အသစ္သို႕ တဖန္
ခင္ဖို႕ရန္ ျပန္မေတြ႕
ဘ၀ရဲ႕တစ္ေကြ႕မွာ
ခြဲခြာလို႕ သြားရျပီ။

မေတြ႕ေတာ့ျပီမို႕
ငဲ့ညွာဖို႕မလို
ထင္သလို ေ၀ဖန္
မွန္ေသာ္မွန္ မွားေသာ္မွား
တကယ္ပါ
တို႕ကေတာ့
ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မဆိုးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ။

My First Green

About MyFirstGreen

First Green has written 12 post in this Website..