လူမစြမ္းေတာ့ နတ္မ လူမင္းဘုန္းၾကီလွ်င္ နတ္မင္းမေနသာ ဟူေသာ……………။

     ဖုန္းဆိုးေျမၾကမ္း တြင္ အတတ္မစမ္းေလနွင့္ ဆိုသည္မွာ မိမိတို ့မေတာက္တက္ေခါက္ တတ္ေျမာက္ ထားေသာ ဂမၻီရ အတတ္အခ်ဳိ ့နွင့္ မဆူးစမ္း မဆင္ျခင္ဘဲ ပညာ မေဆာ့တန္ရာဟု ဆိုဆံုးမထားရာ ထင္ပါေသာ္လည္း နတ္ၾကမ္းတို ့သည္….တကယ့္ လူၾကမ္းနွင့္ေတြ ့လွ်င္ ထြက္ေျပးရသည္ဟု လည္း ဆိုၾကျပန္ပါ၏။မည္သူဆိုး၍ မည္သူၾကမ္းသည္ဟု မဆိုသာေသာ္လည္း ေတာ္ေတာ္ ဗရုပ္သုတ္ခ နိုင္ၾကပါေသာ လူအခ်ဳိ ့၏ အေၾကာင္းကို ပုဂၢိဳလ္ေရး အဂတိကင္းစြာျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုက္ရေပေတာ့သတည္း။

     ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္း ဆားထြက္ေသာ ေဒသတစ္ခု၏ ဆားဖိုပိုင္ရွင္တစ္ျဖစ္လဲ လူတစ္ေယာက္သည္ ထို စုန္း၊ နတ္၊ တေစၦ၊ ကေဝ တို ့ကို ရိွ၏ ဆိုသည္ကို လကၡံေသာ္လည္း ေၾကာက္ရြံျခင္း အလွ်င္ ကင္းေလသည္တြင္သာမက ပမာမခန္ ့လည္းလြန္စြာျပဳေလသည္။ ထိုေဒသတြင္းရိွ အေဝးေျပး လမ္းမၾကီးတစ္ခု၏ ေဘးတြင္ အလြန္ၾကီးမားေသာ ေညာင္ပင္ၾကီးတစ္ပင္သည္ ရိွေလျပီးလွ်င္ ထိုလမ္းမၾကီးသည္ ထိုသူနွင့္တစ္ကြေသာ ေဒသခံတို ့ ၏ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းရာတြင္ အားထားျပဳၾကရပါေသာ လမ္းမၾကီးျဖစ္ပါျပီးလွ်င္ ထိုလမ္းမၾကီးေဘးတြင္ မွီိတင္ေပါက္ေရာက္ေနပါေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေညာင္ပင္ၾကီးေအာက္တြင္လည္း သစ္သားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ နတ္စင္တစ္ခုသည္လည္း ထီးတည့္ ရိွေလျပန္ပါသည္။ ထိုနတ္စင္တြင္ ဘိုးဘိုးၾကီး ဟုေခၚေသာ မည္သူမွ မျမင္ဘူးေသာ ဘိုးဘိုးၾကီး သည္ ရိွသည္ဟု ဆိုၾကေလကုန္သတတ္။

     ထို ဘိုးဘိုးၾကီး နတ္စင္တြင္လည္း နတ္စင္တို ့၏ အဂၤ ါရပ္အခ်ဳိ ့ျဖစ္ၾကေလကုန္ေသာ ဆင္ရုပ္ ျမင္းရုပ္ က်ားရုပ္ နွင့္ နပုန္း ဣတၳိ ခြဲျခားရန္ခက္ေသာ ဓားကိုင္ထားသည့္ ရုပ္တုငယ္ မ်ားလည္း ရိွပါျပီးလွ်င္ အျဖဴစ အနီစ တို ့ျဖင့္ ေညာင္ပင္ၾကီးကို ခ်ည္ေနွာင္ ၾကပ္စည္းထားၾကသည္မွာ ေညာင္ပင္ၾကီးမွာ လင္ခိုး လူမိ၍ ၾကိဳးျဖင့္ ျခည္ေနွာင္ျခင္းခံထားရသည့္ လင္ခိုးမ နွင့္ပင္အလြန္တူျခင္းလည္း ရိွရျပန္ပါေတာ့သည္။

