ေၾကာင္ေတြဟာ တေန႕ပ်မ္းမ ွ် ၁၅ နာရီ အိပ္ျပီး အခ်ဳိ႕ဆုိ ၂၄နာရီ အခ်ိန္အတြင္း နာရီ၂၀ေတာင္ အိပ္ႏုိင္ၾကသည္။ ေမးစရာ ေပၚလာတာ ေၾကာင္ေတြ ဘာေၾကာင့္ နင္းကန္ အိပ္သနည္း…။။ ။။။။
ေၾကာင္အိပ္ တေရးတေမာ
ပထမဆုံး သိရမွာ ေၾကာင္မ်ားသည္ အာရုဏ္ဦး နဲ႕ ညေနေစာင္း အခ်ိန္မွာ အတက္ၾကြဆုံးပဲ၊ တေန႕လုံး မ်ားေသာအားၿဖင့္ အိပ္ျပီး ေနေရာင္ ေဖ်ာ႕ေတာ႕လာခ်ိန္တြင္ ျပန္လန္းဆန္းလာသည္။ ပထမဆုံးအၾကိမ္ လသားေၾကာင္ေလး အိမ္တြင္ေမြးသူအဖုိ႕ ဒီအခ်က္ဟာ အံ႕အားသင့္စရာ ၿဖစ္တတ္သည္။ တေလာကလုံး တေန႕တာ လႈပ္ရွားဖုိ႕ ျပင္ဆင္ခ်ိန္မွာ ေၾကာင္ကုိေတာ႕ မနက္စာ စားျပီးတာနဲ႕ တေနကုန္ ဇိမ္ဆြဲ အိပ္ေနတာ သင္ေတြ႕လိမ့္မည္။ ။။။။။

စြမ္းအင္ ထိန္းထားဖုိ႕

ေၾကာင္ေတြမွာ မုဆုိး ကိုယ္ခံႏာ ဖြဲ႕စည္းပုံ ရွိလုိ႕ ေၿပးလုိက္ရင္း သားေကာင္ ဖမ္းႏုိင္ၾကတယ္ အထူးသၿဖင့္ ညဖက္မွာ။ ျခေသၤ႕လုိ ေၾကာင္ၾကီးမ်ဳိးေတြမွာ ေန႕ဖက္အိပ္ ညဖက္ အမဲလုိက္ျခင္း တူညီေသာ အမူအက်င့္ ရွိသည္။ အိမ္ေမြး တိရိစာန္အၿဖစ္ ေမြးၿမဴခံလာရၾကေပမဲ႕ အိမ္ေမြးေၾကာင္ေတြမွာ အဲဒီ ေတာရုိင္း အက်င့္စရုိက္ ဆက္လက္ ရွိထားသည္။ ေၾကာင္ၾကီးမ်ဳိးစိတ္သဘာဝ ေမွာင္ရိပ္ထဲ ဝပ္ေခ်ာင္းေနတာ၊ သားေကာင္ကုိ အသံမၿပဳ အလစ္ခုန္အုပ္တာမ်ဳိးလုိ ေတာေၾကာင္ရုိင္းမ်ဳိးႏြယ္ ပင္ကုိယ္စရုိက္ကုိ ေၾကာင္ေတြမွာေတာင္ ေတြ႕ရသည္။ ။။။။

သားေကာင္လုိက္ဖုိ႕ မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ ၾကီးမားတဲ႕ စြမ္းအား လုိအပ္သည္။ သင့္ေၾကာင္ေလး အိမ္ျပင္ဖက္ သားေကာင္လုိက္တာပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ ကစားစရာ အရုပ္နဲ႕ ေဆာ႕တာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ေျပးဖုိ႕ ခုန္ေပါက္ဖုိ႕ ခုန္တက္ဖုိ႕ ေျခေဖါ႕ေလ်ာက္ဖုိ႕ လုိအပ္တဲ႕ စြမ္းအင္ကုိ အိပ္ျခင္းမွ ရသည္။ ။။။။။

