ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ျပည္သူမ်ားအားလံုးေရအလံုအေလာက္ရရွိေစေရးအတြက္ သႀကၤန္ကာလေရေပးေဝမႈကိုအခ်ိန္ပိုင္းစနစ္ျဖင့္ ခြဲတမ္းခ်မွတ္၍ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ကိုေပးေဝးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာ (ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ) မွ တာ ဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။ သႀကၤန္ကာလေရေပးေဝမႈကို တစ္ရက္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ေပးမည့္ၿမိဳ႕နယ္၊ တစ္ႀကိမ္ေပးမည့္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၂၄နာရီ ေပးမည့္ၿမိဳ႕နယ္ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ တစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္ေပးရာတြင္ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၁၁ နာရီႏွင့္ ညေန ၃ နာရီမွ ၆ နာရီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္း၊ လသာ၊ လမ္းမေတာ္၊ ဗဟန္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊တစ္ႀကိမ္ေပးရာတြင္ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၁၀ နာရီထိျဖစ္၍ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ အလံု၊ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊

၂၄ နာရီေပးမည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ တာေမြ၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔တုိ႔ျဖစ္ၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ယခင္အတုိင္းေပးေဝသြားမည္ဟု ေရသန္႔ဌာနစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လက္ရွိလူဦးေရ ေျခာက္သန္းေက်ာ္အတြက္ ေန႔စဥ္ေရလိုအပ္ခ်က္မွာဂါလန္သန္းေပါင္း ၁၈၀ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိ တြင္ဂါလန္ ၁၅၅ သန္းကုိ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေရသန္႔ဌာနတာဝန္ရွိသူကေျပာၾကားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ဂ်ိဳးျဖဴ၊ ဖူးႀကီး၊ ေလွာ္ကား၊ ငမိုးရိပ္( အထယု) စသည့္ ေရေပးေဝေရးစခန္းမ်ားမွ ေန႔စဥ္ေရဂါလန္သန္း ၁၄၀ ႏွင့္အဝီစိတြင္းမ်ားမွ ဂါလန္သန္း ၁၅ သန္း ေပးေန ၿပီး ငမိုးရိပ္ေရေပးေဝေရး ဒုတိယစီမံကိန္းမွာ မၾကာမီၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္၍ လိုအပ္ခ်က္ဂါလန္သန္း ၁၈၀ ထက္ေက်ာ္လြန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း YCDC ၏ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦး၏အဆုိအရသိရသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ရာသီဥတုပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အဝ မရေသး ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရလိုအပ္ခ်က္မွာလည္းအနည္းငယ္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ေသာက္သံုး ေရလံု ေလာက္မႈရွိေၾကာင္း၊ ေသာက္သံုးေရမလံုေလာက္မႈကို ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ႀကံဳေတြ႔လာေနရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အရာရာကို ေခၽြတာသံုးစြဲၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုဂရုတစိုက္ထိန္းသိမ္းသင့္ေၾကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦးကေျပာၾကားေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF