အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားေပးမည့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း (The Basic Course of Paticcasamuppada) ကိုဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ နားလည္ေစရန္ ဗုဒၶဘာသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိေစရန္၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ႏွင့္ မိုးကုတ္၀ိပႆနာ တရားအားထုတ္နည္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဟာေျပာႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေစာရန္ပိုင္ အေနာက္ရပ္ကြက္၊ စကားစိမ္းလမ္းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းေထာင္႔ ရွိ သာသနာ့အလင္းေရာင္ ဓမၼာ႐ံု၌ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ ေန႔အထိ ေန႔စဥ္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၄နာရီခြဲအထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သင္တန္း တက္ေရာက္လိုပါက သာသနာ့အလင္းေရာင္ ဓမၼာ႐ံု၊ အက်ဳိးေဆာင္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဓမၼေရာင္ျခည္ ဓမၼဒါနလုပ္ငန္းတို႔သို႔ ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားေပးမည့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း (The Basic Course of Paticcasamuppada) ကိုဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ နားလည္ေစရန္ ဗုဒၶဘာသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိေစရန္၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ႏွင့္ မိုးကုတ္၀ိပႆနာ တရားအားထုတ္နည္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဟာေျပာႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေစာရန္ပိုင္ အေနာက္ရပ္ကြက္၊ စကားစိမ္းလမ္းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းေထာင္႔ ရွိ သာသနာ့အလင္းေရာင္ ဓမၼာ႐ံု၌ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ ေန႔အထိ ေန႔စဥ္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၄နာရီခြဲအထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သင္တန္း တက္ေရာက္လိုပါက သာသနာ့အလင္းေရာင္ ဓမၼာ႐ံု၊ အက်ဳိးေဆာင္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဓမၼေရာင္ျခည္ ဓမၼဒါနလုပ္ငန္းတို႔သို႔ ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

About toyo

toyo 1960 has written 41 post in this Website..

good site...

   Send article as PDF