ယခုလမွာ Clauses ေလးေတြ phrases ေလးေတြ အေၾကာင္း ေခတၱရပ္နားၿပီး လြန္စြာအသံုးဝင္တဲ့ adverb ေလးေတြအေၾကာင္း ေလ့လာၾကရေအာင္။ adverb ေလးေတြဟာ ႀကိယာေလးေတြ၊ adjective ေလးေတြအၿပင္ အၿခားadverb ေလးေတြကိုပါ အထူးျပဳႏိုင္တဲ့အတြက္ သံုးတတ္ရင္ သံုးတတ္သလို အလြန္လွပတဲ့ ဝါက်ေလးေတြ ဖြဲ႔စည္းလို႔ရေအာင္ ေထာက္ကူေပးတက္ပါတယ္။ adverb ေလးေတြရဲ႕ အသံုးဝင္ပံုကို သေဘာေပါက္နားလည္သြားေအာင္ only ဆိုတဲ့ adverb ေလးနဲ႔ သက္ေသျပလိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ နမူနာေလးဟာ အဓိပၸါယ္အနည္းငယ္ ၾကမ္းတမ္းတဲ့အတြက္ ရိုင္းၿပတဲ့အတြက္ ခြင့္လႊတ္ဖုိ႔ ေတာင္းပန္လိုပါတယ္။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ခပ္ရိုင္းရိုင္းေလး အသံုးျပဳလုိက္ရတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တခါကေျပာခဲ့ဘူးသလို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ခပ္ရိုင္းရိုင္း ေလးဆိုရင္ လူေတြက မွတ္မိတတ္လို႔ပါ။ ကဲ ေအာက္ပါဝါက်ေလးကို ၾကည့္ႀကရေအာင္။
“I kicked him in the face yesterday .”
ဒီဝါက်ေလးကို only ဆိုတဲ့ adverb ေလးသံုးၿပီး အဓိပၸါယ္မတူတဲ့ ဝါက် ၆ မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆို အံ့ၾသသြားမလားမသိဘူး။
ဥပမာ – “Only I kicked him in the face yesterday.”
“I only kicked him in the face yesterday .”
“I kicked only him in the face yesterday .”
“I kicked him only in the face yesterday .”
“I kicked him in the face only yesterday .”
“I kicked him in the face yesterday only .”

အထက္ပါဝါက် ၆ မ်ိဳးစလံုးဟာ အဓိပၸါယ္လံုးဝမတူဘဲ ၊ ကြဲျပားျခားနားေနတယ္ေနာ္။ တခုခ်င္းရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ဘာသာျပန္ၾကည့္ၾကရေအာင္။
(၁) မေန႔က သူ႕ရဲ႕မ်က္ႏွာကို ကန္ေၾကာက္မိတာ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းပါ။ (မည္သူမွ် ကူညီကန္ေက်ာက္ျခင္းမရွိပါ။)
