အရိုးပြေရာဂါ

(Osteoporosis)

အရိုးပြေရာဂါသည္ အသက္၅၀ ေက်ာ္သူမ်ားတြင္ ၂၅%၊ ၆၀ေက်ာ္သူမ်ားတြင္  ၃၀%ျဖစ္ပါ သည္။ အသက္ၾကီးလို ့ေပါင္က်ဳိးတဲ့သူေတြရဲ  ့၉၀% မွာ အရိုးပြေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကားတိုက္ ရ်္ေပါင္ရိုးက်ဳိးျခင္းမွာ သဘာ၀ က်ေသာ္လည္း ေရခ်ဳိးခန္းတြင္ လဲရ်္ေပါင္က်ဳိးျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ပါ။ က်္သို ့လုံေလာက္ေသာ ျပင္းအားျဖင့္ထိ ခိုက္မႈမရွိဘဲ အရိုးက်ဳိးျခင္းမွာ အရိုးတြင္ ရွိသင့္ေသာ ခိုင္မာမႈ မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္အရိုးမ်ား က်ဳိးတတ္ပါေသးသလဲ

အသက္ ၅၀ ခန္ ့တြင္ေလွ်ာ္လဲလွ်င္ လက္ေထာက္မိျပီး လက္ေကာက္၀တ္ က်ဳိးတတ္ပါသည္။ အသက္ ၆၀ ခန္ ့တြင္ ေပါင္က်ဳိးျပီး၊ အသက္ ၇၀ ခန္ ့တြင္မူ ပစ္စည္းတစ္ခုခုကို ၾကမ္းေပဳၚ ကုန္းေကာက္ရံုႏွင့္ ခါးမ်က္သြားျပီး ခါးရိုးက်ဳိးတတ္ပါသည္။

အရိုးပြ ေရာဂါ ဘယ္လိုသ္ိႏိုင္ပါသလဲ

အရိုးသိပ္သည္းဆကို ဓါတ္မွန္္ရိုက္ရ်္ တြက္ခ်က္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ DEXA ေခၚ အထူးဓါတ္ မွန္စက္ လိုအပ္ပါသည္။ လူငယ္တစ္ေယာက္၏ အရိုးသိပ္သည္းဆေအာက္ ၂.၅  SD ေလွ်ာ့ေနလွ်င္ အရိုးပြေရာဂါရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ အရိုးသိပ္သည္းဆ ၁.၅ SD ေလွ်ာ့လွ်င္ အရိုးပါးသည္ ဟုသတ္မွတ္ပါသည္။

မည္သူမ်ားစစ္ေဆးသင့္ပါသလဲ

လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းမရွိဘဲ အရိုးက်ဳိးသူးမ်ားႏွင့္ အရိုးပြေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိလူမ်ား စစ္ ၾကည့္သင့္ပါသည္။

မည္သို ့ေသာသူမ်ားအရိုးပြေရာဂါ ျဖစ္တတ္ပါသလဲ

–       မ်ဳိးရိုးရွိသူ

–       ပိန္သူ

–       ေဆးလိပ္ေသာက္သူ

–       အားကစားလႈပ္ရွားမႈ မရွိသူ

–       စတီးရိြဳက္ေဆးကို စြဲေသာက္ေနရသူမ်ား

(ရင္ၾကပ္၊ အဆစ္နာေရာဂါမ်ား)

–       အသက္ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္သူ

–       အခ်ိန္မတိုင္မီ ေသြးဆံုးသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

အရိုးပြေရာဂါကို ကာကြယ္ရ်္ရပါသလား

အသက္ ၃၀ အရြယ္မွာ အရိုးသိပ္သည္းဆ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ၄၀ ေက်ာ္ရင္ တျဖည္းျဖည္း က်သြားပါသည္။ငယ္စဥ္ကပင္ ကယ္လ္စီယမ္ ၁၀၀၀ မီလီဂရမ္ ေန ့စဥ္လိုအပ္ပါ သည္။ႏို ့ေသာက္ျခင္း၊ တို ့ဖူး၊ အရိုး၀ါးစားရ်္ရေသာ ငါးေပါက္စမ်ား စားျခင္းတို ့လိုအပ္သည္။ လက္ရွိ ေန ့စဥ္ ျမန္မာအစားအစာတြင္ ထံုးဓါတ္ ၃၀၀ ခန္ ့သာပါေလ့ရွိသျဖင့္ ၃ဆခန္ ့တို းစား သင့္ပါသည္။

အရိုးပြေရာဂါကို ဘယ္လိုကုသရပါသလဲ

အရိုးပြျခင္းျပန္ေကာင္းေအာင္ႏွင့္ အလြယ္တကူ ေခ်ာ္မလဲေအာင္ ကုသရပါမည္။ ေခ်ာ္မလဲ ေအာင္ၾကြက္သားမ်ား သန္ေစမည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား (ဥပမာ- ထိုက္ထိုး၊ ေအရိုးဘစ္) လုပ္ႏိုင္ ပါသည္။

အရိုးထူေအာင္ကုသနည္းမ်ား

–       HRT (မေဟာ္မုန္းဓါတ္)

–       Alendronate (Denfos)

–       ထံုးဓါတ္ႏွင့္ ဗီတာမင္ဒီေဆး

–       Calcium

စသည့္ေဆးတို ့ကို သုံးရ်္ကုသႏိုင္ပါသည္။

Dr.Aung Kyaw Kyaw Oo

About AKKO

A K K O has written 50 post in this Website..