https://i2.wp.com/popularmyanmar.com/mpaper/wp-content/uploads/2010/11/NDF-300x201.jpg?resize=300%2C201
ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္သို႔ မၾကာမီ ေရာက္ေတာ့မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ပါတီမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး က မၾကာမီကုန္ဆံုးေတာ့မည္။ ပါတီမ်ား၏ အသက္က မ်ားေသာ အားျဖင့္ လသားအရြယ္၊ ေသြးႏု သားႏု၊ စည္း႐ံုးေရးကာလက သိပ္ ေတာ့မရွိလွ။ စည္း႐ံုးေရးသည္ ေရြး ေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဆက္ စပ္မႈရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေရးေက်နပ္အားရမႈရွိ မရွိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ျပန္လည္တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဦးေမာင္ေအးဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)
ရန္ကုန္တိုင္းစည္း႐ံုးေရးမွဴး

စည္း႐ံုးေရးအတြက္ အားရမႈ ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အရင္က ျပည္သူလူထုမွာ အ ေၾကာက္တရားေတြရွိေနတယ္။ ႏိုင္ငံ ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာရြက္ စာတမ္း ေတြ႕ရင္ ေၾကာက္ေနၾကတာ။ အခုေတာ့ ပါတီေတြကေန ကား ေတြနဲ႔ ေနရာတကာေတြ႕ေနတာ ေတာ့ သူတို႔ဒါေတြလုပ္ေနက်ၿပီ လားေပါ့။ စိတ္ပါဝင္စားေမးတယ္။ ေဆြးေႏြးတယ္။ ျပည္သူမွာ ႏိုင္ငံ ေရးအသိေတြရွိဖို႕လုပ္ေနတယ္ဆို တာ သေဘာေပါက္လာၾကၿပီ။ ဒါက ေအာင္ျမင္မႈပဲေလ။
ေနာက္ ေအာင္ႏိုင္ေရးစည္း႐ံုး မႈကေတာ့ အခ်ိန္အကန္႕အသတ္  ေတြ၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲေတြနဲ႕ ဆိုေတာ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုပဲရွိ တာေပါ့။ အခုပဲ ဘယ္ေန႕ေနာက္ဆံုး ဆိုၿပီး သတ္မွတ္လိုက္ေတာ့ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းေတြအားလံုး ကိုယ့္ ေနရာမွာ အဆင္ေျပသလို လုပ္ေန ရတာေပါ့။ တခ်ိဳ႕ဆို ပါတီဗဟိုကို ေတာင္အေၾကာင္းမၾကားႏုိင္ဘူး။ သူတို႕ကား ရတဲ့ရက္၊ ရွိတဲ့ေငြေၾကး ေလးနဲ႕ လုပ္ေနရတာ။ အဲဒီမွာ အ ခက္အခဲရွိေပမယ့္ ျပည္သူကို ႏိုင္ငံ ေရးအသိေပးႏိုင္မႈမွာ အားရမႈရွိပါ တယ္။

ေဒါက္တာစိုးလြင္(ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္၊
တစ္သီးပုဂၢလျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း)

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးမွာ ရာႏႈန္း အားျဖင့္ ေျပာရရင္ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ ေက်နပ္အားရမႈရွိပါတယ္။ အႀကိမ္ ၃ဝ ေလာက္ ကြင္းဆင္း ၿပီးခဲ့ၿပီ။ ပြဲႀကီးဆိုရင္ ၅ ပြဲေလာက္ ပါတယ္။ လူဦးေရ ၇ဝဝ-၈ဝဝ ေလာက္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက စိတ္ေတြ မေပ်ာက္တာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ဘက္က အားစိုက္ၿပီး ရွင္းျပရၿပီး ေမးျမန္းေဆြးေႏြးတာေတြ ကို အမ်ားႀကီးလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ လက္ရွိ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္မွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပါတီရယ္၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီနဲ႕ ကြၽန္ ေတာ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးရန္ေက်ာ္
(ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တစ္သီး ပုဂၢလျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း)
အားရေက်နပ္မႈရယ္လို႕ေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ ေအာင္ေတာ့ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ေနပါ တယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေႏြးေထြး တဲ့ ႀကိဳဆိုမႈကိုလည္း ရရွိပါတယ္။ တစ္သီးပုဂၢလဆိုတဲ့အတိုင္း တစ္ ေယာက္တည္းလုပ္ရတာေၾကာင့္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ကို စဥ္းစားဖို႕ အခ်ိန္မေပးႏိုင္သေလာက္ ကို လူထုနဲ႔ ထိေတြ႕ဖို႕ ႀကိဳးစားေန ရတာပါ။

ဦးထြန္းေရႊ (နာယက)ဝံသာႏုNLD ပါတီ
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးနဲ႕ ပတ္ သက္ၿပီး ဒီေန႔ထိ လုပ္ခဲ့တဲ့အေပၚ မွာ ေက်နပ္မႈရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည့္ စံုလံုေလာက္မႈမရွိဘူး။ မရွိတဲ့အ တြက္ အဘတို႕ အမ်ားဆံုးအားကိုး တာက မီဒီယာပဲ။ အဘတို႕ရဲ႕ ရပ္ တည္ခ်က္ကို တစ္လအတြင္းမွာ ေျပာဖို႔ မျပည့္စံုဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ မီဒီယာေပၚပဲ တက္ေျပာေနရတာ။ လြတ္လပ္ တရားမွ်တတဲ့ ေရြး ေကာက္ပြဲ ျဖစ္ဖို႕က မီဒီယာက အဓိက ပဲ။
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတဲ့ေနရာမွာ ေက်နပ္မႈကေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ တုံ႕ျပန္မႈပဲ။ ဒီေန႕အထိ ေဖာ္ေဆာင္ လိုက္တဲ့စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈ၊ အဲဒီအ တြက္ ေက်နပ္တယ္။ မေက်နပ္ပ တာကေတာ့ ေအာက္ေျခပိုင္းမွာ နားလည္မႈလြဲေနတာေလးေတြရွိ တယ္။ ဒါကို စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ လုပ္ ရဦးမယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္သူ႕ကို ဦးတည္ တိုက္ရမယ္လို႔ သေဘာမထားဘူး။ အားလံုးဟာ ယွဥ္ဘက္ပဲသေဘာ ထားတယ္။ တန္းတူရည္တူ ယွဥ္ ခ်င္တယ္။
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကေတာ့ ဒီ ေန႔အထိ ေက်နပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မျပည့္စံုေသးဘူး။ ဆက္လုပ္ဦးမယ္။ အဘတို႕ရဲ႕ ရပ္တည္ ခ်က္ကို ျပည္သူေတြ သိေစခ်င္တာ ပဲ။

ဦးခင္ေမာင္ေဆြ(ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္)
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု

ျပည္သူေတြရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈက အင္မတန္ ေက်နပ္စရာေကာင္းပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕နယ္ေတြက စည္း႐ံုးေရးေတြကေန တစ္ဆင့္ ျပန္ ၾကားတာလည္း အားရစရာေကာင္း ပါတယ္။ ဂန္႕ေဂါ၊ ေတာင္တြင္း ႀကီး၊ မႏၲေလး၊ မိုးကုတ္၊ ရန္ကုန္ ျပန္ၾကားရတာေတြက အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္က ေျမာက္ဥကၠလာကို စည္း႐ံုးေရး ဆင္းတာ။ ဒီပါတီကိုပဲ မဲထည့္ မယ္ဆိုၿပီး ေျပာၾကတယ္။ ေနာက္ အခု ရက္ပိုင္းမွာပဲ ရန္ကုန္မွာ စည္း ႐ံုးေရးဆင္းေတာ့ လူငယ္ေတြက ခေမာက္ေတြေဆာင္းၿပီး သြားၾက တာ။ မဲထည့္ဖို႔ပါတီရွိၿပီဆိုၿပီး ေျပာ ေနၾကတာ အားရမႈရွိပါတယ္။

ဦးဘတင့္ေဆြ(ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊
တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း)

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျပည္သူလူ ထုကို အခုမွ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြက တည္းက ပညာေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးေတြၾကားမွာ တိုက္႐ိုက္ ထိေတြ႕ ဆက္ခံခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိလည္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ထိေတြ႕ေနပါတယ္။ မသိေသးတဲ့ မိတ္ေဆြေတြကိုလည္း မိတ္ဆက္၊ သိတဲ့သူေတြကိုလည္း အက်ိဳး သင့္အ ေၾကာင္းသင့္ေတြ႕ဆံုေဟာ ေျပာေနရတဲ့သေဘာပါ။ စည္း႐ံုးေရး ကာလ တိုးေပးလို႔လည္း အေျပာင္း အလဲ တစ္ခုျဖစ္မသြားပါဘူး။ ျဖည္းျဖည္း လုပ္ ရမွာနဲ႔၊ ျမန္ျမန္ လုပ္ရတာပဲရွိပါတယ္။ လူထုက လည္း စိတ္ဝင္စားတဲ့လူ ရွိသလို ဘာသိဘာသာေနတာေတြ လည္း ရွိပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စည္း႐ံုးေရးမွာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ ေက်နပ္မႈရွိပါတယ္။ ရာႏႈန္းအားျဖင့္ ေတာ့ ေျပာလို႔မတတ္သာပါဘူး။
ေပၚပ်ဴလာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕

ဂ်စ္စူ

About ဂ်စ္စူ

has written 258 post in this Website..

စိတ္ဆတ္တယ္ အေၾကြးမဆပ္ဘူး

   Send article as PDF