ယခုစာရုိက္ေနခ်ိန္ ၃ နာရီတိတိမွာ ရန္ကုန္ျမိဴ႕၏ လပ္ကီး ဆဲဗင္း လဘက္ရည္ဆုိင္တဆုိင္တြင္
လူတစုေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေနႀကသည္။အေႀကာင္းအရာမွာ .. ဆည္ေျမာင္းဌာနမွ AE တဦးက သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေငြတုိးယူျပီး ဆည္ေျမာင္းဌာနမွကံထရုိက္လုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ကုိင္ျပီးညႊန္ခ်ဳပ္အားလည္းအိမ္တလုံးေဆာက္ေပးရေႀကာင္းသိရသည္။ အိမ္အတြက္သိန္း ၄၅၀ ၀င္ေနျပီျဖစ္သည္။ ျပႆနာမွာ ဆည္ေျမာင္းဌာနမွ project မ်ားရပ္နားလုိက္ျပီး ထုိ AE မွာလည္း အတုိးအရင္းမ်ားမေပးနိဳင္ေတာ႕သျဖင္႕ ေငြရွင္မ်ားကုိေခၚျပီးသူ႕အိမ္ကုိေရာင္းျပီးဆပ္မည္႕အေႀကာင္းရွင္းလင္းပြဲျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ထြက္ေျပးႀကျပီ။ အမ်ားသိျပီးသတိျပဳနိဳင္ႀကရန္တင္ျပရေပသည္။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.

   Send article as PDF