(၂) မေန႔က သူ႔ရဲ႕မ်က္ႏွာကို ကၽြန္ေတာ္ ကန္ေက်ာက္ရံုသက္သက္ပါ။ (ကိုက္ျခင္းဖဲ့ျခင္း၊ လက္သီးႏွင့္ထိုးျခင္းမလုပ္ပါ။)
(၃) မေန႔က သူ႔မ်က္ႏွာတခုတည္းကိုသာ ကၽြန္ေတာ္ ကန္ေက်ာက္မိတာပါ။ (အျခားသူမ်ားကို လံုးဝမကန္မိပါ။)
(၄) မေန႔က သူ႔ရဲ႕မ်က္ႏွာ တခုတည္းကိုသာ ကၽြန္ေတာ္ကန္ေက်ာက္မိတာပါ။ (အျခားေက်ာျပင္တို႔ ဗိုက္တို႔ကို မကန္မိပါ)
(၅) သူ႔ရဲ႔မ်က္ႏွာကို ကၽြန္ေတာ္ကန္ေက်ာက္မိတာ မေန႔တေန႔ကပဲ။ (မၾကာေသးပါဘူးေပါ့)
(၆) မေန႔က တေန႔တည္းသာ သူ႔ရဲ႕မ်က္ႏွာကို ကၽြန္ေတာ္ ကန္ေက်ာက္မိပါတယ္။ (အရင္တခါမွ ဒီလိုမလုပ္ဖူးပါေပါ႔)
only ေလးတပ္ထားရံုနဲ႔ မ်ိဳးစံု လည္႔ပတ္ေၿပာဆိုနိုင္တာကို ေတြ႔ရွိနိုင္ပါတယ္။ only အျပင္ အျခားအသံုးဝင္တဲ့ adverb ေလးတခုကေတာ့ even ျဖစ္ပါတယ္။ even ကို အဂၤလိပ္လို Enphasize လုပ္တဲ႔ေနရာမွာ အသံုးၿပဳပါတယ္။ ဥပမာ – “Even Zaw Zaw knows the answer.” ဆိုရင္ “အေျဖကို ေဇာ္ေဇာ္ေတာင္မွသိတယ္ ဆိုေတာ့ ေဇာ္ေဇာ္က ေတာ္ေတာ္ကို ညံ့တဲ့ေက်ာင္းသားေလးတေယာက္ေပါ့။ ေဇာ္ေဇာ္ကေတာင္ အေၿဖ သိတယ္ဆိုေတာ႔ ” ဒီေမးခြန္းေလးကို ေတာ္ေတာ္ကို လြယ္တဲ့ ေမးခြန္းေလးေပါ့။ Even ဆိုတဲ့ adverb ေလးကို ဝါက်ရဲ႕ေရွ႕ဆံုးမွာသာမက ၊ အျခားေနရာမ်ား၌လည္း ထား၍ သံုးစြဲႏိုင္ပါတယ္။
ဥပမာ – “He didn’t even speak to her .” “သူမကို စကားေတာင္ အဖက္လုပ္ၿပီး မေျပာလိုက္ဘူးေပါ့ ” ဒီလို Adverb အျဖစ္ သံုးရတဲ့ even နဲ႔ Though တို႔ if တို႔န႔ဲ တြဲၿပီးသံုးရတဲ့ transition word ေလးျဖစ္ တဲ့ even ကိုလႊဲမွားမသံုးမိေစဖို႔ ဂရုျပဳရပါေသးတယ္။ even though ဆိုတာက though ကို ပိုမိုေလးနက္သြားေစဖို႔ သံုးလို႔ရပါတယ္။ ဥပမာ “Though he was ill, he still went to work .” ဆိုတဲ့ ဝါက်ေလးကို ပိုမိုေလး နက္သြားေစခ်င္ရင္ “Even though he was ill, he still went to work.” လို႔ သံုးလုိ႔ရပါတယ္။ အလားတူ Conditional လို႔ေခၚတဲ့ if ပါတဲ့ ဝါက်ေလးေတြကို ပိုမိုေလးနက္ေစခ်င္ရင္ even နဲ႔ သံုးပါ။
“Even if she knew the truth, she wouldn’t say anything .”
