ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲခရိုင္၊ သံတြဲျမို့ လ.ဝ.က ခရိုင္ဦးစီးမွုး
ဦးခင္ေမာင္လြွင္သည္ လဒ္ေပလဒ္ယူမွု မ်ားေျကာင့္ ေဒသခံ လူမ်ား အေတာှကို မုန္းေနျကတယ္ျကပာသည္။ သံတြဲ ျမို့ ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ သား အစၥလမ္ဘာသာ မ်ား မွတ္ပံုတင္ ျပုလုပ္လ်ွင္ သံုး သိန္း၊ ေလး သိန္း၊ ငား သိန္း အသီးသီး ေပးျကရပာသည္။ ခရီးသြားမည္ဆိုလ်ွင္ (သြားလာခြင့္/ဗီဇာ) တစ္ဦးလ်ွင္ သံုးေသာင္း၊ ေလးေသာင္း ဝန္းက်င္ေပးျကရပာသည္။ ရန္ကုန္သို့ ျပန္မည့္ အစၥလမ္ဘာသာ ဝင္ မ်ား အတြက္ တစ္ေသာင္း၊ ငားေထာင္ ဝန္းက်င္ ေပးျကရပာသည္။
ထို့ အတူ အစၥလမ္ဘာသာ ဝင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား တကဿကသိုလ္တက္ေရာက္ရန္အတြက္လဲ ေလးေသာင္း၊ သံုးေသာင္း ေပးျကရပာသည္။
တစ္ခာကဆိုလ်ွင္ ေငြမေပးနိုင္ေသာေက်ာင္း သား/ေက်ာင္းသူမ်ားကို မင္းတို့ ေကာင္ေတြ စာတတ္စရာမလိုဘူးဟု ေျပာဆိုခဲ့ပာသည္။
လဒ္မေပးနိုင္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မွာမူ ျပည္နယ္သို့ သတင္းပို့ ခြင့္ျပုခ်က္ရယူရန္ သို့ တည္းမဟုတ္ ေနျပည္ေတာှမွ ခြင့္ျပုခ်က္ ရယူရန္ ဟု အေျကာင္းျပကာ ၁၅ ရက္ မွ ၃၀ ရက္ဝန္က်င္ ေစာင့္ျကရပာသည္။ လဒ္ေငြ ေပးနိုင္ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသာ ခ်က္ခ်င္းရျကျပီ။ မေပးနိုင္သူမ်ား မွာ အခ်ိန္ေစာင့္ရင္း ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္ ေက်ာှလြန္ျကသည္ အထိ ျဖစ္ပ်က္ေနပာသည္။
က်န္းမာေရး အရ ရန္ကုန္မွာ ေဆးသြားကုမည့္သူမ်ားမွာ ေငြ မေပးနိုင္ပာက မည္သည့္ အေရး ေပာှ အေျခအေနမွာ ရွိေစကာမူ လ်ွင္ျမန္စြာ ခရီးသြားလာခြင့္ မရျကသည့္ အတြက္။ အသက္ ေသဆံုးခံျကရပာသည္။
ေငြ မေပးနိုင္သူမ်ားကို နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ ပင္ မေပးပာ။ ေဒသခံ လူအမ်ားစုမွ လက္လုပ္လက္စားမ်ား ျဖစ္ျကသျဖင့္ အေတာ့ ကို ေအာ့အီးသည္းခံေနျကရပာသည္။
ဒီလို လဒ္စားမွု ျကီးအေပာှ နိုင္ငံေတာှအျကီးအကဲမ်ားမွ အျမန္ဆံုးေဖာှထုတ္ေျဖရွင္းေပးပာရန္ တိုင္းျကားပာသည္။

About Oo

has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF