က်ြန္ ဘဝနဲ႔ၾကံဳခဲ့သမွ်ေတြရယ္ အေတြး ေတြ စုမိတာေတြရယ္ ေပါင္းၿပီး စာေရးဖို႔အခ်ိန္ေတြ ယူၿပီးဆက္ေရးသြား ပါ မယ္ .ဘာေၾကာင္လဲဆိုေတာ့ အခ်က္ေတြရွိပါတယ္ (၁)ကိုၾကံဳေတြ႔ ရေသာအၿဖစ္ အပ်က္ေတြ ကိုေလ့လာၿပီး စာဖတ္သူေတြ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္(၂)ေဂဆက္မွၿပင္ပတြင္ေနေသာ စာမူမ်ားအား ပြိဳင့္ေတြရရွိေစၿပီး ၿပည္တြင္း အလႈေငြအၿဖစ္ လႈဒါန္းေနေၾကာင္း သိရလိုပါ(၃) စာေရးရင္း ကုသိုလ္ရရွိေစရန္ လို႔အၾကမ္းအရ ေၿပာပါရေစ..။ က်ြန္ေတာ္ ကို အီလက္ထေရာနစ္ပညာ သင္ၾကားေပးခဲ႔ေသာ ဆရာတေယာက္အေၾကာင္း
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
ဆရာၾကီး သည္ ဧရာဝတီတိုင္းသား မ်ိဳးခ်စ္တဦးၿဖစ္ခ့ဲသည္။အမည္ ကား သခင္ဦးၿဖစ္ပါသည္။ဂ်ပန္ေခာတ္၊အဂၤလိပ္ေခာတ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ သခင္တဦးဂ်ပန္ေတာ္ လွန္ေရး ကာလတြင္ ဗမလက္ရံုး တပ္တြင္ စစ္တီးဝိုင္း ေခါင္းေဆာင္ အၿဖစ္ပါဝင္ၿပီး..ပထစ အစိုးရေခာတ္တြင္ နိုင္ငံေရး ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး အီလက္ထေရာနစ္ ပညာသို႔ကူေၿပာင္း အာရံုစိုက္ခဲ႔ေလသည္.။အေၾကာင္း ကား လြတ္လြပ္ေရး ရၿပီးေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။ၿမိဳ့မေက်ာင္းထြက္တဦးလည္းၿဖစ္ခဲ႔သည္..။သူ၏ အေတြ႔ အၾကံဳေတြအရ ၾကမ္းတမ္းလွေၾကာင္း ကို အၿမဲတမ္း သင္ခန္းစာယူေစသည္..။အရင္ က ေမာ္ကြန္းဝင္ အဆင့္ေပးတာေတြရွိခဲ့ေသာ္လည္း မမက္ေမါၿခင္းမရွိခဲ့ ေလွ်က္ယူၿခင္းလဲ မလဳပ္ခ့ဲ ပါ..ေလးစား စရာအခ်က္ တခဳပါေလ..။ဓါတ္ၿပားေခာက္တ ေခာတ္ဆန္းေသာကာလမွာ ဓါတ္ၿပားခုတ္ၿခင္လွ်င္ ဂ်ပန္သို႔ ေပးပို႔ၿပဳလုပ္ေစရေၾကာင္း ဆရာၾကီးကေၿပာၿပပါသည္..။ဒီအခက္အခဲေတြေၾကာင့္ဆရာၾကီး သည္ ကိုပိုင္သေဘာတရား မ်ား ကို ရရွိေစရန္ ေငြကုန္ခံလူပင္ပန္းခံၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈ့ေၾကာင္ ဓါတ္ၿပားခုတ္စက္ကိုၿပည္တြင္းတြင္ ေအာင္ၿမင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ဒီအၿပင္ အသံဖမ္းစက္ကိုလည္း ကိုယ္တိုင္တီထြင္ဖန္တီးၿပီး ေတးသံသြင္းလုပ္ငန္းတြင္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားဘူးခ့ဲသည္။မွတ္မိသေလာက္ ေၿပာရလွ်င္အေကာ္ဒီယံအုန္းေက်ာ္၊ေဒၚမာမာေအး၊ဝင္းဦး၊တြံေတး သိန္းတန္စသည္ တို႔ အတြက္ကိုပိုင္တီထြင္ေသာ အသံဖမ္း ဖမ္းစက္ၿဖင့္ဖမ္းယူခဲ့သည္။ေဒၚမာမာေအးရဲ႔ေၿပာစရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိေသးတယ္ ပရိုဂရမ္တြင္ေဒၚမာမာေအး မွဂုဏ္ၿပဳေၿပာဆိုထားသည္မ်ားကိုနားေထာင္မိလိုက္ပါသည္။ဘုန္းၾကီးတရားေတာ္မ်ား၊ဇတ္လမ္းေခြမ်ားပါ အသံသြင္းရသည္အထိ ဆရာၾကီး၏ ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးမႈ႔မွာေအာင္ၿမင္ခ့ဲရသည္။လြတ္လပ္ေရးရစ စက္မ်ားတည္ေဆက္မႈ့မွာမၤီးသီး စနစ္ၿဖစ္ခ့ဲၿပီး ၁၉၈၀ ဝင္းက်င္ေလာက္တြင္ ထရန္စစ္ဆာေခာတ္သို႔ကူးေၿပာင္းလာခဲ့ၿပီး ယေန႔ အိုင္စီေခၚ မိုက္ခရို ဆားကစ္ ေခာတ္သ႔ိုတိုးတက္ေၿပာင္းလဲလာခ့ဲေသာ္လည္း မီးသီးေခာတ္၊ထရန္စစ္ဆာေခာတ္မ်ားတြင္ ဆရာၾကီးကိုပိုင္တီထြင္ အနိဳင္ယူဗိုလ္ဆြဲခ့ဲေသာလည္း က်ြန္ေတာ္တိုရဲ႔ နိဳင္ငံအေၿခအေနရ အီလက္ထရြနး္နစ္စနစ္ ပညာေရးစနစ္သိပ္ထြန္းကားမႈ့မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ဆရာၾကီးမွာ မထင္ရွားခ့ဲပါ..။စာရိတၱ အရ ခ်ီးက်ဴးစရာ တခုရွိပါေသး၏ ဝင္းဦးအဂၤလန္မွၿပန္လာအၿပီး ေတးသံသြင္း စပ္တူလုပ္ရန္ စက္မ်ားကို ဆရာၾကီး ဆီ ထံအပ္ႏွံခ့ဲေသာ္လည္း ဝင္းဦးမွာအူကင္ဆာနွင့္ဆံုးပါးသြားရေလသည္..။ဦးဝင္းဦး ၏ မိသားစုထံကာလ တန္ဖိုး အေတာ္တန္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားအား အကုန္ၿပန္ေပးလိုက္သည္..။ထိုအခ်ိန္ မင္းသားဝင္းဦးမွ မႈံေရႊရည္ ဇတ္ကား ရိုက္ကူးေနခ်ိန္ၿဖစ္ၿပီးဇတ္ကားအတြက္ ဇတ္ဝင္သီခ်င္းမ်ား ကို အယ္လဘန္ ၈ခုစာ ဆရာၾကီး ထံတြင္ ရွိေနေသး၏…။မင္းသားနွင့္စာခ်ဳပ္စာတန္း ဘာမွမရွိ ဘယ္သူမွမသိဘဲ အပ္ႏွံထားခဲ့ သည္မ်ားကို ၿပန္လည္ကာ မင္းသားမိသားစုအား ေပးအပ္ လိုက္မႈ့ေၾကာင့္ ထို အသိုင္းဝိုင္းတြင္ ဆ၇ာၾကီးကို ခ်ီးက်ဴး ခ့ဲ ၾကသလို တံဳးသည္ဟူေသာ အသံမ်ားလဲထြက္ေပၚလာခဲ့ေသး၏..။၎ အယ္ဘန္ကို ယင္းမာေတး သံသြင္း သို႔ ေရာင္း ရခ့ဲေသာ မိသားစုမွာ အက်ိဳး ေက်းဖူးတပံဳတပင္ရခ့ဲေသး၏..။ဆို လိုၿခင္သည္မွာ ၎အယ္လဘန္မ်ားမွာ အေတာ္ ကိုတန္ေၾကာင္း စာဖတ္သူမ်ားသေဘာေပါက္ ေလာက္ပါၿပီ..။ယခုအခါတြင္ ဆရာၾကီးသည္ အသက္၉၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနၿပီ ဆရာၾကီးနွင့္မေတြရသည္မွာ ၅ႏွစ္ရွိခ့ဲေလၿပီ ဆရာၾကီး၏သီလ၊သိဏၡာ ရွိမႈ့တို့အားဂါရဝၿပဳလက္အုပ္ခ်ီ မိုး ရွစ္ခိုးလိုက္ပါသည္ အေဝးတေနရာမွ……။

ခင္ခင္မင္မင္ ေနဘုန္းလွ်ံ

About ေန ဘုန္းလ်ံ

ေန ဘုန္းလ်ံ has written 41 post in this Website..

I know that but I don't know everythings

   Send article as PDF