သံသရာစက္ဝန္း


ဒီတခါေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားၾကားမွာ ေရပန္းစားတဲ့ ပ႗ိစၥသမုပၸါဒ္စက္ဝန္း တရားေတာ္ကုိ သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ၾကီး ေျပာတဲ့အတုိင္း တင္ျပပါ့မယ္။ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး ေဟာခဲ့တဲ့ နည္းကေတာ့ ပညာရွိမ်ား တရားစာေပနဲ႕ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္သူမ်ား အတြက္ လုိ႕ မွတ္ယူႏုိင္ျပီး သဲအင္းဂူနည္းကေတာ့ စာနဲ႕ေဝးတဲ့ လက္ေတြ႕ ပုိအားသန္သူမ်ားအတြက္ လိုရင္းတိုရွင္းလုိ႕ အလြယ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ ပါတယ္။ စာလုိေျပာရင္ေတာ့ အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ဇာတိ ရုပ္နာမ္ သခၤါရ စသျဖင့္ အစဥ္လုိက္ ေၾကာင္းက်ိဳးစပ္ဆက္မႈေတြနဲ႕ပါ။ အလြယ္နည္း မွာေတာ့ သိမႈနာမ္ကေလးက ပ႗ိစၥသမုပၸါဒ္ လည္တာပါ။ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး တုိက္ဆုိင္လုိ႕ျဖစ္ရတဲ့ ခံစားမႈ ေဝဒနာအေပၚမွာ ငါဆုိတဲ့ စြဲလန္းျခင္း ေၾကာင့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန စတဲ့ အကုသုိလ္ ဥပါဒါန္တရားေတြျဖစ္ျပီး ေသခါနီး စုေတစိတ္ခ်ိန္မွာ ျပိတၱာခႏၶာ ၊ ငရဲခႏၶာ၊ တိရိစာၦန္ခႏၶာ ေတြရ၊ ဒီေတာ့ အပၸါယ္ေလးဘုံမွာ သက္ဆုိင္ရာ ရုပ္နာမ္ေတြနဲ႕ ဇာတိျဖစ္ၾက ပ်က္ၾက နဲ႕ အဆုံးအစမရွိ ဓမၼစက္ဝန္းၾကီး လည္ပါေတာ့တယ္။
ဒီေနရာမွာၾကံဳလုိ႕ ဂ်ပန္ဇင္ဗုဒၶဘာသာ သင္ၾကားခ်က္တခုကို ေကာက္ႏုတ္ပါရေစ။ သီလရွင္ တပါးဟာ လသာညတခုမွာ ႏွီးေရပုံးနဲ႕ ေရခပ္လာတုန္း လမ္းမွာႏွီးပတ္ေျပ ပုံးဖင္ပြင့္ျပီး ေရေတြအကုန္ ထြက္ၾကကုန္ပါတယ္။ ေရလည္းကုန္ေရာ ပုံးထဲမွာ ေပၚေနတဲ့လလည္းေပ်ာက္ သီလရွင္ၾကီး လည္း ညဏ္အလင္းပြင့္သြားပါသတဲ့။ အဲဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ရွိျခင္းမရွိျခင္း၊ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း ပရမတ္သစၥာတရားကုိ ရည္ညႊန္းတယ္လုိ႕ ခံစားမိ ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႕ေျပာေနတဲ့ ေကာင္းတယ္ဆုိးတယ္၊ ေခ်ာတယ္လွတယ္၊ နာတယ္ကုိက္တယ္ ဆုိတာ ရွိတယ္လည္း မဟုတ္ မရွိတယ္ လည္း မဟုတ္၊ ျဖစ္တယ္လည္း မဟုတ္ ပ်က္တယ္လည္းမဟုတ္၊ ရွိလုိက္မရွိလုိက္ ျဖစ္လုိက္ပ်က္လုိက္ အစဥ္ေျပာင္းလဲျခင္း သခၤါရသေဘာသာ ရွိပါတယ္။ အလွဴတခုကုိျပဳလုိ႕ စိတ္ေကာင္းဝင္လုိက္ စိတ္ရုိင္းဝင္လုိက္ ေမ့သြားလုိက္ ျပန္သတိရလုိက္ ျဖစ္လုိက္ပ်က္လုိက္ သေဘာတရားသာ ရွိပါတယ္။ နာမ္သည္ ဇာတိတရားကုိ ျဖစ္ေစေသာ တရားခံလုိ႕ ေျပာရမွာပါ။
