ဤတစ္လတြက္တာ သင့္-ဘ၀ကံၾကမၼာအေျဖရွာ

(၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ)

ၾဆာစန္း (M.A, R.L, Diploma in Traditional Medicine)

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား
ကံၾကမၼာအလွည္႔အေျပာင္းကာလျဖစ္သျဖင္႔ ေကာင္းက်ဳိးသုခခံစားခြင္႔ရ႐ွိမည္။  ေငြေၾကးမ်ားစြာ၀င္ျပီး စီးပြားဥစၥာ တိုးတက္မည္။ မေမွ်ာ္လင္႔ဘဲ ထီဆုၾကီးေပါက္တတ္သည္။  ေျမအေမြအႏွစ္၊ အိုးအိမ္တိုက္ျခံေျမ၀င္မည္။ ပ်ဳိ႐ြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးစန္းပြင္႔ေနမည္။  ကိုယ္၀န္ေဆာင္သူမ်ား ကိုယ္၀န္ပ်က္က်တတ္သည္၊ သတိထားပါ။ ထီထိုးပါက ၁၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ားပါ႐ွိေသာ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ေ႐ြးထိုးပါ။

ယၾတာ ။ ေမြးေန႔တြင္ ဘုရား၌ သေျပပန္းကပ္လွဴပါ။

တနလၤာသားသမီးမ်ား
ေ႐ႊလက္၀တ္ရတနာမ်ား ၀င္တတ္သည္။  ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား လက္ေဆာင္ရတတ္သည္။ ရ႐ွိပါက ကုသိုလ္ထူးျပီး ေကာင္းက်ဳိးခံစားရမည္။ ပ်ဳိ႐ြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး မေကာင္းေသးပါ။  အိမ္ေထာင္မျပဳသင္႔ေသးပါ။ ေျမအေမြႏွင္႔ ပတ္သတ္၍ အမႈရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။  ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးျမွင္႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ျခင္းခံရမည္။  ႏိုင္ငံျခားသင္တန္း သြားရတတ္သည္။  ေနအိမ္မ်ား ရ႐ွိမည္။  ထီထိုးပါက ၃၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ားပါ႐ွိေသာ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ေ႐ြးထိုးပါ။

ယၾတာ ။ ေမြးေန႔တြင္ ဘုရား၌ ႏွစ္သက္ရာသစ္သီးဆြမ္း ကပ္လွဴပါ။

အဂၤါသားသမီးမ်ား
စီးပြားဥစၥာ တိုးတက္မည္။ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာ လိုက္မည္႔သူမ်ား မၾကာမီ ထြက္ရပါလိမ္႔မည္။  မေမွ်ာ္လင္႔ဘဲ ထီေပါက္တတ္သည္။  ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးျမွင္႔ေျပာင္းေ႐ြ႔ျခင္း ခံရတတ္သည္။  အိုးအိမ္တိုက္ခန္းရမည္။  ပ်ဳိ႐ြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပပါလိမ္႔မည္။  ဆရာသမား မိတ္ေဆြမ်ား၏ အကူအညီရ႐ွိမည္။  လူပ်ဳိၾကီး၊ အပ်ဳိၾကီးမ်ား ေစ႔စပ္ေၾကာင္းလမ္းခံရတတ္သည္။  ထီထိုးပါက ၁၊ ၂၊ ၅ ဂဏန္းမ်ားပါ၀င္ေသာ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ေ႐ြးထိုးပါ။

ယၾတာ ။
ေမြးေန႔တြင္ ဘုရား၌ ႏွင္းဆီပန္းေရာင္ (၃)ပြင္႔ ကပ္လွဴပါ။
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား
အလုပ္အကိုင္ စီးပြား႐ွာေဖြသူမ်ား အဆင္ေျပပါလိမ္႔မည္။  ဘိုးဘြားမ်ားအတြက္ စိတ္ေသာက ေရာက္ရတတ္သည္။ ပ်ဳိ႐ြယ္သူမ်ား မိမိထက္အသက္၊ ဂုဏ္အဆင္႔ျမင္႔သူမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ရတတ္သည္။  အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား သားေကာင္း သမီးရတနာ ေမြးဖြားမည္။  အိမ္ေထာင္႐ွိသူမ်ား ျပႆနာၾကံဳရတတ္သည္။  ေျမအေမြအႏွစ္ ရ႐ွိမည္။  အေပါင္းအသင္း မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ နာမည္ပ်က္တတ္သည္။  ခ်စ္သူစံုတြဲမ်ား လက္မထပ္သင္႔ေသးပါ။  ထီထိုးပါက ၁၊ ၄၊ ၇ ဂဏန္းမ်ားပါ႐ွိေသာ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ေ႐ြးထိုးပါ။

