နည္းပညာ (Technology)

ဒီေန႕ေခတ္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြအထိျဖစ္လာတဲ့ လူသားေတြဟာ ေက်ာက္ေခတ္၊ ေၾကးေခတ္၊ သံေခတ္၊ အႏုျမဴေခတ္ နဲ႕ အင္တာနက္ေခတ္မ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာဆိုတာက အသြားႏွစ္ဘက္ပါတဲ့ ဓါးမ်ားလိုပါပဲ။
ေကာင္းတဲ့ဘက္ရွိသလို၊ ဆိုးတဲ့ဘက္လည္းရွိပါတယ္။ ေက်ာက္ေခတ္ကလူေတြဟာ ေက်ာက္လက္နက္ပစၥည္းေတြကိုလုပ္တဲ့ေနရာမွာ မိမိစားေသာက္လိုတဲ့အစားအစာအသီးအႏွံေတြကို ျဖတ္ဖို႕၊ ထုဖို႕ သံုးစြဲသလို မိမိရဲ႕ ရန္သူမ်ားကို တိုက္ခိုက္တဲ့ေနရာ
မွာလည္းသံုးပါတယ္။ လူသားေတြဟာနည္းပညာကို အစဥ္တစိုက္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ခဲ့တဲ့ေနရာမွာ ေကာင္းတဲ့ဘက္မွာ သံုးဖို႕ရယ္၊ ကာကြယ္တဲ့အခ်ိန္နဲ႕ တိုက္ခိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အသံုးျပဳဖို႕ရယ္ ဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ သူတပါးရဲ႕ ႏုိပ္စက္မႈကိုမခံရ
ေအာင္လဲနည္းပညာေတြတီထြင္ရတယ္။ သူတစ္ပါးကိုတိုက္ခိုက္ဖို႕ဆိုရင္လဲနည္းပညာေတြတီထြင္ရပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ပဲတီထြင္လာခဲ့ၾကတာ အခုေရာက္ေနတဲ့ အင္တာနက္ေခတ္ အထိပါပဲ။ ရပ္သြားတယ္ဆိုတာမရွိပါဘူး။

နည္းပညာေတြဟာ လူသားေတြကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစသလို၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြအားလံုးကို ပ်က္သံုးသြားေစႏိုင္တာကလည္း နည္းပညာပဲျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးဟာ လူသားေတြအတြက္ ၾကံဳ႕ သြားသလုိျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာ
အကူအညီနဲ႕ လူသားေတြဟာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈေတြတိုးလာပါတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ေ၀ေ၀းကို လြယ္လင့္တကူနဲ႕သြားလာႏိုင္တယ္။ သိတာေတြပိုမ်ားလာပါတယ္။ ဒါကေတာ့ နည္းပညာရဲ႕ေကာင္းတဲ့ဘက္ပါပဲ။ တကယ္ေတာ့လူသားေတြဟာ နည္းပညာနဲ႕
ကင္းကြာလို႕မရပါဘူး။ နည္းပညာနဲ႕ ကင္းကြာသူေတြဟာ ဒီကေန႕ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအလြန္ျပင္းထန္လာခ်ိန္မွာ က်န္ရစ္ေနခဲ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

လူသားေတြရဲ႕ ဘ၀ကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့တဲ့အေျပာင္းအလဲႀကီးေတြထဲမွာ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊စပိန္၊ ေပၚတူဂီ၊  အီတလီ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းခရီးသြားၾကျခင္းကေနစရာမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ
ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသြားလာျခင္းနည္းပညာကို ကြၽမ္းက်င္လာၾကခ်ိန္မွာ  တစ္ကမၻာ လံုးကို လွည့္လည္သြားလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလိုခရီးသြားျခင္းက ကမၻာႀကီးရဲ႕ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာေတြရွိသလဲဆိုတာကို ပိုသိလာၾကတယ္။ ဒါေတြကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္
နည္းအမ်ိဳးမ်ိုးနဲ႕ က်ိဳးပမ္းၾကေတာ့တာပါပဲ။ အစပိုင္းမွာေတာ့ေဒသခံေတြနဲ႕ တိုက္ခိုက္ၾကတာသိပ္မကြာေသးပါ။ ၁၇ ရာစုုႏွစ္မွာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ စက္မႈေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးႀကီးစျဖစ္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ အလြန္ကြာျခားလာပါတယ္။ စက္ေသနတ္ေတြ
စေပၚလာတာနဲ႕ အာရွ၊ အာဖရိက၊ အေမရိက၊ ၾသစေတးလွ် ေဒသေတြမွာေနထိုင္သူေတြအားလံုးဟာ ဥေရာပႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ၊ အျပဳခံဘ၀ကိုေရာက္သြြားခဲ့ရတာပါပဲ။ ပထမဆံုး ကမၻာျပဳစနစ္ (Globalization) က စက္ေသနတ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယ ကမၻာျပဳစနစ္ကေတာ့ မီးရထားမ်ားကို တီထြင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မီးရထားမ်ားကို တီထြင္ႏိုင္တာနဲ႕ လူသားေတြဟာ တစ္ေနရာကတစ္ေနရာကိ လြယ္လင့္တကူသြားလာႏိုင္သလိုႇ၊ ကုန္စည္ပစၥည္းေတြကိုလည္း ေစ်းႏႈန္ခ်ိဳခ်ိုသာသာနဲ႕ပို႕ေဆာင္
ေပးႏိုင္လာပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာ့ နည္းပညာေတြဟာ တဟုန္ထိုးတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါတယ္။ အထူသျဖင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမွာ တယ္လီဖုန္း၊ ေၾကးနန္း၊ ဖက္စ္မ်ားမွ သည္ ယခု ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္အင္တာနက္မ်ားအထိတိုးတက္လာ
ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာေျပာင္းလဲလာတာနဲ႕အမွ် လူသားေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈဘ၀ပံုစံေတြပါ ေျပာင္းမွရပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ Information Technology ကို မျဖစ္မေနသံုးစြဲတတ္မွ ရပါေတာ့မယ္။ မသံုးတတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ Digital Divide
လို႕ေခၚတဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ခံစားၾကရမွာျဖစပါတယ္။

ဒီေန႕ေခတ္ ကမၻာျပဳစနစ္ကေတာ့ Internet ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႕ေခတ္လူသားမ်ားဟာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ အင္တာနက္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳတတ္ဖို႕ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးယခင္ကလူသားေတြဟာ ခရီးသြားလာရတာ
ခက္ခဲျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္းေတြေၾကာင့္တစ္ေနရာမွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အေၾကာင္းကို တစ္ေနရာကသိဖို႕ သိပ္မလြယ္ပါဘူး။ အတတ္ပညာတစ္ခုကို ေလ့လာရာမွာလည္းမလြယ္ကူပါဘူး။  ဒါေပမဲ့ ဒီေန႕ေခတ္မွာေတာ့ လူေတြဟာ ပိုသိလာၾကပါၿပီ။
သိတာေတြဟာမ်ားလြန္းလို႕ေပါက္ကြဲေတာ့မယ့္ အဆင့္ကိုေတာင္ေရာက္လာၾကပါတယ္။

၁၈ ရာစုႏွစ္ေလာက္က အဂၤလန္ႏုိင္ငံရဲ႕ စုစုေပါင္းထုတ္ကုန္တန္ဘုိး (GDP) ကိုေနာက္ထပ္ တစ္၀က္ေလာက္တိုးတက္ဖို႕ (ေနာက္ထပ္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း)ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေလာက္ၾကာပါတယ္။ဒါေပမဲ့ အခုေခတ္မွာ နည္းပညာအရအလြန္လွ်င္ျမန္စြာေျပာင္း
လဲလာတဲ့ အိႏၵယနဲ႕ တရုတ္ႏိုင္ငံေတြဟာ ႏွစေပါင္း ၂၀ ေလာက္ပါပဲ ေနာက္ထပ္တစ္၀က္တုိးတက္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ တိုးတက္မႈႏႈန္း အလြန္ျမန္ဆန္လာတာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ လူသားမ်ားဟာ Information
Technology ျဖစ္တဲ့ Computer နဲ႕ အင္တာနက္ေတြကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်တတ္ရန္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားအပ္ပါသည္။

About asiamasters

Khin Maung Lwin has written 78 post in this Website..

I'm interested to change for the better of Myanmar people. I value income, knowledge, strength, technology and humanity.

   Send article as PDF