လူရယ္လို ့ၿဖစ္လာပါလ်င္

မိသားစု,ေဆြမ်ိဳး,မိတ္ေဆြ,သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းတို ့ႏွင့္

ေနထိုင္ၾကရသည္။

ခ်စ္ေသာ

အေဖ,အေမ,ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ,ေဆြမ်ိဳး,မိတ္ေဆြ,သူငယ္ခ်င္းအေပါင္း

အေဖာ္ဟူ၍ရွိလာၾကသည္။

မိသားစုတစ္ခုတြင္

အေဖ,အေမ,ေမာင္ႏွမေတြရွိလာၾကသည္။

တခ်ိဳ ့လည္းေမာင္ႏွမဟူ၍မရွိ၊တစ္ဦးတည္းသာ၊တခ်ိဳ ့လည္းမိဘမဲ့,

တခ်ိဳ ့လည္းမသန္မစြမ္းဘ၀ၿဖင့္၊

ရင္ဆိုင္ရလ်က္၊ဘ၀ကိုက်င္လည္ၿဖတ္သန္း

ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရသည္။

အေဖ,အေမရွိေသာသူက

အေဖ,အေမကိုခ်စ္သည္၊ေမာင္ႏွမရွိေသာသူက၊ေမာင္ႏွမကိုခ်စ္သည္။

ေဆြမ်ိဳးရွိေသာသူက၊ေဆြမ်ိဳးကိုခ်စ္သည္။

ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္း,ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြရွိၾကသည္။

ခ်စ္ေသာလမ္းခရီး၌

ဆူးခင္းလမ္းလည္းရွိသည္။

ပန္းခင္းေသာလမ္းလည္းရွိသည္။

ခ်စ္ေသာလမ္းခရီး၌

အခ်စ္ႏွင့္အမုန္းဒြန္တြဲေနသည္။

ခ်စ္လွ်င္အက်ိဳး,မုန္းလွ်င္အၿပစ္ဆိုသည့္အတိုင္း

ေလာကဓံကိုရင္ဆိုင္ၿဖတ္သန္းလာၾကရေသာအခါ၊

စိတ္၏အစဥ္သည္

အလြန္နက္နဲသိမ္ေမြ ့လွသၿဖင့္၊စိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထား၍လည္းမရႏိုင္ေကာင္း

ေသာေၾကာင့္၊စိတ္တြင္ၿဖစ္ေပၚေနေသာေလာဘ,ေဒါသ,ေမာဟ

မ်ားေပၚမီွတြယ္ၿပီး၊အက်ိဳးႏွင့္အၿပစ္တို ့ၿဖစ္လာၾကရသည္။

မိသားစုတစ္ခုတြင္

ထိုအက်ိဳး,အၿပစ္တို ့ကိုခံစားၾကဳံဆုံၾကရသည္။

ေသာကေတြရင္ဆိုင္ၾကရသည္၊ဒုကၡေတြၾကဳံေတြ ့ၾကရသည္။

ခ်မ္းသာသုခေတြကိုလည္းရရွိၾကသည္။

မိသားစုအတြက္

ဘ၀တစ္ခုအတြက္

ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရတာၿခင္းအတူတူ

တခ်ိဳ ့ကပန္းခင္းလမ္းေပၚမွာ,

တခ်ိဳ ့ကဆူးခင္းလမ္းေပၚမွာကြဲၿပားၿခားနားစြာၿဖင့္၊ေလွ်ာက္လွမ္းရင္းႏွင့္ပင္

ဘ၀တစ္ခုကိုအဆုံးသတ္ၾကရသည္။

လူရယ္လို ့ၿဖစ္လာပါလွ်င္-

ဘ၀တစ္ခုကိုၿဖတ္သန္းရင္ဆိုင္ၾကရေသာအခါ၌၊

အေဖ,အေမ,ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ,ေဆြမ်ိဳး,သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအေဖာ္တို ့အေပၚ၌၊

ခ်စ္ရသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း၊စိတ္မွာပူေလာင္မွုတို ့ခံစားၾကရသည္၊

မုန္းရသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း၊စိတ္မွာပူေလာင္မွုတို ့ခံစားၾကရသည္။

မိသားစုအတြက္,ဘ၀တစ္ခုအတြက္

စိတ္အစဥ္မွာၿဖစ္ေပၚေနတတ္သည့္

ောလာဘ,ေဒါသ,ေမာဟ(ဆူးေၿငာင့္ခလုတ္)တို ့အား

ေအးၿမသည့္ေမတၱာေပမစစ္စစ္ႏွင့္ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္မွသာလ်င္

ပန္းခင္းေသာလမ္း,ခ်စ္ေသာလမ္းခရီးၿဖစ္မွာ အမွန္ပင္.။။။

 

 

 

 

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF