မက်ေနာ္က အင္တာနက္အသံုးျပဳ၍ ကုသိုလ္ယူလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။
ျမန္မာေတြကူညီၾကမည္ဟုလဲ ယံုၾကည္၍ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

အျမင္အာရံုမ်ားစူးရွထက္ျမက္ေစရန္၊ အျမင္အာရံုမ်ား ၾကည္လင္ျပတ္သားလာေစရန္၊ အျမင္အာရံုမ်ားေအးျမေတာက္ပလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ စကၡဳအလင္း မႈန္၀ါးျခင္း၊ တိမ္စြဲျခင္းတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္သေလာက္ စြမ္းေဆာင္ေဖးမကုသေပးခဲ့သည္မွာ (၂၀၀၇) ခုႏွစ္ မတ္လမွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ေပါင္း (၁၂၀၀၀) ေယာက္ ေက်ာ္တို႔အားကုသခြဲစိပ္ ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိသုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ လာေရာက္ၿပီးကုသ ျပသၾကေသာ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို ေစတနာရွင္ မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္၍ ခြဲစိတ္မႈလိုအပ္ပါကသက္ဆုိင္ရာေဆးခန္း၊ ေဆးရံုမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခြဲစိတ္ ကုသမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ခြဲစိတ္ခန္းစရိတ္မ်ားကိုသုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ အကုန္အက်ခံေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ … လူနာမ်ားအေနႏွင့္ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္ျပသရေသာလမ္းစရိတ္၊ ခြဲစိတ္ရမည္ဆိုပါကသက္ဆိုင္ရာေဆးခန္းေဆးရံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရသည့္ လမ္းစရိတ္၊ စားစရိတ္ စသျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ လူပန္းျဖစ္ေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ မလိုလားအပ္ေသာကုန္ဆံုးမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ “မ်က္စိခြဲစိတ္ ကုသခန္း” ကိုဖြင့္လွစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလိုက္ေတာ့သည္။

ထိုသို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အလွဴေငြမ်ားလိုအပ္လွ်က္ရွိသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အလွဴေငြမ်ားရွိေသာ္ျငားလည္းယခုစ်ာပနအေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ရာ၌ မ်ားစြာကုန္က်လွ်က္ရွိသည္။ စ်ာပနအေဆာက္အဦးတြင္ ရံုးခန္း၊ စ်ာပနာလမ္းေၾကာင္းလက္ခံျခင္းရံုးခန္း၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ပညာဒါန (ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး) စသည့္ စာသင္ခန္းမ်ားလူသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳေစမည့္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားပါ၀င္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိသုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းအေဆာက္အဦးတြင္ အခမဲ့ ေဆး၀ါးကုသမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသာတုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းအေဆာက္အဦးတြင္ “မ်က္စိခြဲစိတ္ခန္း” အခန္း ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္ ခြဲစိတ္ခန္းသံုးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရမည့္အေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

ယင္းပစၥည္းစာရင္းမွာ –

 Digital Slit Lamp 5704 US$ (လက္ရွိေပါက္ေစ်း)

 KeratoRefractometer 10025 US$ (လက္ရွိေပါက္ေစ်း)

 Biometry Machine 7698 US$ (လက္ရွိေပါက္ေစ်း)

 OT Table (EYE) 4480 US$ (လက္ရွိေပါက္ေစ်း)

 Surgeon Chair 101 US$ (လက္ရွိေပါက္ေစ်း)

 Spot Light 2439 US$ (လက္ရွိေပါက္ေစ်း)

 Cataract Surgical Set (4 – Set) 1724 US$ (လက္ရွိေပါက္ေစ်း)

 Eye Minor Surgical Set (4 – Set) 1752 US$ (လက္ရွိေပါက္ေစ်း)

 Operatin Microscope (Motorized) 12348 US$ (လက္ရွိေပါက္ေစ်း)

ယင္းပစၥည္းမ်ားအနက္ Digital Slit Lamp ႏွင့္ Operatin Microscope (Motorized) တို႔အားအလွဴရွင္ ကို၀င္းထြန္း + မေပါက္ (သိဂီေရႊ၀ါပိုးထည္) က ၀ယ္ယူလွဴဒါန္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။ က်န္ရွိေနေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္ အလွဴေငြ 28219 US$ ခန္႔ လိုအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတို႔၏ စကၡဳအျမင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားရန္၊ စူးရွထက္ျမက္လာရန္၊ ေအးျမေတာက္ပလာရန္အတြက္ လ်င္ျမန္စြာကုသိုလ္ျဖစ္ အခမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသေပးလိုပါသျဖင့္ အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ တက္အားသ၍ လ်င္ျမန္ေစာလွ်င္စြာကုသိုလ္ယူၾကပါရန္ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ ရပါသည္။

ျပည္တြင္း/ပ ရွိ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္လည္းတစ္ဦးလွ်င္ 10 US$ (တစ္ဆယ္ေဒၚလာ) လွဴဒါန္းၾကပါကလူအေယာက္ (၂၅၀၀) ဦးဆိုပါကလိုအပ္ေသာမ်က္စိခြဲစိတ္ခန္းသံုးကရိယာပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ပါေတာ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း … ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ဆယ္ေဒၚလာလူ ၂၅၀၀ ဆိုလွ်င္ ဗမာေတြ အလင္းပြင့္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ေက်ာ္သူ)

အညာေႏြတမာေျမ မွ တစ္ဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ကုသလိုလ္ယူခ်င္သူမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာကေတာ့

ေအာက္က ကို zawana ရဲ့ Comment မွပဲကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

စိတ္၀င္စားၾကေသာေစတနာရွင္မ်ားအားလုံးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

အေ၀းမွကူညီလွဴဒါန္းလိုသူမ်ားနီးစပ္ရာလူၾကဳံေငြပို့စနစ္တို့ျဖင့္ေပးပို  ့

လွဴဒါန္းႏုိင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ဆက္သြယ္လိုပါက…

F.F.S.S (Yangon), No. (13-A), Bo Mhu Ba Htoo Road
Yangon, Myanmar, 48th Quarter (U-9), North Dagon Township
Phone:, 581363, 580133, 583514, 09.5148452 ကိုဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

မ်က္စိအလွဴ နဲ ့ပါတ္သက္ျပီး စကၤပူ က လွဴဒါန္းလိုသူေတြ ေအာက္ပါ စာနာသူမ်ားအဖြဲ ့မွေစတနာရွင္မ်ားထံ စိတ္ခ် ယုံၾကည္စြာလွဴဒါန္းနုိင္ေၾကာင္း
(ေက်ာ္သူ)
Donation Collectors

Names
…Contact No.
(1) Kyaw Zin Latt 9383 7924
(2) Thu Rain Nyunt 9337 5590
(3) Aung Phyo Maung 9185 6851
(4) Aung Than Naing 9771 6436
(5) Ko Kyaw Moe 9059 4838

Bank Account to transfer donation
(1) DBS saving Plus 020-5-064104 (Aung Phyo Maung)
(2) DBS saving Plus 020-7-071956 (Thu Rain Nyunt)
(3) DBS Saving Plus 020-9-071048 (Aung Than Naing)

ဂ်စ္စူ

About ဂ်စ္စူ

has written 258 post in this Website..

စိတ္ဆတ္တယ္ အေၾကြးမဆပ္ဘူး

   Send article as PDF