အာဖရိကတုိက္ ဂီနီဗစ္ေဆာႏိုင္ငံ စစ္တပ္အတြင္း ထိပ္ပုိင္းအရာရွိမ်ားအၾကား၌ သေဘာထားကြဲလဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အန္တိုနီယို အင္ဒေဂ်း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔က ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းၿပီးလွ်င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိပါ ေခတၱ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူအမ်ား၏ဆႏၵအရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထားရွိခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္ရပ္သည္ စစ္တပ္အတြင္း ျပႆနာ သာျဖစ္၍ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိဟု ႏိုင္ငံသမၼတက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။ ယခင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္ခဲ့ေသာ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ တုိ႔က အာဏာသိမ္းမႈသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ရပ္ကုိ ျပစ္တင္႐ႈံ႕ခ်၍ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ အျမန္ျပန္ေျပာင္းရန္ ေတာင္းဆိုၾက သည္။ ဂီနီဗစ္ေဆာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ ေပၚတူဂီလက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္အာဏာသိမ္းမႈ အႀကိမ္မ်ားစြာျဖစ္ေပၚသည္။ (ဘီဘီစီ)

About parparazi

Min Nay Myo has written 45 post in this Website..

   Send article as PDF