ထိုလမ္းမၾကီးကို ျဖတ္ေက်ာ္ေမာင္းနွင္လာၾကကုန္ေသာ စက္ဘီး မွသည္ ယာဉ္ၾကီးယာဉ္ငယ္ တို ့ သည္ ထိုေညာင္ပင္နားသို ့ေရာက္ၾကပါလွ်င္ အရိွန္ကို ေလွ်ာ့၍ေမာင္းႏွင္ၾကကုန္ျပီး ဟြမ္းသံ တစ္ပြမ္ပြမ္ တစ္ပူပူ ေပး၍ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းနွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာ အပိုင္းအစတို ့ကို ေညာင္ပင္ၾကီးေအာက္သို ့ ပစ္ျခၾကပါကုန္ျပီးလွ်င္ ပါးစပ္မွလည္း ပြစိပြစိျဖင့္ လိုရာကို ေျပာၾကေလကုန္၏။ ထိုသို ့ပစ္ခ်လိုက္ေသာ မုန္ ့ပဲ သြားရည္စာမ်ားကို ႏြားေက်ာင္းသားေလးမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေကာက္ယူ စားသံုးၾကပါျပီး ထိုႏြားေက်ာင္းသားေလးမ်ား မရိွသည့္အခါ ေခြးတို ့ သည္ စားၾကေလကုန္၏။

     တစ္ေန ့တြင္ အဆိုပါ ဆားဖိုပိုင္ရွင္မွာ မည္သို ့စိတ္ေပါက္သည္မသိ ခရီးတစ္ခုမွ ကားျဖင့္ျပန္လာျပီး ထိုနတ္စင္သို ့ အေရာက္တြင္ ကားကို ရပ္၍ နတ္စင္တြင္ထားရိွၾကကုန္ေသာ ရိွရိွသမွ်ေသာ အရုပ္တို ့ကို ကားေနာက္ခန္းတြင္တင္ ၍ အိမ္သို ့ယူေဆာင္လာကာ ၄င္း၏ သားငယ္ေလးအား ေဆာ့ကစားေစျပီး ခေလးငယ္မွ အရုပ္မ်ားနွင့္ ကစားေနသည္ကို ျပံဳးျပံဳးေလးထိုင္ၾကည့္ေနေလေတာ့သည္။

     ထိုစဉ္တြင္ပင္ ၄င္း၏ မိန္းမျဖစ္သူမွာ ဆားဖိုတြင္အလုပ္ကိစၥျဖင့္ရိွေနသည္တြင္မွ အရပ္စကားျဖင့္ေျပာေသာ္ ဘာမေျပာ ညာမေျပာ နတ္ဝင္ပူးကာ အိမ္သို ့ပို ့ေပးပါရန္ ဟစ္ေအာ္ေသာင္းက်န္ ေနပါေတာ့သျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ေၾကာက္လန္ ့တစ္ၾကားျဖင့္ သူေ႒းကေတာ္အား အိမ္သို ့ျပန္ပို ့ ၾကေလေတာ့၏ လူသတင္းလူျခင္းေဆာင္ ဆိုသည့္အတိုင္း အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းလည္းျဖစ္ၾကေလကုန္၏။ နတ္ပူးေနေသာ        သူ ့ဇနီးကို ျမင္ေသာအခါ အဆိုပါလူမွာ အေျခအေနကို ရိပ္စားမိလိုက္ျပီျဖစ္သျဖင့္ သူ၏ အလုပ္သမားမွားအား ဆားဖိုသို ့ျပန္ၾကရန္နွင့္ မိမိမွ ေျဖရွင္းမည္ဟု ေျပာျပီး အလုပ္သမားမွားအား ေမာင္းထုတ္ေလေတာ့သည္။ သူေ႒း၏ အမိန္ ့ျဖစ္သျဖင့္သာ မလြန္ဆန္ရဲၾကေသာ္လည္း မိမိတို ့ သူေ႒း၏ ဇ ကိုသိထားၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ၄င္းတို ့သူေ႒းမအတြက္ လြန္စြာ ဆိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းျဖစ္ၾကရျခင္း မွာ အိမ္သို ့ေရာက္သည္နွင့္ ထိုနတ္ပူးေနေသာ သူေ႒းကေတာ္သည္ နတ္စင္ရိွ သူ၏ အရုပ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာၾကားေနျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည့္။ အလုပ္သမားမ်ား ျပန္သြားသည္နွင့္ ထိုသူသည္ သူ၏ နတ္ပူးေနသည္ဆိုေသာ ကာမပိုင္ဇနီးျဖစ္သူအား အာဝါဟ ဝိဝါဟ ျပဳေလေတာ့၏။                           ( ဤက ေနာင္မ်ားမွ ဇာတ္ရည္ျပန္လည္လာျခင္းတည္း)

     မ်ားမၾကာမီပင္ ထိုသတင္းကို ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ ေရာက္ရိွေနေသာ ထိုသူ၏ မိခင္ျဖစ္သူမွာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေၾကာင္းၾကားမႈေၾကာင့္ သိရိွရျပီးလွ်င္ အိမ္သို ့လိုက္လာသည္တြင္ မွ ထို ဘိုးဘိုးနတ္မွာ ထိုသူ၏ မိခင္ထံသို ့ေျပာင္းေရႊ ့ဝင္ပူးေလေတာ့သည္။ ဤတြင္ပင္ ထိုသူသည္ ဘိုးဘိုးနတ္အား သူ၏ မိန္းမတြင္ ဝင္ပူးပါရန္ ေခၚေသာအခါ ဘိုးဘိုးနတ္မွာ ေပေစာင္းေပေစာင္းျဖင့္ ေခါင္းတစ္ခါတည္းသာ ခါေနေလေတာ့သည္။ အိမ္နီးျခင္း ေရႊမ်ဳိးသဂၤဟမ်ားလည္း စုျပံဳေရာက္ရိွလာၾကခ်ိန္တြင္ ဘိုးဘိုးနတ္မွာ သူ၏ အရုပ္မ်ားကို မဖြယ္မရာျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ ထိုသူ၏ ဇနီးအား ဝင္ပူးေနခ်ိန္တြင္ အာဝါဟ ဝိဝါဟ ျပဳခံရျခင္းမ်ားကို ေဒါနွင့္ေမာနွင့္ ငိုၾကီးခ်က္မ ေျပာေလေတာ့ သည္တြင္မွ ငိုအားထက္ ရီအားသန္းလည္းျဖစ္ၾကရပါျပီး ပတ္ဝန္းက်င္၏ ျဖန္ေျဖမႈ ့ေၾကာင့္ ၾကက္ဖို ၾကက္မ စံု နွင့္ အရက္ ကို ဆိုင္းဗံု တို ့ျဖင့္ နတ္ကနားေပး၍ ဆက္ပါမည္ေၾကာင္း သေဘာတူကာ ရက္ခ်ိန္းယူၾကေလကုန္သတည္း။

     တစ္ပတ္ခန္ ့ၾကာမည္ထင္ရသည္ ထိုသူသည္ လိုအပ္သည္မ်ားကို စီစဉ္ျပီးေသာအခါ ေညာင္ပင္ၾကီးေအာင္ရိွ နတ္စင္တြင္ နတ္ကနား ေပးမည္ ဟု လည္း ေၾကျငာေလေတာ့သည္။ ထိုစဉ္က ထိုနယ္ရိွ နတ္ကေတာ္တို ့သည္ ထိုသူအေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းသိေသာေၾကာင့္ အငွားမရသျဖင့္ အျခားနယ္မွ နတ္ကေတာ္ကိုသာ နတ္ပြဲျပီးမွ ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ စရံေငြေပး၍ ငွားယူရေတာ့သည္။ လူအမ်ားလည္း ေဒသခံမ်ားမွသည္ အျခားနယ္သားမ်ားအထိ ၾကိတ္ၾကိတ္တိုးစည္ကားေနေလေတာ့၏။

