ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေမွာ္ဘီျမိဳ႔နယ္ ၊ ေအာက္၀ါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ဓမၼဒူတေဇတ၀န္ေတာရ ေဆကိႏၵရာမေက်ာင္းတိုက္ႀကီး၌ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္
ယဥ္ေက်းလိမၼာတရားစခန္းကိုဖြင့္မည္ျဖစ္ရာ
-Grade 10 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဒီဇင္ဘာ၂၁ ရက္ မွ ၂၃ ရက္အထိ၊
-တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္တက္ေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ ဒီဇင္ဘာ၂၄ ရက္ မွ ၂၆ ရက္အထိ၊
-Grade 8.9 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဒီဇင္ဘာ၂ရ ရက္ မွ ၂၉ ရက္အထိ၊
-Grade 6.7 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဒီဇင္ဘာ၃၀ ရက္ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
ဇႏၷ၀ါရီလ ၁ ရက္အထိ၊
-Grade 4.5 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂ ရက္ မွ ၄ ရက္အထိ
ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ျပီး တရားစခန္းသို႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီအေရာက္လာႀကရမည္ျဖစ္သည္။
တရားစခန္းသို႔၀င္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါ email လိပ္စာမ်ားသို႔
မိမိ၏ ပညာအရည္အခ်င္း ၊ အမည္ ၊ မိဘအမည္ ၊ ေနရပ္လိပ္စာ ႏွင့္ email လိပ္စာတို႔ကို
အဂၤလိပ္လိုေရးသားျပီး ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

-Grade 10 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ dmdtgrade10@gmail.com
-တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္တက္ေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ dmdtuni@gmail.com
-Grade 8.9 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ dmdtgrade89@gmail.com
-Grade 6.7 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ dmdtgrade67@gmail.com
-Grade 4.5 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ dmdtgrade45@gmail.com
လက္ခံႏိုင္သည့္အေရအတြက္ထက္ ပိုမိုေနပါက ကြန္ျပဴတာမဲစံနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္လက္ခံပါမည္။
၀င္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္းကို တရားစခန္း၀င္ေရာက္ရမည့္ ရက္မတိုင္မီ အေႀကာင္းျပန္ႀကားပါမည္။
၀င္ခြင့္ရသူမ်ားသည္ ပတ္စ္ပို႔ဓါတ္ပံု ( ၂ ) ပံုႏွင့္ေက်ာင္းသားကတ္ ( သို႔ ) မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ
( ၁ ) ေစာင္စီယူေဆာင္လာႀကရန္ျဖစ္သည္။

About toyo

toyo 1960 has written 41 post in this Website..

good site...

   Send article as PDF