ဝါက်၌ Adverb ေလးမ်ားကို ေနရာ ေလးေနရာ၌ အဓိကအားျဖင့္ ထားၿပီးသံုးစြဲေလ့ရွိပါသည္။ ဝါက်၏အစ၌ ၄င္း ဝါက်၏အဆံုး၌၄င္း၊ ႀကိယာ၏အေရွ႕၌၄င္း၊ႀကိယာ၏အေနာက္၌၄င္း ဟူ၍ ေလးေနရာ၌ထားၿပီးသံုးစြဲေလ့ရွိ ပါသည္။ ဥပမာ – ” Her father died suddenly, Naturally, she was very sad. ”
အထက္ပါဝါက်၌ ပထမဝါက်၏အဆံုးတြင္ suddenly ဆိုသည့္ adverb ေလးကိုေတြ႔ရွိနိုင္ၿပီး ဒုတိယ၀ါက၏အစ၌ naturally ဆိုသည္႔ adverb ေလးကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျမန္မာလိုေတာ့-“သူမရဲ႕အေဖ ရုတ္တရက္ ေသဆံုးသြားေတာ့ သူမစိတ္မေကာင္းျဖစ္တာ သဘာဝက်ပါတယ္ ” ေပါ့။ အလားတူပင္ “The boy quickly left the room.” “He spoke so fast that no one understood him.” ဆိုသည့္ဝါက်ႏွစ္ခု၌quickly ဆိုသည့္ adverb ေလးကို left ဆိုတဲ့ ႀကိယာေလးရဲ႕ေရွ႕မွာ ေတြ႔ရသလို ဒုတိယဝါက်၌ fast ဆိုတဲ့ adverb ေလးကို spoke ဆိုတဲ့ ႀကိယာေလးရဲ႕ ေနာက္မွာ ကပ္ၿပီးေတြ႔ရွိရပါတယ္။ adverb ေလးေတြကို အျခားေနရာမ်ား၌ သံုး၍ရ ေသာ္လည္း ဤေလးေနရာကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏုိင္သံုးတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားရင္ လံုေလာက္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တခုသတိထားဖို႔က အခ်ိဳ႕ေဝါဟာရေလးေတြမွာ adjective ကို ly ထည့္လုိက္ရင္ Adverb အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြား တတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ ေဝါဟာရမ်ားမွာ adjective မွာေရာ adverb မွာပါ ေဝါဟာရတခုတည္းျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ သတိမထားမိရင္ ရႈပ္ေထြးသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ -hard ႏွင့္ fast ဆိုေသာ ေဝါဟာရေလးႏွစ္ခုကိုၾကည႔္ ့ၾကရေအာင္။
– “He is a hard worker.” “He works hard.”
– “He is a fast talker.” “He talks fast.”
ပထမဝါက်မွာ Hard ဟာ adjective ပါ။ နာမ္ကိုအထူးျပဳေနတာကိုး။ ဒုတိယ၀ါက်မွာေတာ႔ hard ဟာ adverb ပါ ။ ႀကိယာကိုအထူးျပဳေနတာကိုး။ အလားတူ တတိယဝါက်မွာ fast ဟာ adjective ပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ စတုတၳ၀ါက်မွာေတာ႔ fast ဟာ adverb ေလး ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါကို သေဘာမေပါက္ဘဲ hard ကို adverb ျဖစ္ေအာင္ဆိုၿပီး hardly လို႔ေျပာင္းၿပီး အခ်ိဳ႕ကသံုးတဲ့အခါ ကိုးယိုးကားယားဝါက်ေလးေတြ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ hardly လို negative adverb လို႔ေခၚတယ္။ adverb ေလးေတြအေၾကာင္း ေနာက္လၾကမွ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။ နိဂံုးမခ်ဳပ္ခင္မွာ စာေရးသူ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ၾကည့္ျမင္တိုင္ Campus) အမ်ားက RC 3 လို႔ေခၚတဲ့ ေက်ာင္းႀကီးမွာ နည္းျပအျဖစ္ စတင္ဝင္ေရာက္စဥ္က အဂၤလိပ္စာဌာနမွဴး ျပဳလုပ္ေနခဲ့သူ ဆရာဦးတင္လတ္ေ၀ ရန္ကုန္မွာပဲ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သိရသည့္အတြက္ မိသားစုႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ေၾကကြဲမိရေၾကာင္း ေျပာလို ပါတယ္။ ဆရာရဲ႕ ၾသဝါဒစကားေလးေတြ ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ထားတဲ့ေမတၱာေစတနာေတြကို အၿမဲတန္းသတိရေနမွာပါ။ ဆရာ ဦးတင္လတ္ေ၀ ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။

kai

About kai

Kai has written 989 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF