ပထမဦးစြာ ဘာသာေရးဆရာတစ္ေယာက္ကိုရွာခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ အမ်ားနဲ႔ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေယာဂီတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အာဠာရကာလာမကုိ သူေရြးခ်ယ္လုိက္ပါတယ္။ အာဠာရကာလာမ သင္ေပးႏုိင္တဲ့အရာအားလုံးကို သူကၽြမ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်နပ္မႈ မရွိခဲ့ပါဘူး။ တျခားဆရာတေယာက္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ျပန္ပါတယ္။ သူကေတာ့ ေယာဂီအက်င့္မွာ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ကို ရရွိထားတဲ့ ဥဒကရာမပုတၱျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါမွာလဲ ဆရာနဲ႔အဆင့္တူ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ္လုိ႔ ခုခ်ိန္တုိင္ေအာင္လဲ သခၤတ ဘ၀ရဲ႕ ႏွိပ္စက္ နာက်င္မႈေတြက လြတ္ေျမာက္မႈကို ရၿပီလုိ႔မယုံၾကည္ပါဘူး။ ဆရာႀကီး ႏွစ္ေယာက္လုံးဟာ ဒီအဆင့္ေရာက္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အားထုတ္ခဲ့ရပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕တပည့္ျဖစ္သူဟာ သူတုိ႔နဲ႔အဆင့္တူ ျဖစ္လာၿပီဆုိတာကို သိလာတဲ့အခါမွာ သူ႔တုိ႔ေနာက္လုိက္တပည့္မ်ားရဲ႕ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ သူတုိ႔ရဲ႕ေနရာကို လက္ခံဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေမမယ့္ မင္းသားရေသ့ကို ဆြဲေဆာင္လုိ႔ မရခဲ့ၾကပါဘူး။
ေရာက္ရမည့္ ျမင့္ ျမတ္တဲ့ ပန္းတုိင္ ရွိေနေသးတယ္ဆုိတာကို သူသိေနခဲ့ပါတယ္။ ျဗဟၼာနဲ႔ ေပါင္းစည္းမႈကို ရရွိခဲ့ပါၿပီ။ သံသယမရွိ၊ ဒါေပမယ့္ အေတြ႔အႀကဳံကမေရရာ၊ အေျဖမေပၚေသး၊ ျဗဟၼာေတြကိုယ္တုိင္က ေမြးေသသံသရာမွာ ဘာလုိ႔ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနရေသးတာလဲ? ဒုကၡမွ လုံး၀လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အရာအားလုံးကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး သာမာန္ဘ၀ကို တန္ဖုိးထားခဲ့တဲ့ သူ႔အတြက္ ဒုကၡမွ ခဏေလး လြတ္ေျမာက္မႈနဲ႔တင္ သူရပ္ျပစ္လုိက္ရမွာလား?
သူစမ္းသပ္မၾကည့္ရေသးတဲ့ တျခားနည္းလမ္းတစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီနည္းကေတာ့ ေၾကာက္စရာေကာင္းၿပီး အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။ ဒါေပယ့္ လုိက္နာဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာနက္နက္ ဒါမွ မဟုတ္ သုႆာန္ သခ်ႋဳင္း ေတြမွာ ေနထုိင္ရင္း ဒါမွမဟုတ္ အိိမ္မရွိ ခုိလႈံရာမရွိ၊ တစ္ေနမွ တစ္ေနရာသုိ႔လွည့္လည္ရင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို အရက္စက္ဆုံး ညွဥ္းစဲႏွိပ္စက္ ေနၾကတဲ့ ရေသ့မ်ားရွိၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ အစာငတ္ခံၿပီး ခႏၶာကိုယ္ကို ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ရင္ ေလာက အေႏွာင္အဖြဲ႕မွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔က ခႏၶာကို္ယ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေသလုလုဆဲမွာ မေသႏုိင္တဲ့ စိတ္၀ိညာဥ္ကို ရႏုိင္တယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ျဗဟၼာရဲ႕ အတၱနဲ႔ေပါင္းဆုံျခင္းမွ တားဆီးထားတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္က အသက္ရွိေနစဥ္ အတြင္း ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈကို ဖ်က္ဆီးျပစ္ဖုိ႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ထဲမွာ တခ်ိဳ႕က စြမ္းအားအာဏာလုိခ်င္ၾကပါတယ္။ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ၿခိဳးၿခံေခၽြတာမႈဟာ နတ္ေတြကေတာင္ သူတုိ႔ရဲ႕ အလုိဆႏၵေတြကို လုိက္နာဖုိ႔ ေစခုိင္းႏုိင္တဲ့ စိ္တ္၀ိညာဥ္စြမ္းအားမ်ား မ်ားမ်ားစားစားတုိးတက္စုစည္းမႈကို ျဖစ္ေစတယ္လုိ႔လဲ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။
သမဏေဂါတမလုိ႔ေခၚတဲ့သူဟာ တန္ခုိးအာဏာ စြမ္းအားေတြကို အလုိမရွိပါဘူး။ ဒုကၡရဲ႕ အဆုံးကိုဘဲ သူေတာင့္တပါတယ္။ ဒါဟာျဖင့္ သူေတာင့္တတဲ့အရာကို ေတြ႔ရွိဖုိ႔ နည္းလမ္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မွာပါ။ ေတာ္၀င္ နန္းေတာ္ႀကီးကိုစြန္႔ခြါခဲ့သလုိ လက္ရွိက်င့္ႀကံအားထုတ္ေနတဲ့ ေနရာကေန ထြက္ခြါခဲ့ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ ေနထုိင္တဲ့ ရေသ့ဘ၀ကိုခံယူလုိက္ပါတယ္။ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာေအာင္ ေျခကုန္လက္ပမ္းက်မသြားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ဒီလမ္းကို သူေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ပါတယ္။ ခုလႈံရာမဲ့ သူ႔ခႏၶာကုိယ္ကို အလြန္ပူျပင္းတဲ့ ေႏြရာသီကေန ရႊဲရႊဲစုိေစတဲ့ မုတ္သုန္မုိး ေအးလြန္းတဲ့ ေဆာင္းညေတြနဲ႕ထိေတြႊ႔ဆက္ဆံေစလွ်က္ တေန႔ၿပီးတေန႔ တႏွစ္ၿပီးတႏွစ္ အသက္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေန႔ ဆန္ေစ့တစ္ေစ့နဲ႕ ေနနုိင္သည္အထိ သူ႔ရဲ႕ အစာကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ခႏၶာကုိယ္ဟာ ေျခာက္ကပ္ၿပီး ရာသီဥတုဒဏ္ ခံထားရတဲ့ အေရျပားက ဖုံးအုပ္ထားတဲ့ အရုိးစုတစ္ခု ျဖစ္လုိ႔လာခဲ့ပါတယ္။ အျခားရေသ့ရဟန္းမ်ား ျပင္းထန္မႈမရွိတဲ့ ရေသ့က်င့္၀တ္ကို က်င့္ႀကံၾကသူ မ်ားက သူ႔ရဲ႕ ခံႏုိင္ရည္စြမ္းအားထက္မနဲတဲ့ ဇြဲလုံ႕လကို အံ့ၾသခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကရ ပါတယ္။ သိပ္ကို ပိန္ၿခဳံးခ်ည့္နဲ႔ေနတဲ့ ခႏၶာကုယ္မွာ အသက္ဆက္လက ္ရွင္သန္ ေနနုိင္တာဟာ တန္ခုိးစြမ္းအားတစ္ခုေၾကာင့္လုိ႔ ထင္ရပါတယ္။
ပန္းတုိင္ေရာက္ရွိဘုိ႔ ေသခ်ာတဲ့ ကံၾကမၼာပါလာတဲ့ သူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ သူ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ သီးသန္႔ ရေသ့ငါးေယာက္ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီ ရေသ့မ်ားဟာ သူ႔ကို နတ္ဘုရား တစ္ပါးကဲ့သုိ႔ အႏွစ္သာရကို ေတြ႔ထိၿပီးသူ တစ္ေယာက္လုိ ေလးစားရင္း သူတုိ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ယူဆေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အဲဒီအေျခအေနဟာ ဆက္လက္ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။ ခ်ည့္နဲ႔ေနတဲ့ ခႏၶာကုိယ္ဟာ သည္းခံႏုိင္မႈကို ေက်ာ္လြန္တဲ့ အဆင့္သို႔ေရာက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သက်မင္းသားရေသ့တုိ႔ရဲ႕ မင္းသားဟာ အရုိးပုံ အေရေျခာက္နဲ႔ ေျမေပၚသုိ႔ သတိလစ္ ေမ့ေျမာလဲက်လုိ႔ သြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။

About kyawmonkhant

kyawmon khant has written 29 post in this Website..

I am kyawmonkhant.

   Send article as PDF