လက္ရွိျမန္မာမ်ား သုံးစြဲေနေသာ                                                       ဆင္းသက္ရာမူရင္းႏုိင္ငံႏွင့္

ေ၀ါဟာရ အမည္                                                                                 လူမ်ဳိးစကား

ဘုိေက                                                               အိန္ဒိယ၊ပါဠိ=   ဗလ+ေကသာ

ရွပ္အက်ီၤ                                                            အဂၤလိပ္        =   Shirt+ဟိန္ဒီ      =       angi

လုံခ်ည္                                                              ဟိန္ဒီ            =   Lungi   ပါရွန္       =      Lungi

ေဘာင္းဘီ                                                        မြန္                  =   ပင္မီ (ရွမ္းစကားျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္)

ေျခညွပ္ဖိနပ္                                                    မြန္                   =   ခနပ္

ရွဴးဖိနပ္                                                           အဂၤလိပ္           =   Shoe

ေကာ္ျပန္႕                                                       တရုတ္              =   ပုိပန္႕

ဘာလေခ်ာင္                                                  မေလး               =   Bala Chanung

အာလူး                                                           ဟိန္ဒီ                 =   Aloo

ကာဖီ                                                             ျပင္သစ္                =   Cafe

ေကာ္ဖီ                                                          အဂၤလိပ္                =   Coffee

အရက္                                                          အာရဗီ                   =   Arak

ဘီယာ                                                          အဂၤလိပ္                 =   Beer

၀ုိင္                                                                အဂၤလိပ္                 =   Wine

မီးရထား                                                      ျမန္မာ                      =   မီး+သက္ကတ   =   ရထ

ဟုိတယ္                                                      အဂၤလိပ္                   =   Hotel

ဘန္ဂလုိ                                                     အဂၤလိပ္                   =   Bangalow

ဟုိက္စကူး                                                  အဂၤလိပ္                   =   High School

ပင္လယ္                                                     ရွမ္း(လြင္ျပင္က်ယ္၊ ေရျပင္က်ယ္)

တနသာၤရီ                                                   မေလး

ကရမက္                                                     မေလး

၀ရမ္း                                                          အဂၤလိပ္                   =   Warrant

သႀကၤန္(ေရသဘင္ပြဲ)                               ပါဠိ        =   သင္ကန္တ =သက္ကတ=သႀကၤန္တ

အာရွ                                                         ဂ်ဴး                             =   Asia ( အေရွ႕ ေနထြက္ရာအရပ္)

ႏွစ္သက္မယ္ထင္ပါတယ္…

About lu ta lone

lu ta lone has written 261 post in this Website..

   Send article as PDF