ရုပ္တရားေတြျဖစ္တဲ့ ဥပမာ- အဆင္းပသာဒရုပ္နဲ႕ အျမင္ရုပ္တို႕မွာ သိမႈခံစားမႈသေဘာ မရွိ၊ အဆင္းရုပ္ကလည္း ျဖစ္ျပီးပ်က္တဲ့သေဘာ၊ အျမင္ရုပ္ကလည္း ျမင္တတ္တဲ့ သေဘာပဲရွိပါတယ္။ သိမႈ နာမ္ကေနျပီး ေယာက်္ား မိန္းမ ေမႊးတယ္ နံတယ္ ေကာင္းတယ္ ဆုိးတယ္ စသျဖင့္ မရွိတဲ့ပညတ္ခ်က္ ေတြတင္လိုက္လို႕ အကုသိုလ္စိတ္ေတြ ျဖစ္ျပီး ခႏၶာအစဥ္လည္ရတာပါ။ တကယ္သိရမွာ ျဖစ္ျပီးပ်က္ သြားတဲ့သေဘာ၊ ဘယ္ေတာ့မွမဆုံးမဲ့ ရုပ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ နာမ္၏ခံစားျခင္း သခၤါရသေဘာကိုပါ။ မရွိတဲ့ စိတ္ေတြကေန လြတ္ေျမာက္သြားရင္ ကာလဝိမုတၱိ စိတ္က်ျပီး ေသာတၱာပတၱိဖိုလ္ အရသာ ခံစားႏုိင္ ၾကပါတယ္။ စိတ္က်ပုံ ဆုိတာကလည္း တခဏ၊ မၾကာခဏနဲ႕ အျမဲထာဝရ ဆုိျပီးသုံးမ်ိဳးရွိလုိ႕ အဲဒီလုိ စိတ္ေပၚတုိင္း အရိယာျဖစ္ျပီလုိ႕ေတာ့ မယူဆႏုိင္၊ ဒါေပမဲ့ ခဏျဖစ္ရင္ ခဏျငိမ္းမယ္၊ အျမဲျဖစ္ရင္ အျမဲ ေအးျငိမ္းမယ္။ အနည္းဆုံးေတာ့ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ကို သူမ်ားေျပာမဟုတ္ ကုိယ္တုိင္ခံစားရလုိ႕ ယုံၾကည္မႈ သဒၵါတက္ျပီး ဆထက္တပုိး အားထုတ္ ႏုိင္ၾကပါလိမ့္မယ္။
ရႈမွတ္သူဟာ ေဖာက္ျပန္တဲ့ ေဝဒနာေပၚတုိင္း အဝိဇၨာ ခံစားမႈေတြျဖစ္တဲ့ နာတယ္၊ က်င္တယ္၊ အေကာင္း၊ အဆုိး၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ စတာေတြကို ဖယ္ျပီး ေဖာက္ျပန္တဲ့ ရုပ္ေဝဒနာရယ္လုိ႕ ပညာနဲ႕ သိရပါမယ္။ ေဝဒနာမွာ အျပင္ရုပ္နဲ႕အတြင္းရုပ္ တုိက္ဆုိင္လုိ႕ျဖစ္တဲ့ ဖႆေဝဒနာ (ဥပမာ မိန္းမရုပ္နဲ႕ အျမင္ရုပ္) နဲ႕ ခႏၶာအတြင္းက ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ျပန္လုိ႕ျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ ဆုိျပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိ ဝိဇၨာပညတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ရုပ္ေဖာက္ျပန္လုိ႕ျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာလို႕ ေျပာင္းမွတ္ေနႏုိင္ရင္ လည္ေနတဲ့ ပ႗ိစၥသမုပၸါဒ္ စက္ဝန္းရပ္လုိ႕ သြားပါတယ္။ ရပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေသခဲ့ရင္ ကုသိုလ္စိတ္နဲ႕ မုိလို႕ သုဂတိဘုံကုိ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ မလြတ္ေသးလုိ႕ နိဗၺာန္ကုိေတာ့ မေရာက္ေသးပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ရပ္တာကေန