ရန္ကုန္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြက္ ေရကစားမ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ားအား စတင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ၿပီး သႀကၤန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၃၉ ခ်က္ကို မ႑ပ္မ်ားေနရာခ်ထားေပးေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ယခုႏွစ္ သႀကၤန္အတြက္ထုတ္ျပန္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၃၉ ခုအနက္အမ်ားစုမွာၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားကတည္းကထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျဖစ ္ၿပီး စည္းကမ္းခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ ယခုႏွစ္တြင္မွ အသစ္ထပ္တိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ အသစ္ထပ္ထုတ္ေသာ စည္းကမ္းတြင္ ျမန္မာ့ရိုးရာ အတာသႀကၤန္၏ ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္း ေဖာ္က်ဴးသည့္ အေနျဖင့္ သႀကၤန္မ႑ပ္အားလံုးသည္ ဖြင့္ပြဲေန႔၌ ေငြဖလားတြင္ အေမႊးနံ႕သာရည္ ထည့္၍ ေရကစားျခင္းကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္ ပါရွိပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ မ႑ပ္ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ အရက္၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္၊ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားထည့္သြင္းခြင့္ မျပဳေၾကာင္းလည္းမဟာသႀကၤန္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏ ယခုႏွစ္ သႀကၤန္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ထားသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရသိရသည္။ မဟာသႀကၤန္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီက ယခုႏွစ္ သႀကၤန္ ကာလတြင္ လုိက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားၿပီးေနာက္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကလည္း သႀကၤန္ကာလတြင္ ေရကစားမ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေရဆက္သြယ္သံုးစြဲျခင္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ သႀကၤန္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီရံုးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထား ရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ သႀကၤန္ မ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္မည့္ မ႑ပ္အရြယ္အစားအလုိက္ ေျမအသံုးျပဳခ၊ ေရဆက္သြယ္သံုးစြဲခႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ဝန္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔ ႀကိဳတင္ေပးသြင္းထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေပ ၁၀၀ ရွိေသာ ကုမၸဏီ ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ လမ္းတံတားေၾကး က်ပ္ ၇၀၀၀၀ ႏွင့္ သန္႔ရွင္ေရးဝန္ေဆာင္ခက်ပ္ ၅၀၀၀၀ ေပးသြင္းရၿပီး ေပ ၅၀ ရွိေသာ မ႑ပ္ (အလတ္)မ်ား အေနျဖင့္ လမ္းတံတားေၾကးက်ပ္ ၅၀၀၀၀ ႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဝန္ေဆာင္ခက်ပ္ ၃၀၀၀၀ ကိုေပးသြင္းရကာ ၂၅ ေပေအာက္ မ႑ပ္(အေသး)မ်ားအေနျဖင့္ လမ္းတံတားေၾကးက်ပ္ ၂၀၀၀၀ ႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဝန္ေဆာင္ခ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ေရ ဆက္သြယ္ခ အေနျဖင့္ ၂ လက္မပိုက္ျဖင့္ဆက္သြယ္ပါက က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ၁ လက္မႏွင့္ ၁ လက္မခြဲ ပိုက္တုိ႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ပါက က်ပ္ ၆၀၀၀၀ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF