ျပင္ဦးလြင္မွာ စကိုင္းနက္ ရုပ္သံစက္ေတြကို N Star ဆိုင္မွတစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္ယူၿပီး ဒီဇင္ဘာလဆန္းမွ စၿပီးေရာင္းေနပါတယ္။ ကုမၸဏီ ေရာင္းေစ်း ၁၄၂၀၀၀ က်ပ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ျပင္ဦးလြင္မွာ၀ယ္ရင္ ၁၆၄၀၀၀ က်ပ္ေတာင္းပါတယ္။ က်န္တဲ့ပိုေငြ ေတြက တပ္ဆင္ခ နဲ႔ ႀကိဳး ၁၀ ကိုက္ ဖိုးလို႔ေျပာပါတယ္။ စက္၀ယ္ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ တပ္ဆင္ခ်င္လဲ မရပါ။ မိမိထံတြင္ ႀကိဳးရွိ၍ မယူခ်င္ မရပါ။ မသံုးလည္းယူရမည္ဟုေျပာပါတယ္။ တစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လို႔ မတန္တဆ အျမတ္တင္ေရာင္းခ်ေနပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီ္ မွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ေစ်း (၃) လ ေပးသည္ကိုလည္း (၁) လပဲေပးသည္၊ ဒီဇင္ဘာကုန္ရင္မေပးေတာ့ဘူး ဟု လိမ္ညာေရာင္းေနပါတယ္။ တပ္ဆင္လိုသူမ်ားေသာ္လည္း ေစ်းမွာ တျခားျမိဳ႔မ်ားထက္ မတန္တဆ ႀကီးျမင့္ေနသျဖင့္ အခက္ေတြ႔ေနရပါတယ္။

About POL

PO L has written 16 post in this Website..

   Send article as PDF