လြတ္ေအာင္ ရႈမွတ္ေနတဲ့ ေဝဒနာဆုိတဲ့ ပညတ္ခ်က္ကို သိမႈသေဘာ နာမ္အျဖစ္သို႕ ေျပာင္းရပါတယ္။ ရုပ္သက္သက္ကုိ၌မွာ ခံစားျခင္း သေဘာမရွိ၊ နာမ္ကလိုက္သိေနတာ ေဝဒနာသည္နာမ္လုိ႕ ခံစားမႈကို ေျပာင္းရပါတယ္။ ရုပ္နဲ႕နာမ္သည္ ခြဲလုိ႕ရေကာင္းေသာ အရာမဟုတ္၊ နာမ္ၾကီးပဲ သက္သက္ မတည္ႏုိင္၊ ေတြးတယ္ဆုိတာ ကလည္း အခံဓမၼရုပ္ (ျပီးခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္) မရွိဘဲ မျဖစ္ႏုိင္၊ ရုပ္ပဲသက္သက္ တည္မယ္ဆုိလည္း အသုဘရုပ္ၾကီးျဖစ္လုိ႕ ပုပ္ပြယုိယြင္း သြားမယ္ဆုိတာ သိေနသင့္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ ဘာေၾကာင့္ ရုပ္ကျဖစ္တဲ့ ခံစားမႈေဝဒနာကုိ နာမ္ကုိေျပာင္းရသလဲဆုိတာ စိတ္ရွင္းသြားပါျပီ။
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကေတာ့ သိမႈနာမ္ကုိ မတည္ျမဲ၊ ခံစားျပီး ပ်က္တယ္လုိ႕ ဝိဇၨာပညတ္ခ်က္ အျဖစ္ကို ေျပာင္းလုိက္ျခင္းပါပဲ။ ျပန္ခ်ဳပ္ရရင္ ရုပ္ေဖာက္ျပန္လုိ႕ ေဝဒနာျဖစ္တယ္၊ ေဝဒနာသည္နာမ္၊ ခံစားျပီးပ်က္ဆုိတဲ့ ျဖစ္စဥ္ပါ။ စိတ္ကေလးက အျမဲတည္သြားႏုိင္ရင္ နာမ္ခ်ဳပ္လုိ႕ ေဖာက္ျပန္မႈ ေဝဒနာ တုိင္းဟာ ရုပ္ဓမၼ နာမ္ဓမၼ သခၤါရ ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္စဥ္သေဘာေလးမွ်သာ ရွိေတာ့ပါတယ္။ တနည္း ေပၚဆဲရုပ္ ေပၚဆဲနာမ္ ကုိပဲ စိတ္က်ျပီး ရုပ္ေဖာက္ျပန္တုိင္း နာမ္က ခံစားတယ္၊ ခံစားျပီးပ်က္တယ္ဆုိတဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္း ပစၥဳပၸန္ဆတ္ဆတ္ကေလး သေဘာ၌သာ ရုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါးစလုံး တည္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္တာပ်က္တာ အေကာင္းအဆုိး ခံစားတာ မရွိေတာ့ဘဲ သူ႕သေဘာသူေဆာင္ ေျပာင္းလဲျခင္း သခၤါရ သက္သက္ပဲ က်န္ကာ ဒုကၡေဝဒနာမရွိေတာ့၊ အကုသိုလ္ စိတ္ေစတသိက္ေတြ ခ်ဳပ္ျပီး ဝိမုတၱိကုသိုလ္ စိတ္ေတြခ်ည္းပဲျဖစ္လုိ႕ ေအာက္မဂ္ ဖုိလ္ကုိ အာရုံျပဳသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႕ ပ႗ိစၥသမုပၸါဒ္ တရားကို အလြယ္အားျဖင္ လည္ေစတာ နာမ္ေလးကလုိ႕ သိထားျပီး ႏွလုံးသြင္း မွန္မွန္ နဲ႕ ရႈမွတ္သြားရင္ လိုရာကုိ မပင္ပန္း မၾကာရွည္ဘဲ ေရာက္ႏုိင္လို႕ လက္ဆင့္ကမ္း ေဝမွ်လုိက္ပါရေစ။

အက်ယ္ေလ့လာလုိပါလွ်င္ www.theinngu.org ျဖစ္ျဖစ္ http://www.mediafire.com/kotseikkosit သြားဖုိ႕ တုိက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF