ေက်ာက္ျဖဴတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေန

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ ျမိဳ႕တြင္ ဘိုးဘြားရိပ္သာတခုကို ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ အဆိုပါ ဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ေဒသအတြင္း ေစတနာရွင္မ်ားက ဘိုးဘြားရိပ္သာ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီတခုကို ဖြဲ႕စည္းျပီး ယခုအခါ ဘိုးဘြားရိပ္သာအား စတင္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္းႏွင့္ အေဆာက္အဦး ျပီးေျမာက္ရန္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ ဘိုးဘြားရိပ္သာ အေဆာက္အအံုကို ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ ဥပစာ ေကာလိပ္ေဟာင္း အနီး ေျမဧက ၅ ဒသမ ၂ ဧကရိွေျမေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဒုတိယ အၾကီးဆံုး ခရိုင္ျမိဳ႕ၾကီး တျမိဳ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘိုးဘြားရိပ္သာ မရွိေသးသျဖင့္ အသက္ အရြယ္ ၾကီးျမင့္ျပီး ခုိကိုးရာမဲ့ ေနသူ အဘိုးအဘြားမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ခုိကိုးရာမဲ့ သက္ၾကီးအဘိုးအဘြားမ်ားအား စစ္ေတြျမိဳ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ သံတဲြျမိဳ႕ ဘိုးဘြားရိပ္သာ မ်ား ထူေထာင္ ထားရွိျပီး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕တြင္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား နားနားေနေန လာေရာက္တရားသီလ ေဆာက္တည္ႏိုင္သည့္ တရားစခန္းအသြင္ ရိပ္သာတစ္ခုသာ ရွိျပီး တျခား ေစာင့္ေရွာက္မည့္ ေနရာ မရွိသျဖင့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ တစ္ခု ေပၚေပါက္လာမည္ဆိုပါ ခိုကိုးရာမဲ့ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား အတြက္ အထူး ေက်းဇူးရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ ဘိုးဘြားရိပ္သာ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ အလွဴေငြမ်ား ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ ဘိုးဘြားရိပ္သာ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ (ဖုန္း-၀၃၄-၄၆၈၅၇) သို႔ ဆက္သြယ္ ကူညီ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ကိုးကား းwww.narinjara.com

About zaw mg

zaw mg has written 120 post in this Website..