ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာအေပၚမွာ ယုံၾကည္သက္ဝင္ၾကေပမဲ့ ရႈျမင္သုံးသပ္တဲ႕အခါ မွာေတာ့့ မတူညီၾကပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲလုိ႕ ညဏ္မီွသေလာက္ စဥ္းစားမိေတာ့ ဗုဒၶဘုရားေဟာခဲ့တဲ့ တရားေတြကို ခ်ဥ္းကပ္ပုံျခင္း ကြဲျပားေနလို႕ဆိုတာ သတိျပဳမိပါတယ္။ ကြဲျပားမႈေတြကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္ အေျခခံပင္မတရားျဖစ္တဲ့ သစၥာေလးပါး၊ မဂၢင္ရွစ္ပါး၊ သတိပဌာန္ေလးပါး စတာေတြကုိ မ်ားေသာျဖင့္ လက္ခံၾကျပီး အျခားေသာဆက္ႏြယ္ရာ ေရွ့ဘဝ ေနာက္ဘဝ၊ ၃၁ဘုံ ငရဲ နတ္ျပည္၊ အဘိညဥ္တန္ခုိး၊ ပိဋကတ္သုံးပုံ စတာေတြ အေပၚမွာသာ ဝိဝါဒ ကြဲျပားေနတာ မ်ားပါတယ္။
ဘုရားေဟာခဲ့တာ သီလ သမာဓိ ပညာ သုံးပါးနဲ႕ သစၥာတရားကိုရွာဖုိ႕ပါ။ အက်ယ္ကေတာ့ မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားက်င့္စဥ္ေပါ့ေလ။ သူကလြဲလို႕ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တျခားနည္းလမ္းမရွိ။ ရွိရမဲ့ အရာသုံးပါးမွာ တပါးပါးက ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းေနရင္ လိုရာကုိ မေရာက္ႏုိင္လုိ႕ ေျပာထားပါတယ္။ အဲဒီ အခ်က္ကုိ အရင္းခံျပီး ျမန္မာေတြ ဗုဒၶတရားကုိ ရႈျမင္ပုံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ခြဲျခမ္းေလ့လာပါမယ္။ ကြဲျပားေနတဲ့ အျမင္မ်ားကုိ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာလုိ႕့ လမ္းေၾကာင္းသုံးေၾကာင္း ခြဲႏုိင္ပါတယ္။
ပထမတမ်ိဳးက သီလ အေျချပဳသမားေတြပါ။ သီလကုိ ေစာင့္ထိန္းတဲ့ေနရာမွာလည္း အယုတ္ အလတ္ အျမတ္ အစားစား ေစာင့္ထိန္းၾကေပမဲ့ တူညီခ်က္ကေတာ့ ဆရာစဥ္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္း ပုိ႕ခ်လာတဲ့ တရားေတာ္ေတြကို ဦးလည္မသုံ နာယူလက္ခံၾကတာပါ။ ညဏ္မွီလုိ႕မဟုတ္၊ ဘာမွလည္း မျမင္ဘဲနဲ႕ ယုံၾကည္မႈသဒၵါ အရင္းခံျပီး ဗုဒၶဘာသာကုိ ယုံၾကည္သက္ဝင္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႕တေတြက ေခတ္တုိင္း ဘာသာတုိင္းမွာ အမ်ားစုျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ အားနဲခ်က္ကေတာ့့ ဥပၸဒါန္အစြဲေတြၾကီးျပီး ထူးဆန္းတုိင္း လုိက္လုိ႕အားကုိးရွာၾက ဆရာေျပာတုိင္း မ်က္စိမွိတ္ ယုံၾကျခင္းပါ။
ဒုတိယ တမ်ိဳးကေတာ့ သမာဓိ အေျချပဳသမားေတြပါ။ သမာဓိမွာလည္း သမၼာ သမာဓိ၊ မိစာၦ သမာဓိ လုိ႕ကြဲျပားေလေတာ့ အၾကားအျမင္ တန္ခုိးအဘိညဥ္ရတိုင္း ဘုရားေဟာ သစၥာကုိ ရႈျမင္ပုံျခင္း မတူညီၾက။ ဒါေပမဲ့ ေရွ့ျဖစ္ေနာက္ျဖစ္၊ ငရဲ နတ္ျပည္ သရဲ ျပိတၱာစတဲ့ သဘာဝလြန္ ျဖစ္ရပ္ဆန္းေတြကို လက္ခံပုံျခင္းေတာ့ သာမန္အားျဖင့္ တူညီႏုိင္ၾကပါတယ္။ အတိတ္က ပါရမီသာပါခဲ့ရင္ သစၥာေလးပါးကုိ သြားရာလမ္းေၾကာင္းသာ အတုိအရွည္ကြာမယ္ မွန္တယ္ဆုိတာ အနည္းဆုံးေတာ့ လက္ခံႏုိင္ၾကမွာပါ။ သူတုိ႕ကုိ ဗုဒၶဘာသာဟာ ဘာလည္းလို႕ေျပာပါဆုိရင္ သီလသမားေတြ လက္ခံတဲ့ က်မ္းဂန္မ်ားအတုိင္း လက္ေတြ႕ သမထျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႕ ေျပာၾကဖုိ႕ မ်ားပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးကေတာ့ ပညာ အေျချပဳသမားေတြပါ။ အယူဝါဒေရးရာ ျပသနာေတြရဲ႕ အရင္းခံဟာ သူတုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဝိဇၨာ ပညာညဏ္ ျဖစ္ဖုိ႕ သဒၵါ သတိ ဝီရိယ သမာဓိ ပညာ ဆုိတဲ့ ဗိုလ္ငါးဗုိလ္ဦးစီးျပီး ဟန္ခ်က္ညီညီသြားမွ ရပါတယ္။ ပညာအားၾကီးျပီး က်န္တာေတြက မလုိက္ႏုိင္ရင္ စဥ္းစားေတြးေတာ လုိ႕ရတဲ့ စိႏာၱမယ် ညဏ္မ်ိဳးနဲ႕ အေျဖထုတ္ျပီး ကုိယ္လုိရာကို ဆြဲဖုိ႕မ်ားပါတယ္။
အဲဒီလုိ ပညာသမားမ်ားကုိ ေတြ႕ဖူး နီးစပ္ဖူးပါတယ္။ သူတုိ႕က ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္သာ ရွိတယ္၊ ေရွးဘဝ ေနာက္ဘဝ မရွိ ဘုရားက အခ်ိန္ကာလကိုသာ ညႊန္းတာ၊ ငရဲ နတ္ျပည္ ၃၁ဘုံမရွိ ဘုရားက စိတ္ကုိ ေျပာတာ၊ ငရဲ နတ္ျပည္ဆုိတာ ဒီဘဝမွာတင္ ျဖစ္ေနတာလုိ႕ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႕ရဲ႕ အားနည္းခ်က္က သဘာဝလြန္ အရာဝထၳဳေတြကို သိျမင္ႏိုင္တဲ့ သမာဓိ မရွိျခင္းပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာသုိ႕ ကူးေျပာင္းလာေသာ အေနာက္တုိင္းသားမ်ား၏ ေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။
နဲနဲခ်ဲ႕ေျပာရရင္ ပညတ္ ပရမတ္ အရွိ မရွိ တရားေတြကို ထုိးထြင္းသိတဲ့ သစၥာညဏ္ ပုိင္းျခား သိတဲ့ ရဟႏာၱရွင္ျမတ္မ်ား ထားခဲ့တဲ့ ဆုံးမခ်က္ေတြကို သူတုိ႕က တလြဲဆံပင္ေကာင္းလုပ္ျပီး ေလာကီ ပညတ္ခ်က္ေတြမရွိဘူးလုိ႕ ယူဆေလ့ရွိပါတယ္။ မူလေျပာခဲ့သူေတြက သံသရာကုိျပတ္တဲ႕ က်င္လည္ စရာဘဝမရွိေတာ့တဲ့ အရိယာရွင္ျမတ္ၾကီးမ်ားဆုိတာ ပညာရွိ သတိျဖစ္ခဲ ျဖစ္ကုန္တယ္ ထင္ပါတယ္။ ရဟႏာၱ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအဖုိ႕ အေကာင္းအဆုိး လူနတ္ငရဲ ကား သေဘၤာ ငွက္ေပ်ာသီး အုန္းသီးဆုိတာ မရွိ၊ ျဖစ္ပ်က္ဆုိတဲ့ ပညတ္ခ်က္ေတာင္ကင္းလုိ႕ ပရမတ္ သေဘာေလးမွ်သာရွိသည္။ ဒါကုိ ေရလုိက္လြဲျပီး ကိုယ္ပိုင္ သစၥာညဏ္ မျဖစ္ေသးဘဲ ေလာကီ ပညတ္ခ်က္ေတြကုိ ပယ္ဖုိ႕ ၾကိဳးစားၾကပါသည္။
ျဖစ္သင့္တာ ထူးကဲတဲ့ သမထတန္ခုိး မရေတာင္ လုံေလာက္တဲ့ သမာဓိနဲ႕ ပညာညဏ္ ျဖစ္ျပီး အရွိတရား မရွိတရား ပညတ္ ပရမတ္တရားေတြကုိ စပ္သိဖုိ႕ပါ။ ဝိပႆနာ ပညာညဏ္ ျဖစ္ျပီဆုိရင္ အရိယာ မျဖစ္ေသးေတာင္ သစၥာတရားေတာ္ကုိ မိမိကုိယ္တိုင္ခံစားသိလို႕ သူမ်ားေျပာတုိင္း ဟုတ္ႏုိးႏိုး မျဖစ္ေတာ့။ ဒါမွသာ ဘယ္ဖက္မွ အစြန္းမေရာက္ သံသယကင္းျပီး မဇၨိမပဋိပဒါနဲ႕ ဘုရားေဟာ အစစ္ လိုရင္းကုိ ခံစားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားေဟာ တရားေတာ္ အကုန္လုံးကုိ သိနားလည္ဖုိ႕ ဆုိတာ ကေတာ့ ရဟႏာၱမ်ားေတာင္ ျဖည့္ဆည္းခဲ့တဲ့ ပါရမီအလုိက္ သူ႕အဆင့္နဲ႕သူ ျဖစ္ရတာမို႕ ကုိယ္နဲ႕ တန္ရာကိုသာ မွန္းၾကဖုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF