းထုတ္ဦးေလ စသၿဖင့္ ေျပာင္ေျပာင္တမ်ဳိး၊ တီးတုိးတဖုံ ေျပာကုန္ၾကျပီ။ စာရမွ သူ႕သိပ္ခါ ျပန္ဆည္ႏုိင္ေပမည္။
ဂ်ေလာင္ ဂ်ေလာင္.. အိမ္ေရွ႕ ေခါင္းေလာင္းသံႏွင့္အတူ စာဗ်ဳိ႕စာ… စာေရာက္လာျပီ။ အျမန္ေခ်ာပုိ႕သမားကား စုိင္းစုိင္းထက္ပင္ ၾကည့္ေကာင္းသည္ဟု စိတ္ဝယ္ထင္မိသည္။ ေစာရီးဗ်ာ အိမ္လိပ္စာ ရွာမေတြ႕လုိ႕ ေနာက္က်သြားတယ္။ လမ္းထိပ္ကြမ္းရာဆုိင္ေမးမွ ရပ္ကြက္ဥကဌအိမ္မွန္းသိတယ္။ လမ္းေဘးအမႈိက္ေတြလဲ ရွင္းပါဦး ျမင္မေကာင္းဘူး။ ေၾကးမုံဂ်ီးခ တင္းသြားသည္မွာ ခ်က္ျခင္းပင္ သေကာင့္သားမ်က္ခြက္ ေဗလုဝထက္ ဆုိးတယ္ ေၿပာင္းသြားေလသည္။ နဂုိ စိတ္ကူးထားေသာ လဖက္ရည္ဖုိး ေပးရန္ေဝးစြ၊ ေစာင့္ၾကီးေအာင့္ၾကီးႏွင့္ စာလက္ခံယူျပီး အိမ္တံခါး ေဂ်ာင္းကနဲ ေစာင့္ပိတ္လုိက္သည္…။
 
စာဖတ္ေလျပီ…. “ျခစ္ေၾကးေၾကး… ေၾကာင္ေတာင္ပန္းပါတယ္၊ မထိန္းႏုိင္လုိ႕ ၿဖစ္သြားတာပါ။ မယုံလ်င္ စာကုိ ေသခ်ာၾကည့္ပါ၊ ကုိယ့္ရင္တြင္းၿဖစ္ ေတြ႕ပါမယ္။ ကုိယ္သိပ္ပင္ပန္းေနျပီ၊ ေက်နပ္ပါေတာ႕။ လူျခင္းေတြ႕ခ်င္တယ္၊ မီးျပတ္တဲ႕ည ရွန္ဂရီလာဟုိတယ္မွာ ေတြ႕ရေအာင္။ မႈံၾကီး စိတ္ၾကိဳက္ၿဖစ္ေစ႕မယ္။ အျခစ္မ်ားစြာႏွင့္ ေၾကာင္ေၾကာင္”။ ေက်ာက္စုိင္ေက်ာက္ခဲသုိ႕ တင္းမာေနေသာ ေၾကးမုံဂ်ီးေဒါသ အရည္ေပ်ာ္သြားျပီ၊ ဖတ္ရင္း ဖတ္ရင္း ျပဳံးလာသည္ ေပ်ာ္လာသည္ ေနာက္ဆုံး ထကမိသည့္အထိပင္…။ ခ်က္ျခင္းပင္ ေၾကာင္ၾကီးထံ မက္ေဆ႕ခ်္ ပုိ႕လုိက္သည္၊ ေၾကာင္ေၾကာင္ ခြင့္လႊတ္ပါတယ္။ ဒီည မီးပ်က္မယ္၊ ေစာင့္ေနမယ္ေနာ္။ ေၾကာင့္ရဲ႕ျခစ္ေၾကးမုံ…။
 
ေတြ႕ၾကျပီ….၊ ရွန္ဂရီလာညမုိ႕ ဟုိတယ္ dining room ဝယ္ ဖေယာင္းတုိင္မီးလဲ႕လဲ ကုိယ္စီႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္အတိ။ ေၾကးမုံဂ်ီးကား ေအးေသာင္းစတုိင္္ ဝတ္ဆင္လ်က္ ေၾကာင္သားစားရန္ လာေပသည္။ ပစ္မွတ္ တုိက္ရုိက္ထိေပသည္၊ ျမန္မာဆန္ဆန္ ဝတ္ထားေသာ ေၾကးမုံဂ်ီးအား ေတြ႕လ်င္ ေၾကာင္ၾကီးပါစပ္မွ မေၾကးေသာင္းဟု ေယာင္ထြက္သြားမိသည္ အထိပင္။ အလာပ သာလပ ေျပာသည္မွာ လုိရင္း မေရာက္ႏုိင္၊ အခ်ိန္ၾကာလြန္းသည္ ထင္မိသည္။ အတန္ငယ္ၾကာမွ… အနားကပ္ေရြ႕ ေျပာစရာရွိ ျမန္ျမန္ေျပာ စိတ္မရွည္ေတာ႕ဘူးေနာ္လုိ႕ ကႏြဲ႕ကလ် ေျပာလုိက္မွ…. ဒီလုိဗ်ာ၊ မီးပ်က္တဲ႕ည ရွန္ဂရီလာဟုိတယ္မွာ ခ်ိန္းရတာ ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္း မရွိလည္း က်ေနာ္တုိ႕တေတြ ပုံမပ်က္ စားႏုိင္ေသာက္ႏုိင္တယ္ ျပခ်င္လုိ႕ပါ။ ေၾကးမုံဂ်ီး ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ျမစ္ဆုံ ေလာ္ဘီလုပ္တာ ရပ္တန္းကရပ္ပါ… ဒါပါပဲ။ ေၾကးမုံဂ်ီး စိတ္ဆုိးလုိက္သည္မွာ ဖလူးမ၊ ဂဒူးမ၊ စပ စပ အခါတသိန္း မုိးမႊန္ေအာင္ဆဲလ်က္ ငေၾကာင္ၾကီး နင့္ကုိ ငါခြင့္မလႊတ္ဘူး၊ တရားစြဲမယ္၊ ေထာင္ခ်မယ္။ သုိ႕ေသာ္ ေႏွာင္းခဲ႕ေလျပီ၊ ေၾကာင္ၾကီးကား မခုိးမခန္႕ရယ္လ်င္ င်ဲ င်ဲ င်ဲ ….. ဒီမက္ေဆ႕ခ်္ေလးက ဘယ္သူပုိ႕တာလဲ မသိေညွာ္.. ေမ႕ေနရင္ ဖတ္ျပမယ္… ေၾကာင္ေၾကာင္ ခြင့္လႊတ္ပါတယ္တဲ႕။။။။ အပြဲပြဲႏႊဲခဲ႕သမ် ကဗာပတ္လုပ္စားခဲ႕သမ် ေၾကာင္ႏွင္႕ေတြ႕မွခံရျပီ။ နႈတ္တရာ စာတလုံးမုိ႕ တကြက္မွားေသာက်ား အစားခံရေလျပီ။ ထုိေန႕မွစေရြ႕ က်ားဆရာေၾကာင္ဟု ဆုိရုိးစကား ေပၚထြန္းလာေပေတာ႕သတည္း။ အီတြင္ မဟုတ္တရုတ္ ဇာတ္လမ္းျပီး၏။
 
ပုံေၿပာဆရာ ေၾကာင္ၾကီး
ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF