က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အရည္အေသြးစစ္မွန္ေကာင္းမြန္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူတုိ႔ စား သံုးႏုိင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ င႐ုတ္သီးမႈန္႔မ်ားကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာ င႐ုတ္သီး အစိမ္းမႈန္႔ ေရႊအုပ္အမွတ္တံဆိပ္(ပင္ရင္း-ကုိင္းတန္းေစ်း၊ မႏၲေလး)တြင္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးအသံုးျပဳထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ စားသံုးရန္ မသင့္ ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊ ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ အစားအေသာက္တြင္ သံုးစြဲရန္ ခြင့္မျပဳ ေသာ ဓာတုဆိုးေဆးမ်ား သံုးစြဲျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းက အမ်ိဳးသား အစားအ ေသာက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈(က)အရ တရားစြဲဆိုအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF