ဥကၠာကိုကို
႐ုပ္ပုံမ်ားက ရယ္ေနၾကသည္။ ရယ္ေနေသာ ႐ုပ္ပုံမ်ားၾကားမွာ ရယ္ေနေသာ ပန္းခ်ီဆရာရွိေနသည္။ ပန္းခ်ီဆရာရဲ႕ ႐ုပ္ပုံေတြက ႐ုပ္ေျပာင္ေတြျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ေျပာင္ေတြက ရယ္ေမာေနေသာ ႐ုပ္ေျပာင္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမင္လုိက္သည္ႏွင့္ အေပ်ာ္စိတ္ ကေလးကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
႐ုပ္ေျပာင္မ်ားကို ဖန္တီးသူက ပန္းခ်ီသိန္းထြန္းဦး ျဖစ္သည္။ ““ရယ္ေသာသူမ်ား”” ဟု အမည္ေပးထား ေသာ သူရဲ႕ ႐ုပ္ေျပာင္ပန္းခ်ီ(Caracitura)ျပပဲြေလးကို ယခု ၂၁ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဆိုးတန္းရွိ ပန္းဆုိး တန္းဂယ္လာရီတြင္ ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
““႐ုပ္ေျပာင္ပဲြကို ျပခ်င္ေနတာၾကာၿပီ။ ရယ္ရတဲ့ပုံေတြကို ေရးခ်င္တာ ေၾကာင့္ပါ”” ဟု သူကေျပာသည္။ ျပပဲြတြင္ျပသထား ေသာ ႐ုပ္ေျပာင္ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ပုံမွန္ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ အရြယ္အစားအတုိင္း ေရေဆးျဖင့္ က်နစြာေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ႐ုပ္ေျပာင္မ်ားကို ပန္းခ်ီကားကဲ့သို႔ ေသခ်ာစြာေရးဆဲြ၍ တစ္ကိုယ္ ေတာ္ျပသသည္ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
““တခ်ဳိ႕က ကယ္ရီေကးခ်ာကို ႐ုပ္ဖ်က္တာလို႔ ျမင္တယ္။ အမွန္ေတာ့ ႐ုပ္ဖ်က္တာမဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔အခ်ဳိးနဲ႔ သူရွိပါတယ္”” ဟု ပန္းခ်ီသိန္းထြန္းဦးက ဆုိသည္။
ကယ္ရီေကးခ်ာမွာ ပုံတူေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ မတူဘဲ လူမ်ားကို သေရာ္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ အဓိကအားထုတ္ရကာ ႐ုပ္လည္းတူမွ ပုံလည္းရယ္ရပါမွ လက္ရာ ေျမာက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ““ဒါက ပန္းခ်ီနဲ႔ မတူဘူး။ ပန္းခ်ီကရသပါေအာင္ ဆဲြရေတာ့ လြတ္လပ္တယ္။ ဒါက ရယ္ရေအာင္ တူေအာင္ဆဲြရေတာ့ နည္းနည္း ပင္ပန္း တယ္”” ဟု သူက ေျပာျပသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပသေသာ ပန္းခ်ီျပပဲြမ်ားနက္ ကယ္ရီေကး ခ်ားေခၚ ႐ုပ္ေျပာင္ပန္းခ်ီျပပဲြမွာ အလြန္နည္းပါးေနေသးသည္။ ကယ္ရီေကးခ်ား လုိင္းကိုေရးဆဲြသူမ်ားရွိေသာ္လည္း တကယ္တမ္းေရတြက္ၾကည့္ပါက ဆယ္ဦး ပင္မျပည့္ေၾကာင္း သိရသည္။
ကယ္ရီေကးခ်ား ပန္းခ်ီမ်ားကို ႐ုပ္ဖ်က္ျခင္းဟု အထင္လဲြမႈမ်ား၊ နားမလည္မႈမ်ား ရွိေနေသးသကဲ့သု႔ိ ေစ်းကြက္ လည္း သိပ္မရွိဟု သိရသည္။ ထုိသုိ႔ အေျခအေနမ်ားၾကားမွ မေရာင္းရမွန္းသိရက္နဲ႔ပင္ လုပ္ခ်င္စိတ္ တစ္ခု တည္းႏွင့္ ယခုလုိ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ႐ုပ္ေျပာင္ပန္းခ်ီျပပဲြကို ကိုသိန္းထြန္းဦးက ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္သည္။
ဒီပဲြက သူ႔အေနနဲ႔ ပထမအႀကိမ္ တစ္ကုိယ္ ေတာ္ျပပဲြျဖစ္ေသာ္လည္း တျခားသူမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္၍ ပန္းခ်ီျပပဲြ ေျခာက္ပဲြ ျပသဖူးသည္။ ကာတြန္းႏွင့္ ကယ္ရီေကးခ်ားျပပဲြ ေလးပဲြတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ ဖူးၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ ေသာ ေအာက္စီဂ်င္ (၁)ႏွင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေအာက္စီဂ်င္ (၂)ပဲြမ်ားတြင္ သူ႔ လက္ရာ ကယ္ရီေကးခ်ား ပန္းခ်ီ မ်ားကို စတင္ျပသခဲ့သည္။
ကိုသိန္းထြန္းဦးက ဘုိကေလး သားျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈတကၠ သိုလ္(ရန္ကုန္) မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ တြင္ ဘဲြ႕ယူခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ အသက္ ၃၃ ႏွစ္သာရွိေသးကာ အိမ္ေထာင္ရွင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ သည္။ ကယ္ရီ ေကးခ်ား႐ုပ္ေျပာင္ပန္းခ်ီကို တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ေရး ဆဲြခဲ့ၿပီး ကာတြန္းသိန္းထြန္းဦး အမည္ျဖင့္ ကာတြန္းမ်ားလည္း ေရးဆဲြေနသူျဖစ္သည္။
သူ႔ကယ္ရီေကးခ်ား၊ ကာတြန္း၊ သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံမ်ားကို Forever အားကစားဂ်ာနယ္၊ ျမန္မာတုိင္းမ္ဂ်ာနယ္ ႏွင့္ တျခားမဂၢဇင္း ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေရးဆဲြေပးခဲ့ဖူး ၿပီး၊ Grand Royal ၀ီစကီအတြက္လည္း ေၾကာ္ျငာ႐ုပ္ေျပာင္ ေရးဆဲြေပး ဖူး ေၾကာင္းသိရသည္။ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္ရွိ ပန္းခ်ီျပခန္းတြင္လည္း ႐ုပ္ေျပာင္ပုံ ၁၅၀ ေက်ာ္ဆဲြျဖစ္ခဲ့ၿပီး သံအမတ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ႐ုပ္ေျပာင္ေရးဆဲြေပးခဲ့ေသးသည္။ သံ႐ုံးပဲြ၊ ပါတီ ပဲြ၊ ေမြးေန႔ပဲြမ်ားတြင္ ““၅ မိနစ္႐ုပ္ေျပာင္”” မ်ားကို သြားေရာက္ေရး ဆဲြရသူလည္းျဖစ္သည္။
““မဂၤလာေဆာင္ လက္ဖဲြ႕အတြက္ဒီဇုိင္းေတြအပ္ၾကတယ္။ ႏုိင္ငံျခားျပန္မယ့္ သူေတြလက္ေဆာင္ေပးခ်င္ သူေတြ အပ္တယ္။ ဟိုတယ္ေတြက လူ၀င္ေအာင္ ႐ုပ္ေျပာင္ေတြ ခ်ိတ္ဖို႔အပ္ၾကတယ္”” ဟု သူက ေရးဆဲြရမႈ တခ်ဳိ႕ ကိုရွင္း ျပသည္။
တခ်ဳိ႕သူမ်ားက သူတို႔ပုံအား ႐ုပ္ေျပာင္လြန္းသြားလွ်င္ မႀကိဳက္ ၾကေသာေၾကာင့္ ခ်စ္စရာေကာင္း ေအာင္၊ ကာတြန္းဆန္ေသာ ေရးဆဲြေပးရတာမ်ဳိးလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ““တစ္ခါတေလ အေဖက သမီးေမြးေန႔အတြက္ ႐ုပ္ေျပာင္အပ္တယ္။ ဆဲြၿပီးတဲ့ အခါက်မွ သမီးက မႀကိဳက္တာမ်ဳိးလည္း ႀကံဳ ရပါတယ္”” ဟု သူက ရယ္ေမာရင္းေျပာလာသည္။ ထိုေၾကာင့္ ““ခပ္ျပင္းျပင္း လား၊ ကာတြန္းလိုလား၊ ခ်စ္စရာေကာင္းေအာင္လား”” ဟု ႀကိဳတင္ေမးၿပီးမွ ေရးဆဲြေပးသျဖင့္ ျပန္ျပင္ရသည့္ပုံမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
