ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အႏၲရာယ္ရွိအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္မႈမွ ဖယ္ရွားၿပီး အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ဆက္ လက္ေနထုိင္မႈမွ ဖယ္ရွားၿပီး အေဆာက္အအံု၏ ေသာ့မ်ားအား လာေရာက္ အပ္ႏွံရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေနထုိင္ သူမ်ားကုိ အသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားျပားသည့္ အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံုမ်ား သည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ သံုးရက္အတြင္းဖယ္ရွားရန္ သက္ဆိုင္ရာအေဆာက္အအံုေနသူမ်ားထံသို႔

ႏိႈးေဆာ္စာမ်ားကို ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ အဆုိပါအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ အခန္းမွ ဖယ္ရွားၿပီး အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) စီမံခ်က္ဌာနခြဲသို႔ ေသာ့မ်ား အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အႏၲရာယ္ရွိအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ကန္ထရိုက္တာမ်ားက ၿဖိဳဖ်က္၍ အသစ္ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕မွာတစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာတစ္ႏွစ္ခြဲအထိ ၾကာျမင့္ သည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကမူတစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ျဖင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အၿပီး ေဆာက္ လုပ္၍ မူလ ေနထုိင္သူမ်ားကို ျပန္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု ကန္ထရိုက္တာ တစ္ဦးကဆိုသည္။ အႏၲရာယ္ရွိအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အအံုၿပိဳက်၍ ေနထုိင္သူမ်ားေသဆံုးခဲ့သည့္သာဓကအခ်ိဳ႕လည္းရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လလယ္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ အေဆာက္အအံု ၂၅ လံုးကို အႏၲရာယ္ရွိအေဆာက္အအံုမ်ား အျဖစ္ ထပ္မံ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..