ေဗဒင္ဆို-

အေတာ္မ်ားမ်ားကသိခ်င္ၾကပါတယ္၊ေမးၾကပါတယ္။

မွန္တာေတြလည္းရွိေတာ့၊ ေဗဒင္ေမးခ်င္သိခ်င္ၾကတာဟာ၊

မဆန္းဘူးလို ့ကြ်န္မၿမင္ပါတယ္။

ေဗဒင္-မဟာဘုတ္ပညာနဲ ့ပတ္သက္လာပါက၊

မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာရပ္ကိုေလ့လာထားဘူးလို ့

ေၿပာၿပခ်င္တာေလးေတြ ၊ ကြ်န္မမွာရွိေနပါတယ္။

ေဗဒင္-မဟာဘုတ္ပညာရပ္ကို၊ရိုးရွင္းလြယ္ကူစြာတြက္ခ်က္လို ့ရတဲ့အၿပင္

မွန္ေနတာလည္းသိရလို့ပါ။

လူတစ္ေယာက္ရဲ ့ဇာတာအရ။ေမြးဖြားတဲ့သကၠရာဇ္၊ေန ့နံသိပါလ်င္

ေဗဒင္မဟာဘုတ္-ပညာၿဖင့္တြက္ခ်က္ၾကည့္ပါက၊

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊လက္ထပ္ယူသင့္,မယူသင့္၊

အိမ္ေထာင္ေရးကံေကာင္းမေကာင္း,ခ်မ္းသာမယ္,မခ်မ္းသာဘူး

ဆိုတာေတြ၊သိရပါတယ္။

ေဗဒင္ေမးတာေတြနဲ ့ပတ္သက္ၿပီးေတာ့၊

လူအမ်ားကေတာ့၊ကံေကာင္းလို ့ဘဲၿဖစ္ၿဖစ္၊

ကံမေကာင္းလို ့ဘဲၿဖစ္ၿဖစ္၊

သိခ်င္စိတ္နဲ ့ေဗဒင္ေမးတာ,ၿမန္းတာေတြ ရွိေနပါတယ္။

ကြ်န္မအေနနဲ ့ယခင္ကေဗဒင္-မဟာဘုတ္ပညာကို

အပ်ာ္တမ္းေလ့လာခဲ့တာပါ။ေလ့လာခဲ့မိလို ့လည္း၊

ေဗဒင္-မဟာဘုတ္ပညာဟာ-

စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ ပညာရပ္ၿဖစ္ေနတာ ကြ်န္မသိခဲ့ရပါတယ္။

အထူးသၿဖင့္၊ကြ်န္မကိုေဗဒင္ေမးၾကတဲ့သူေတြ(ရင္းႏွီးတဲ့မိတ္ေဆြ)ထဲမွာ

အိမ္ေထာင္ေရးကံေကာင္းမွုရွိ,မရွိနဲ ့၊ဘယ္လိုလူမ်ိဳးနဲ ့ဖူးစာဖက္-ရပါလ်င္

အဆင္ေၿပမွုရွိမရွိဆိုတာနဲ ့ပတ္သက္ၿပီးေမးၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။

ေရွးေဟာင္းေဗဒင္က်မ္းစာအုပ္အရ၊(မွတ္မိရသေလာက္)နဲ ့၊

ဖူးစာအေရး(အိမ္ေထာင္ေရး)နဲ ့ပတ္သက္ၿပီး၊ေၿပာၿပ,ေဟာၿပေပးပါတယ္။

ကြ်န္မလ့လာမွတ္သား၊သိရွိထားတဲ့အတိုင္း၊ေမးလာသူေတြကို

အိမ္ေထာင္ေရးကံေကာင္း,မေကာင္းႏွင့္၊ဖူးစာဖက္-ၿဖစ္သင့္,မၿဖစ္သင့္,

ခ်မ္းသာမယ္,မခ်မ္းသာဘူးဆိုတာေတြ၊

နဲ ့ပတ္သက္ၿပီး၊ေဗဒင္ေမးသူေတြကို၊ ကြ်န္မမွာအခ်ိန္ေပးေနရလို ့၊

ကြ်န္မအတြက္ေတာ့အလုပ္ပိုပါတယ္။

(ေမးလာသူကို၊မေၿပာၿပရပါလ်င္လည္း၊ေနႏိုင္တဲ့သူမဟုတ္လို ့ပါ)။

ဖူးစာအေရး(အိမ္ေထာင္ေရး)နဲ ့ပတ္သက္ၿပီး၊

ကြ်န္မကိုယ္ေတြ ့မ်က္ၿမင္ေလ့လာထားမွု(ေၿပာၿပ,ေဟာၿပမွု)မ်ားအရလည္း၊

ေဗဒင္-မဟာဘုတ္ပညာ၊မွန္ကန္မွုရွိေနတာ၊ကြ်န္မကိုယ္တိုင္သိရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္းမိမိတို ့ဇာတာမ်ားမွာ၊ဖူးစာအေရး(အိမ္ေထာင္ေရး)ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ဖူးစာဖက္-အေနအားၿဖင့္သင့္၏မသင့္၏,ေကာင္း၏,မေကာင္း၏၊

ဆိုတာေတြကိုသိရွိရလို ့၊မိမိတို ့ဇာတာ-မဟာဘုတ္မွာပါတဲ့အတိုင္း၊

ဖူးစာ(အိမ္ေထာင္ေရး)နဲ ့ပတ္သက္ၿပီး၊

ကံ,ေကာင္းမွာလား-

သိလိုပါလ်င္ၿဖင့္..။

ေဗဒင္-မဟာဘုတ္ပညာၿဖင့္

မိမိကိုယ္တိုင္၊တြက္ခ်က္ၾကည့္၍လည္း သိရွိႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း၊

ေၿပာၿပလိုပါတယ္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..