စုေပါင္းကာတြန္း ေပါင္းခ်ဳပ္ ၆ အုပ္ခန္႔တြင္ ကာတြန္းသိန္းထြန္းဦး အမည္ျဖင့္ သူကပါ၀င္ခဲ့ သည္။ ကယ္ရီေကးခ်ား ႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ ဟာသစာအုပ္ေလး တစ္အုပ္ထုတ္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း လည္း သူ႔စိတ္ကူးကို ေျပာျပသည္။
သူကငယ္ငယ္ကတည္းက ကာတြန္းပုံေတြကူးဆဲြျခင္းျဖင့္ ၀ါသနာကိုပ်ဳိးေထာင္ခဲ့သူျဖစ္ သည္။ ေက်ာင္းပန္းခ်ီျပပဲြ ေတြ ၀င္ၿပိဳင္သည္။ လူပုံေတြၾကည့္ဆဲြေလ့က်င့္သည္။
““ငါးတန္းေက်ာင္းသား ေလာက္တုန္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပုံတို႔၊ ရွင္ဥပဂုတၱပုံ၊ ဘုရားပုံတို႔ကို ေဘာလ္ပင္ေလးနဲ႔ ဆဲြၿပီး သူငယ္ခ်င္းေတြကိုငါးက်ပ္နဲ႔ ျပန္ေရာင္း စားတာ”” ဟု သူငယ္စဥ္ကအ ေၾကာင္းေလး ကို ၿပံဳး၍ေျပာသည္။ ကယ္ရီေကးခ်ားပညာကို စတင္ ေလ့လာစဥ္က တုိင္းမ္မဂၢဇင္းႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံျခား စာအုပ္မ်ား မွ ပုံမ်ားကို ကူးဆဲြ ေလ့က်င့္ခဲ့ရသည္ဟု သူကေျပာသည္။ ကယ္ရီေကးခ်ား ႐ုပ္ေျပာင္ ေရးဆဲြရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆဲြခံရ သူ ေရာ၊ ကုိယ္တုိင္ပါ ေပ်ာ္ရသည့္အတြက္ ေက်နပ္ပါေၾကာင္း သူကဆုိသည္။ လူေတြ မွာ တစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိး ထူးျခား ခ်က္ေလး ေတြ ရွိတတ္ၾကေသာ ေၾကာင့္ လူတုိင္းနီးပါးကို ႐ုပ္ေျပာင္ ေရးဆဲြခ်င္ေသာ ဆႏၵကသူ႔မွာရွိသည္။
““လူတစ္ေယာက္ကို ၾကည့္လုိက္တာနဲ႔ မ်က္စိထဲမွာ ႐ုပ္ေျပာင္လို႔ျမင္မိတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျမင္မိတာက မ်ားတယ္”” ဟု သူကေျပာသည္။ ““သူမ်ားေတြေတာ့ ဘယ္လိုေတြးလဲ မသိဘူး။ ကယ္ရီေကးခ်ား ဆဲြတဲ့သူဟာ ခႏၶာေဗဒကို ကၽြမ္းက်င္ရမယ္။ နည္းနည္းေတာ့ သိရမယ္ေပါ့။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ ကေလးကို အမႊန္းတင္ၿပီး ဆဲြေပးရတာပါ”” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
““ရယ္ေသာသူမ်ား”” ႐ုပ္ေျပာင္ျပပဲြတြင္ ပန္းခ်ီ၀သုန္၊ ကာတြန္းတာရာ၊ ကာတြန္းစိုးေသာ္တာ၊ ခ်စ္သုေ၀၊ ေဒးဗစ္ဘက္ခမ္း၊ အုိဘားမား၊ မစၥတာဘင္းစေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သူ၏ ရင္းႏွီး ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ရယ္ေမာေနေသာ မူရင္းပုံမ်ားကို ႐ုပ္ေျပာင္ပန္းခ်ီအျဖစ္ ေရးဆဲြျပသခဲ့သည္။ ႐ုပ္ပုံမ်ားမွာ ၁၅ လက္မx ၂၀ လက္မ အရြယ္အစားမ်ားျဖစ္ၿပီး ေရေဆးျဖင့္ ေရးဆဲြထားကာ ျပပဲြအတြက္ ပန္းခ်ီကား ၂၀ အား ႏွစ္ လအခ်ိန္ယူခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ကယ္ရီေကးခ်ားျပပဲြမ်ား နည္းပါးေသာ္လည္း ေသခ်ာစြာ ေလ့က်င့္၊ ေလ့လာႏုိင္သူမ်ားရွိလွ်င္ေတာ့ က်ယ္ျပန္႔လာ လိမ့္မည္ ဟု သူေတြးထင္မိေၾကာင္း သိရ သည္။