ေၾကာင္အိပ္စက္ ေတာင္ထိပ္တက္

မ်က္လုံးတဖက္ပြင့္
လူေတြလုိပဲ ေၾကာင္လဲ ငုိက္ျမည္း (မဟုတ္လ်င္) ႏွစ္ျခဳိက္စြာ အိပ္ေမာက်သည္။ ေၾကာင္ငုိက္ျမည္းလ်င္ (၁၅ မိနစ္မွ နာရီဝက္ ေလာက္ၾကာသည္) အခ်ိန္ပုိင္းအတြင္း လႈပ္ရွားတုံ႕ျပန္ႏုိင္ေသာ ကုိယ္အေနအထား ရွိထားသည္။ ။။။။
ႏွစ္ျခဳိက္စြာ ေၾကာင္ အိပ္ေနခုိက္ ဦးေႏွာက္လႈိင္း လႈပ္ရွားမႈ ျမန္ဆန္သြက္လက္သည္။ ကလားေသ ကလားေမာ အိပ္တာ ငါးမိနစ္ေလာက္ ၾကာတတ္ျပီးလ်င္ ငုိက္ျမည္းျခင္းသုိ႕ ျပန္ေရာက္သြားသည္။ ႏုိးသည့္တုိင္ ငုိက္လုိက္ ႏွစ္ႏွစ္ျခဳိက္ျခဳိက္ အိပ္လုိက္ ၿဖစ္သည္။ ။။။။
ေၾကာင္ခေလး ႏွင့္ ေၾကာင္ငယ္မ်ားဟာ အရြယ္ေရာက္ျပီး ပ်မ္းမ ွ်အသက္ရွိ ေၾကာင္ထက္ ပုိအိပ္သည္။ ။။။။
မုိးရြာလ်င္
ကုိယ္ေတြလုိပဲ ရာသီဥတုက ေၾကာင္မ်ဳိးႏြယ္ေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိတာ အံ႕ၾသစရာ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႕ မ်ဳိးစိတ္၊ အသက္၊ စိတ္အေျခအေန နဲ႕ ေယဘူယ် က်န္းမာေရး လုိက္လုိ႕ ေၾကာင္ အျပဳအမူ ကြဲျပားႏုိင္သည္။ သူတုိ႕ အက်င့္စရိုက္ ဘယ္လုိရွိရွိ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ေၾကာင္မ်ား ပုိအိပ္တာ ေလ႕လာေတြ႕ရွိရသည္။ ဟုတ္ပါတယ္… သင့္ေၾကာင္ေလးဟာ အိမ္တြင္း သိပ္ေအာင္းတတ္တယ္ ဆုိေတာင္ မုိးရြာတဲ႕ေန႕ (သုိ႕) ေအးတဲ႕ေန႕က သူ႕ကုိ (သင္လဲပါတယ္) တဝါးဝါး သမ္းၿပီး မ်က္လုံး မဖြင့္ႏုိင္ ၿဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ။။။။။

ဘယ္အခ်ိန္လဲ

 ေၾကာင္မ်ားဟာ  ေဖ်ာ႕ေတာ႕တဲ႕ ႏွစ္သက္ၾကတယ္၊ မုိးလင္းခါစ နဲ႕ ေနမဝင္ခင္ အခ်ိန္မ်ားမွာ သူတုိ႕ အတက္ၾကြဆုံး ၿဖစ္သည္။ အျခား မုဆုိးစရုိက္ရွိ တရိစာန္မ်ား အျပင္ထြက္ ျမဴးတူးခ်ိန္ ညအေမွာင္ပုိင္း ႏွင့္ ေန႕ဖက္တြင္ သူတုိ႕ ျငိမ္ဝပ္ေနေလ႕ရွိသည္။ အထူးသၿဖင့္ လပုိင္းအရြယ္တြင္ အခ်ဳိ႕ေၾကာင္မ်ား ညဖက္တြင္လည္း လႈပ္ရွားသြားလာတတ္သည္။ ေၾကာင္မ်ားဟာ အျခင္းျခင္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈရွိၿပီး အေျခအေန အခ်ိန္အခါႏွင့္ ေကာင္းစြာ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေနႏိုင္သည္။ ေၿပာခ်င္တာ သူ႕ေစာ္နဲ႕ အခ်ိန္ပုိႏွပ္ ႏုိင္ဖုိ႕ဆုိ ေၾကာင္ဟာ အိပ္ခ်ိန္ကုိ လိုသလုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ *:x lovestruck  အစာေကၽြးခ်ိန္ လုိက္ေရြ႕ သူတုိ႕အိပ္ခ်ိန္ လုိက္ေျပာင္းႏုိင္ေၾကာင္း အျပင္ထြက္ လမ္းသလားေၾကာင္ ထက္ အိမ္တြင္းေအာင္းေၾကာင္ ပုိအိပ္တာ ေတြ႕ရသည္။ ။။။။။
ျမဴးတူးခုန္ေပါက္အရြယ္ ေၾကာင္ေလးၿဖစ္ၿဖစ္ အရြယ္ေရာက္ျပီးသား ေၾကာင္မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ၿဖစ္ၿဖစ္ တုံ႕ျပန္မႈ နဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ စြမ္းရည္ဟာ သူ႕ကုိယ္တြင္း ဓါတ္အား ဘယ္ေလာက္ ျပန္ၿဖည့္ထားသလဲအေပၚ မူတည္သည္။ ။။။။။

ေၾကာင္ေတြ အရမ္းအိပ္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ႕ ႏုိးလာရင္ေတာ႕ သူတုိ႕ အေကာင္းဆုံး ပုံစံနဲ႕ ေနထုိင္ၾကပါသည္။ ။။။။။ *:x lovestruck

အျခစ္ဆရာေၾကာင္ၾကီး *:x lovestruck

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF