ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၂ ခုေအာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏိုင္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံပုိင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတဆင့္ ယေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေသာ အေျခအေန မရွိဟု ဆိုကာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၂ ၿမိဳ႕နယ္ေအာက္မွ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားက ေၾကညာသြားသည္

ကခ်င္တြင္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္၊ ကယားတြင္ ၂ ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္တြင္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္တြင္ ၂ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ တခုလံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဝ ျပည္ ေသြးစည္း ညီၫႊတ္ေရးအဖြဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ား ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အပစ္ခတ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသအမ်ားစု ပါဝင္သည္။ စစ္အစိုးရက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေျပာင္းေရး အစီအစဥ္ မေအာင္ျမင္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲလည္း ျဖစ္သည္။Source:Myanmar News

About smytu1996

soe tun has written 142 post in this Website..

i just wanna share my knowledge via web.