““ကိုယ္၀ါသနာပါတာေတာ့ ေတာက္ေလွ်ာက္ လုပ္သြား မွာပဲ။ တစ္ႏွစ္တစ္ပဲြ ျပကိုျပမွာပါ။ ေနာက္ႏွစ္ ဒီထက္က႑စုံလာမွာပါ”” ဟု သူ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကိုလည္း ခုိင္မာစြာေျပာလာသည္။ ကိုသိန္းထြန္းဦးက ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဦးေဆာင္ သူျဖစ္သည္။ Children Future အမည္ျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြ မ်ားကို စုစည္းကာ မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္၍ ပဲြေလးမ်ားလုပ္ျဖစ္သည္မွာ ေလးႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ ဟုသိရသည္။
ကယ္ရီေကးခ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူ႔မွာ စိတ္ကူးေတြ အမ်ားႀကီးရွိသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ခ်စ္စဖြယ္ ပုံစံမ်ားကို ႐ုပ္ေျပာင္ဆဲြမည္။ လူတင္မက တိရစၦာန္မ်ား တြင္လည္း ရယ္ေမာစရာအကြက္မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ တိရစၦာန္႐ုပ္ေျပာင္မ်ား လည္း ဆဲြမည္။ ၀ါသနာပါေသာ ေအာက္ဒိုးေရးျခင္းကိုလည္း မျပတ္လုပ္ေနမည္။ ကယ္ရီေကးခ်ားပန္းခ်ီကို ေနရာအႏွံ႔က နားလည္ၾကေစရန္ နယ္လွည့္၍ လုိက္ဆဲြမည္ ဟု လည္း သူစိတ္ကူးသည္။
ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္သူက ကယ္ရီေကးခ်ားပုံတူ မ်ားဆဲြၿပီး လူေတြကို သူတို႔၏ ဧည့္ခန္းတြင္ ခ်ိတ္ဆဲြထားေစခ်င္သည္။ ““လူေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ အတည္ အခန္႔ပုံေတြပဲ သိမ္းထားၾကတာ မ်ားတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ရယ္စရာပုံေတြ ကို ေသသာသြားတယ္။ မျမင္သြား ၾကဘူး”” ဟု သူက ထင္ျမင္ထား သည္။ သူ႔အား ကယ္ရီေကးခ်ား ေရးဆဲြေပးရန္ ယခင္က ႏုိင္ငံျခားသားအမ်ားစု သာ ပုံအပ္မ်ားခဲ့ရာမွ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာမ်ားပါ အပ္လာၾကေၾကာင္း သိရသည္။
““ဒီပဲြမွာလည္း ျမန္မာတစ္ေယာက္က သူ႔ဧည့္ခန္းမွာထားဖို႔ ပုံႀကီးတစ္ပုံအပ္သြားတယ္။ ဒီလို ပုံေလး ေတြ အိမ္မွာ ရွိရင္ေတာ့လာ တဲ့ဧည့္သည္ေတြလည္း ၾကည့္ၿပီး ေပ်ာ္တာေပါ့”” ဟု သူကဆုိသည္။
ယခုျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ““ရယ္ေသာသူမ်ား”” ႐ုပ္ေျပာင္ပန္းခ်ီပဲြေလးအား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံၾကသည္ဟု သူက ယူဆထားသည္။ ထုိ႔အတြက္လည္း ကိုသိန္းထြန္းဦးက ေပ်ာ္သည္။
““ေပ်ာ္စရာေတာ့ ေကာင္း ပါတယ္”” ဟု သူက ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေျပာ ေလသည္။
7 DayNews ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(9)၊ အမွတ္(32)။

About ဥကၠာကိုကို(သံတြဲ)

ဥကၠာကိုကို(သံတြဲ) has written 30 post in this Website..

   Send article as PDF