ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းဆည္းထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 112စီး အပါ၀င္ ဆိုင္ကယ္ 346စီး ေထာ္လာဂ်ီ21 တို႕ကို ေစ်းျပိဳင္အိတ္ပိတ္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ျပီး ေအာက္တိုဘာ 22ရက္ေန႕ထိ ၇ံုးအမွတ္ ( ၃၂) ၊ ေနျပည္ေတာ္ ဗဟိုစက္ပစၥည္း စာရင္း အင္းႏွင့္ စစ္ေဆး ေရးဦးစီးဌာန အမ်ဳိးသား မွတ္ တမ္း မ်ား ေမာ္ကြန္းတိုက္ ဦးစီးဌာန ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တို႔တြင္ ေစ်းႏႈန္းတင္သြင္းလႊာ မ်ားေရာင္းခ် မည္ဟု သိရသည္။ အခြန္ေငြမွာလည္း ၀ယ္ယူသည့္တန္ဖိုး 15%ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး တစ္ခါထဲေပးသြင္းရမည္ဟုသိရသည္ ။ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ကိုလည္း တစ္ေနရာထဲတြင္အျပီးျပတ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!