Rheumatoid Arthritis (RA)
ေသြးေလးဖက္နာေရာဂါ
ေသြးေလးဖက္နာေရာဂါသည္ နာတာရွည္ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါမ်ားထဲ တြင္ အျဖစ္အမ်ားဆုံး ေရာဂါျဖစ္သည္။ ၄င္းေရာဂါသည္ အဆစ္မ်ားကို ပ်က္စီး ကာေကာက္ေကြး ပုံပ်က္ေစသည့္အျပင္ အျခားခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ေနာင္လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ဘဲ အိပ္ယာ ေပၚလဲသည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ေရာဂါရွိေၾကာင္းဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ။
1. နံနက္အိပ္ယာထ လက္ဆစ္မ်ား တစ္နာရီထက္ ပိုရ်္ေတာင့္တင္းျခင္း
2. အဆစ္ ၃ခုႏွင့္အထက္ ေရာင္ရမ္းနာက်င္ျခင္း
3. လက္ဆစ္မ်ားေရာင္ရမ္းနာက်င္ျခင္း
4. ဘယ္ညာတစ္ျပိဳင္နက္ျဖစ္ျခင္း
5. အေရျပားေအာက္တြင္ အက်ိတ္ဖုေလးမ်ားထြက္ျခင္း
6. ေသြးစစ္ၾကည့္ရာတြင္ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ဓါတ္တစ္ခု Rheumatoid Factor ေတြ ့ရျခင္း
7. ဓါတ္မွန္တြင္ အရိုးစားေနေၾကာင္းေတြ ့ရျခင္း
8. အနည္းဆုံး ၆ပတ္ၾကာျဖစ္ပြားရမည္။
အထက္ပါအခ်က္မ်ားအနက္ ၄ခ်က္ႏွင့္အထက္ ရွိပါက RAေရာဂါရွိသည္ဟုယူဆရပါသည္။
အျခားခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာပါထိခိုက္တတ္ပါသလား။
 ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း၊ ေမာပန္းလြယ္ျခင္း၊ မၾကာခဏဖ်ားနာျခင္း
 ၾကြက္သားနွင့္အရိုးစု ၾကြက္သားမ်ားသိမ္လွီျခင္း၊အရိုးပြျခင္း
 ေသြး အားနည္းျခင္း ၊ေသြးဥမႊာမ်ားျခင္း
 မ်က္လုံး မ်က္ျဖဴလႊာေယာင္ရမ္းျခင္း
 ေသြးေၾကာ လက္ေခ်ာင္း ေျခေခ်ာင္းမ်ားရွိ ေသြးေၾကာမ်ားေရာင္ရမ္းျခငး္ အနာမ်ားျဖစ္ျခင္း
 ႏွလုံး အေပၚအေျမွးပါးႏွင့္ ၾကြက္သားမ်ားေရာင္ျခင္း ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း
 အဆုတ္ အလုံးအကိ်တ္ေပၚျခင္း ေရ၀င္ျခင္း ေလျပြန္ငယ္မ်ား ေလအိတ္ကေလးမ်ားေရာင္ျခင္း
 အာရံုေၾကာ လက္ဖ၀ါးအာရံုေၾကာညပ္ျခင္း
ခႏၶာကိုယ္၏ ဘယ္အဆစ္မ်ားတြင္ထိတတ္ပါသလဲ
တတိယအဆစ္ ၉၀-၉၅%
လက္ေကာက္၀တ္ ၈၀-၉၀%
ဒုတိယလက္ဆစ္ ၆၅-၉၀%
ဒူးဆစ္ ၆၀-၈၀%
တတိယေျခဆစ္ ၅၀-၉၀%
ေျခက်င္း၀တ္ ၅၀-၈၀%
ပုခုံး ၅၀-၆၀%
လည္ပင္းေၾကာရိုးဆစ္ ၄၀-၅၀%
တင္ပါးဆုံအဆစ္ ၄၀-၅၀%
တံေတာင္ဆစ္ ၄၀-၅၀%
ေမးရိုးအဆစ္ ၂၀-၃၀%

ASO ေလးဖက္နာပိုး ဓါတ္မ်ားျခင္းႏွင့္ဆိုင္ပါသလား။
မဆိုင္ပါ။ ASO မ်ားပါက ႏွလုံးႏွင့္တြဲျဖစ္တတ္ေသာ ပိုးေလးဖက္နာ Rheumatoid Fever ျဖစ္တတ္သည္။ သို ့ေသာ္ အဆစ္မေရာင္ဘဲ ASO တစ္ခုတည္းမ်ားလွ်င္ စိုးရိမ္စရာမရွိပါ။
ကုသနည္း
ထိေရာက္ေသာ ကုသမႈသည္ ေအာက္ပါဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည္။
အဆစ္နာက်င္ျခင္းမွ သက္သာေစရမည္၊
အဆစ္မ်ား ေကာက္ေကြးမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရမည္။
ေန ့စဥ္ပုံမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုပ္ႏိုင္ရမည္။
တခိ်ဳ ့ေဆးမ်ားသည္ ေရတိုတြင္ နာက်င္မႈ သက္သာေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ေကာက္ ေကြးမႈကို မကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း ၊ မ်က္ႏွာေဖာလာျခင္းတို ့ ျဖစ္တတ္သျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာ၀န္ ႏွင့္ တိုင္ပင္ျပီးမွ ကုသင့္သည္။
1. ပညာေပးျခင္း။
2. ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း နာက်င္ေသာ အဆစ္မ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္နည္းျဖင့္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳ လုပ္ျခင္း၊ အပူအေအး ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေထာက္အပ့ံ က်ိဳင္းေထာက္ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း။
3. အစားအစာ။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ေစျခင္း အဆီေလ်ာ့စားျခင္း
4. ေဆးေပးကုသျခင္း။ အဆစ္ေရာင္ျခင္းကိုသက္သာေစေသာ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး မ်ား NSAID ၊ စတီးရြိဳက္ေဆးမ်ား Steroid ၊ ဇီ၀ေဆးကုထုံးမ်ား Eternacept ။
5. အဆစ္အစားထုိးကုသေပးျခင္း။ါ္
ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းမႈကို ညႊန္ျပေသာ လကၡဏာမ်ား
 နံနက္ပိုင္းလက္ဆစ္မ်ား ေတာင့္တင္းမႈမွာ ၁၅ မိနစ္ခန့္သာ ရွိေတာ့ျခင္း
 ေမာပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို မရွိျခင္း
 အဆစ္ေရာင္ရမ္းမႈမရွိျခင္း
 ေသြးနီဥ အနည္က်ႏႈန္းနည္းသြားျခင္း ESR (အမ်ိဳးသမီး 30 mm/1st hr ၊ အမိ်ဳးသား- 20mm/1st hr ေအာက္တြင္ ရွိျခင္း။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္တို့ အနက္ ၄ခ်က္ ျပည့္စုံလွ်င္ ေရာဂါ သက္သာေပ်ာက္ကင္သည္ဟု ယူဆ ႏိုင္ပါသည္။
ေရာဂါသက္သာ ေပ်ာက္ကင္းမႈကို ဟန္ ့တားေသာ အခ်က္မ်ား
1. အသက္ၾကီးမွ ေရာဂါ စတင္ျဖစ္ျခင္း
2. အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္း
3. နာက်င္ေသာ အဆစ္အေရအတြက္မ်ားျခင္း
4. အဆစ္နာက်င္ ေရာင္ရမ္းျခင္းကို ကုသထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းျခင္း
သတိျပဳရန္ အခ်က္မ်ား
A. ေသြးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလးဖက္နာေရာဂါသည္ နာတာရွည္ေရာဂါျဖစ္သည္။
B. ေရာဂါသဘာ၀အရ သက္သာျခင္းႏွ္င့္ ေရာဂါျပန္လည္ ျပင္းထန္ျခင္းတလွည့္စီ ျဖစ္တတ္သည္။
C. ေရရွည္ကုသမႈမခံယူပါက အဆစ္မ်ားေကာက္ေကြးျပီး အိပ္ရာေပၚ လဲသည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
D. အကို္က္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားသုံးစြဲရံုႏွင့္ အဆစ္မ်ားေကာက္ေကြျခင္းကို မကာကြယ္ႏိုင္ပါ။
E. RA ေရာဂါဟု ဆရာ၀န္ကသတ္မွတ္ခ့ဲလွ်င္ လည္း အနည္းဆုံး ၂ႏွစ္ခန့္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္းေဆးကုသမႈခံယူရမည္။
F. Methotrexate Cyclophosphamide စသည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားေသာက္ေနလွ်င္ ကေလး ယူရ်္မရပါ။
G. ပရက္နီစလုံး -စတီးရြိဳက္ ေဆးမ်ားေေသာက္ထားလွ်င္ ဆရာ၀န္ကို ေျပာျပပါ။ ဖ်ားနာေသာ အခါ မိမိသေဘာျဖငိ့ ခ်က္ျခင္းမျဖတ္ရ။ ေသြးေပါင္ရုတ္တရက္က်တတ္ေသာ အႏၱရာယ္ ရွိသည္။
H. စတီးရြိဳက္ပါေသာေဆးမ်ားကို မိမိဖာသာသိရ်္ျဖစ္ေစ မသိရ်္ျဖစ္ေစ စြဲေသာက္ပါက မ်က္ႏွာမ်ား ေဖာလာျခငး္ ၊အရိုးမ်ားပြရ်္ က်ဳိးျခင္း၊ အစာအိမ္ေပါက္ျခင္း ၊ေရာဂါပိုး၀င္လြယ္ျခငး္ အႏၱရာယ္ မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ အဆစ္နာေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို ေၾကာ္ျငာေကာင္းတိုင္းမေသာက္ပါႏွင့္။

About AKKO

A K K O has written 50 post in this Website..

   Send article as PDF