ယခုေခတ္ကာလေတြမွာ လူငယ္စံုတြဲေလးမ်ားျပားလာတဲ့အတြက္ သူတို႕ေလးေတြ ေႏွာင္တစ္ခ်ိန္တရား၀င္အၾကင္လင္မယားေတြျဖစ္ၾကဖို႕ အတြက္လိုအပ္တဲ႕အဂၤါရပ္အခ်ဳိ႕မွာေတာ့
(၁)ေယာက်ာ္းေလးဟာ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႕အတြက္ က်န္းမာသန္စြမ္းရမယ္။(အသက္ကန္႕သတ္ထားျခင္းမရွိပါ)
(၂) မိန္းခေလးဟာ မုဆိုးမ (သို႕)တစ္ခုလပ္မဟုတ္ရင္ အသက္(၂၀)ျပည္႕ရမယ္။ (တစ္ကယ္လို႕အသက္(၂၀)မျပည္႕ေသးရင္ မိဘ ဒါမွမဟုတ္ အုပ္ထိ္န္းသူတို႕ ရဲ႕သေဘာတူူညီမူကို ရယူဖို႕လိုပါတယ္)
(၃) ေကာင္ေလး ေရာ ေကာင္မေလးေရာ သူတို႕ ႏွစ္ဦးစလုံးရ လြတ္လပ္တဲ႕သေဘာဆႏၵလိုပါတယ္။ (တစ္စံုတစ္ဦးရဲျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မူ၊ျခိမ္းေျခာက္မူေၾကာင့္လက္ထပ္ဒါမျဖစ္ရဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္ပါမယ္လို ယံုၾကည္ေအာင္ေျပာဆိုျပီး ကာမကိုရယူခဲ့ မယ္ဆိုရင္ ျပစ္မူဆိုင္ရ ဥပေဒပုဒ္မ-၄၁၇ အရျပစ္မူေျမာက္ပါတယ္)
(၄) လက္ထပ္မဲလူ ႏွစ္ဦးစလံုး ဒါမွမဟုတ္ တစ္တစ္ဦးက စိတ္္ေပါသြပ္သူေတြမျဖစ္ရဘူူး။ (လက္ထပ္ျခင္းဟာ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးပဋိဥာဏ္ျပဳဒါေၾကာင့္ ပဋိဥာဏ္ဥပေဒအရအရူးေတြကို ပဋိဥာဏ္ျပဳဖို႕ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္)
(၅) မိန္းခေလးမွာ တရား၀င္လင္ေယက်ာ္းမရွိရဘူး။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ အဲ့ဒီမိန္းခေလးရဲ့ တရား၀င္လင္က သူမိန္းမကိုယူတဲ့ ေယက်ာ္းကို ျပစ္မူဆိုင္ရဥပေဒပုဒ္မ-၄၉၇ (မယားခုိးမူ) အျဖစ္တရားစြဲႏိုင္လို႕ပါဘဲ။

FWD Mail မွရရွိပါသည္ . . .

About မမေလး

has written 129 post in this Website..