လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ကြာရွင္းေတာ့မယ္ဆိုရင္ မယားၿဖစ္သူက မွီခိုသူၿဖစ္ပါက ေယာက်ာ္းရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈမွ သံုးပံုပံုၿပီး မယားၿဖစ္သူက တစ္ပံု ၊ ေယာက်ာ္း ၿဖစ္သူက ႏွစ္ပံုရရွိမွာၿဖစ္ပါတယ္။

လင္ ေရာ မယားပါ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ ၊ အလုပ္လုပ္သူ ဆိုပါက ႏွစ္ေယာက္လံုးက ပိုင္ဆိုင္မႈရဲ႕ တစ္၀က္စီကို တစ္ေယာက္တစ္၀က္ တန္းတူရရွိမွာၿဖစ္ပါတယ္ ။

About မမေလး

has written 129 post in this Website..