ယၾတာ။ ေမြးေန႔တြင္ ဘုရား၌ ကံ႔ေကာ္ညႊန္႔ ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား
ကံဇာတာျမင္႔မားေနသည္႔ကာလျဖစ္၍ ကုသိုလ္မ်ားစြာျပဳပါ။ မေမွ်ာ္လင္႔ပဲ အေမြအႏွစ္မ်ား ရ႐ွိတတ္သည္။ ထီဆုၾကီး ေပါက္တတ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေ႐ႊလက္၀တ္ရတနာမ်ား၀င္မည္။  ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာလိုက္မည္႔သူမ်ား အဆင္ေျပပါလိမ္႔မည္။ ပ်ဳိ႐ြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲလြဲတတ္သည္။  ခ်စ္သူစံုတြဲမ်ား လက္ထပ္ရန္ မသင္႔ေသးပါ။ ထီထိုးပါက ၂၊ ၃၊ ၆ ဂဏန္းမ်ားပါေသာ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ေ႐ြးထိုးပါ။

ယၾတာ။ ေမြးေန႔တြင္ ဘုရား၌ သစၥာပန္း ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား
၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးျမွင္႔ေျပာင္းေ႐ႊ႔ရတတ္သည္။  အဆင္႔ျမင္႔၀န္ထမ္းမ်ား ႏိုင္ငံျခားသြားရတတ္သည္။  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အိုးအိမ္၀င္မည္။  အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ အကူအညီရ႐ွိမည္။  အဘိုးအဘြားမ်ားထဲမွ အေမြအႏွစ္ ရ႐ွိတတ္သည္။  ေငြေၾကးေပ်ာက္ဆံုးတတ္သည္။  သတိထားပါ။ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ား လုပ္ငန္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ ျပည္ပခရီးသြားရတတ္သည္။  ပ်ဳိ႐ြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးသင္႔ပါသည္။  ထီထိုးပါက ၁၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ားပါေသာ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ေ႐ြးထိုးပါ။

ယၾတာ။ ေမြးေန႔တြင္ ဘုရား၌ ဒန္ေပါက္ဆြမ္း ကပ္လွဴပါ။

စေနသားသမီးမ်ား

ဘုိုးဘြားမ်ားထဲမွ အေမြအႏွစ္ရ႐ွိတတ္သည္။  အိမ္မက္ေကာင္းမ်ား ျမင္မက္မည္။ မေမွ်ာ္လင္႔ဘဲ ထီဆုၾကီး ေပါက္တတ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျခံေျမ၀င္မည္။ ပ်ဳိ႐ြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး စန္းပြင္႔ေနမည္။  ဘ၀အေဖာ္မြန္ ေတြ႔႐ွိ ေ႐ြးခ်ယ္ရတတ္သည္။  ခ်စ္သူစံုတြဲမ်ား ေပ်ာ္႐ြင္စြာ လက္ထပ္ျပီး ပ်ားရည္ဆမ္းခရီး ထြက္ရတတ္သည္။  ၀န္ထမ္း ျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးျမွင္႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ရတတ္သည္။  အဆင္႔ျမင္႔၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံျခားခရီး သြားရတတ္သည္။ ထီထိုးပါက ၆၊ ၄၊ ၅  ဂဏန္းမ်ားပါေသာ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ေ႐ြးထိုးပါ။

ယၾတာ။ ေမြးေန႔တြင္ ဘုရား၌ သေျပပန္း ကပ္လွဴပါ။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF