အေရးေပၚ အသက္ကယ္ရန္အတြက္ အေရးတႀကီး ေသြးလိုေနသူမ်ားနဲ ့ မြန္ျမတ္ေသာ ေသြးအလွဴဒါနကို ေဆာင္ရြက္ေပးလိုႀကသူမ်ားအတြက္ ပရဟိတ အမ်ားအက်ဳိးကို အခမဲ့ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ လူမွဳအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းအဖြဲ ့တစ္ဖြဲ ့မွ အသိေပးေႀကညာခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးေပၚ အသက္ကယ္ရန္အတြက္ အေရးတႀကီး ေသြးလိုေနသူမ်ားနဲ ့ မြန္ျမတ္ေသာ ေသြးအလွဴဒါနကို ေဆာင္ရြက္ေပးလိုႀကသူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္မွီ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္စူးျပီး ရန္ကုန္တိုင္း၊ မေကြးတိုင္းနဲ ့ မႏၱေလးတိုင္းတို႕မွာ အဖြဲ႕ခြဲေတြ ဖြဲ႕စည္းကာ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းနဲ ့ေဖၚျပပါ ေနရာေဒသေတြအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ေဆးရံုမ်ားမွ အေရးတႀကီး အသက္ကယ္ဆယ္ရန္ ေသြးလိုအပ္ပါက ယခု လူမွဳအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းအဖြဲ ့ကို ဆက္သြယ္ အေႀကာင္းႀကားသကဲ့သို ့၊ တစ္ဘက္မွလည္း ေသြးလိုအပ္ပါက ဆက္သြယ္ရန္ စာရင္းေပးထားတဲ့ ေသြးလွဴလိုသူ အလွဴရွင္ နဲ႕ ေသြးအမ်ဳိးအစားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးကာ အျမန္ဆုံး တိုက္ရိုက္ေသြးလွဴဒါန္းႏိုင္ေစေရးအတြက္ အခမဲ႕ အက်ဳိးျပဳ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါတြင္ ေသြးပုလင္းေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ခန္႕ အနည္းဆံုး လွဴျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လွဴဒါန္းေသာ ေသြးလွဴရွင္မ်ားရဲ ့ မြန္ျမတ္ေသာ ေသြးမ်ားကို အသည္းအသန္ ေသြးသြင္းရန္လိုအပ္ေနသူ လူနာမ်ားအား ဦးစားေပးး ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းအပါအ၀င္ ေဖၚျပပါေဒသမ်ားအတြင္းမွာ ေနထိုင္လ်က္ရွိႀကသူမ်ားအေနနဲ ့ ေဖၚျပထားတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားထံ ဆက္သြယ္ျပီး ေသြလွဴဒါန္းဖို ့ စာရင္းေပးသြင္းထားႏုိင္ေႀကာင္းနဲ ့ အခ်ိန္မွီ အသက္ကယ္ရန္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနသူမ်ားအေနနဲ ့ လည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေႀကာင္း အသိေပးထားပါတယ္။

About ၾကယ္ေလး

ၾကယ္ေလး has written 44 post in this Website..