     နတ္ပြဲစသည္နွင့္ ဆိုင္းဆရာမ်ားမွာ တစ္ဂ်ိမ္းဂ်ိမ္းနွင့္ တီးမႈတ္ေနၾကခ်ိန္မွာ နတ္ကေတာ္မွာ ခုန္စြခုန္စြနွင့္ ဇာတ္ရိွန္တက္ေနေလေတာ့၏ မ်က္နွာထားမွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ တင္းမာလွ်က္ရိွေနေလရာ ထိုသူမွာ ကုတ္ကုတ္ေလး ျငိမ္ေနရွာသည္တြင္ “ ငါ့ကို ဘာေအာက္ေမ့ေနလဲ ဘာမွတ္ေနသလဲ တစ္မ်ဳိးလံုးဆြဲျဖဲပလိုက္မယ္ “ ဟု ၾကိမ္းဝါးလိုက္သည္တြင္ ထိုသူမွ ခြင့္လႊတ္ပါရန္ ေတာင္းပန္ေနေလရေတာ့၏ ထိုစဉ္မွ  ( ဘယ္မွာလဲ ငါ့အတြက္ ၾကက္ဖိုၾကက္မ နဲ ့အရက္ ) ဟု ေအာ္ဟစ္၍ ေမးေသာအခါ ထိုလူမွ  ရိွပါတယ္ဟု ရိုရိုေသေသေျပာျပီး လူတစ္ဖက္စာခန္ ့ရိွသည့္ အသင့္ယူလာေသာ ၾကိမ္သတၱာ တြင္းမွ ၾကက္ဥနွစ္လံုးကို လက္တစ္ဖက္တစ္္လံုးစီ ကိုင္ကာ ဒါက အထီး ဒါက အမ ဟု ရိုရိုေသေသေျပာသည္တြင္ ေဘးရိွလူအုပ္ၾကီးမွာ ဝါးကနဲ ့ပြဲၾကသြားရာ ဆိုင္ဆရာၾကီးမ်ားပင္ ဆိုင္းတီးရန္ တစ္ခ်က္ ေမ့ေလွ်ာ့သြားၾကေလသည္ နတ္ကေတာ္မွာ မ်က္နွာပ်က္ေနေလျပီျဖစ္သည္။ ထိုသူမွာ ခပ္တည္တည္ပင္ လက္မခန္ ့ရိွေသာ ေဆးပုလင္း ေသးေသးေလးအတြင္းတြင္ထည့္ထားေသာ အရက္နွစ္ပုလင္းကို လက္နွစ္ဖက္ျဖင့္မ၍ ဆက္ေလသည္တြင္ နတ္ကေတာ္မွာ ဘာမွ ေျပာမျပတတ္ေအာင္ပင္ ရိွေနေလေတာ့သည္။ လူမ်ားမွာလည္း တဝါးဝါး တဟားဟား ရယ္ေမာေနၾကကုန္သည္မွာ ဇာတ္ပြဲၾကီးတစ္ပြဲအလားျဖစ္ရေလေတာ့သတည္း။

     ထိုစဉ္က နယ္ေျမေဒသမ်ားမွာ လြန္စြာ မျငိမ္မသက္လည္း ျဖစ္ေနေလရာ တိုက္ပြဲမ်ား လည္း မၾကခဏ ျဖစ္တတ္သည့္အလွ်ာက္ လူတို ့မွာ တိုက္ပြဲမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ သတိဝိရိယရိွၾကေလကုန္၏။ ထိုစဉ္တြင္ပင္ ခပ္လွန္းလွန္းမွ ေသနတ္သံ ေလးငါးေျခက္ခ်က္ၾကားရျပီး မည္သူက စလိုက္သည္မသိ ( ေပၚတာ ေပၚတာ ) ဟူေသာအခါ ေယာက္်ားသားတို ့သည္ ေျခဦးတည္ရာ ေျပးၾကကုန္သည္တြင္ ဆိုင္းဆရာမ်ားလည္း ဆိုင္းတူရိယာမ်ားကို ျပစ္၍ ေျပးၾကကုန္သည့္အထိပင္။

( ေနာင္မ်ားမွ ဇာတ္ရည္လည္လာသည္မွာ ထိုဇာတ္လမ္းသည္ ထိုဇာတ္လိုက္ၾကီးမွ ၾကိဳတင္စီမံထားျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္ဟူေသာ )

( ေဒသနွင့္ ပုဂၢိဳလ္အမည္မ်ားကို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အတိက် မေဖာ္ျပထားပါ ေနာင္မ်ား ၾကံဳၾကိဳက္လွ်င္ အျခားဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကို တင္ျပပါဦးမည္ )

v

ရြာသဂ်ီးကို ထိရင္ မီးပြင့္သြားမယ္
မွားမွား မွန္မွန္ ေထာက္ခံၾက
ထိရဲ ထိၾကည့္ ရတဲ့ေနရာကို အကိုက္ခံရမယ္သာမွတ္

About မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု

aungpu michaelaungpu has written 87 post in this Website..

friend

   Send article as PDF