ကမၻာေက် ာ္လူမႈေရးကြန္ရက္ဆိုက္ Facebook ၏ ေနာက္ဆုံးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ Facebook Messages ကို ျပည္တြင္း Facebook သံုးစြဲသူအခ်ဳိ႕ ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယပတ္မွစတင္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရယူသံုးစြဲေနသူအခ်ဳိ႕၏ စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ Facebook Messages ကို အသံုးျပဳလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ http://www.facebook.com.messages တြင္ ဖိတ္ေခၚမႈ (Invitation) ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး Facebook မွ ဖိတ္ေခၚမႈကုိ လက္ခံရရွိပါက Facebook Messages ကုိ စတင္အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ Facebook Messages ဝန္ေဆာင္မႈကို Facebook သံုးစြဲသူအားလံုး ဝင္ေရာက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ Facebook ဖိတ္ေခၚျခင္း ခံရသည့္သူမ်ားသာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ Username အတိုင္း username@facebook.com ဟူေသာ Email လိပ္စာတစ္ခု ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး Chat, Messages ႏွင့္ Texts (Mobile) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Messages ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ Gmail, Hotmail, Yahoo Mail ကဲ့သို႔ေသာ Email ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္အတိုင္း စာအေပးအယူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ Facebook Messages တြင္ Forward, Reply စသည့္ပံုမွန္ Email တစ္ခု၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တစ္ႀကိမ္လွ်င Facebook သူငယ္ခ်င္း ၂ဝ သို႔မဟုတ္ Email လိပ္စာ၂ဝ သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၂ဝ၁ဝ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကပင္ Facebook မွ Email ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ယခု Facebook သံုးစြဲသူအခ်ဳိ႕မွာ Facebook Messages ကို စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Facebook Messages သည္ Gmail, Hotmail စသည္တို႔ကဲ့သို႔ အင္တာနက္ေပၚတြင္ စာပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္Email လိပ္စာတစ္ခု ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး Facebook ေပၚရွိ Chat, Messages ႏွင့္ Texts (Mobile) အသံုးျပဳမႈမ်ားကို တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About july

has written 3 post in this Website..

   Send article as PDF